CCR mukaan kehittämään logistiikan päästöjä mittaavaa ja optimoivaa järjestelmää

14.06.2021

logistics

Alkusyksystä alkava hanke Green Control Tower keskittyy logistiikkaketjujen päästötiedon käsittelyyn ja optimointiin osana kuljetusten hallintajärjestelmää. CCR:n disruptiolaboratorion tutkijat osallistuvat Wiima Logistics Oy:n koordinoimaan hankkeeseen tuomalla menetelmiä päästötiedon käyttötapausten, asiakastarpeiden ja liiketoimintapotentiaalin tunnistamiseksi.

- Kansainvälinen logistiikkaverkosto on hyvin monimutkainen ja -säkeinen. Saman kollin kuljettamiseen käytetään useita erilaisia kuljetus- ja välivarastointimuotoja ja toimintaan osallistuu lukuisia eri toimijoita. Jotta voisimme paremmin tarjota ekologisesti kestävämpiä logistiikkapalveluita, meidän tulee tarkentaa kuljetuskohtaisia päästötietoja ja tulevaisuudessa pystyä kohdistamaan niitä jopa yksittäisiin lähetyksiin, kertoo Wiima Logistics Oy:n toimitusjohtaja Heikki Heinonen.

Hanke on saanut Business Finlandin kehitysrahoitusta, ja on osa Wiima Logistics Oy:n digitalisten palveluiden kehityskokonaisuutta. CCR on osallistunut tähän kehitykseen jo yli viiden vuoden ajan eri hankkeiden kautta.

- On hienoa nähdä, että yhteistyömme jatkuu ja että tutkimusosaamistamme hyödynnetään hyvinkin konkreettisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä, toteaa CCR:n disruptiolaboratorion johtaja Thomas Westerholm. Erityisen mielekkääksi koen, että hanke nimenomaan luo mahdollisuuksia kehittää kestävämpiä logistiikkapalveluita.

Kestävä kehitys onkin noussut keskeiseksi teemaksi koko Turun kauppakorkeakoulun toiminnassa. Disruptiolaboratoriossa haluamme luoda uutta ymmärrystä päätöksenteosta, joka edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista.

- Puhumme usein tässä kohtaa positiivisesta disruptiosta, koska uskomme että elinkeinoelämässä tulisi tehdä nykyistä nopeammin sekä paljon radikaalimpia muutoksia kestävämpään suuntaan, Westerholm jatkaa.

Luotu 14.06.2021 | Muokattu 16.01.2023