CLIMATE-NUDGE saa uutta potkua toisen kauden rahoituksella

20.10.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelman turvin CLIMATE-NUDGE-hanke aloittaa toisen rahoituskauden. Hankkeen toisella kaudella jatkamme vaikuttavien ja skaalautuvien tuuppausten kehittämistä. Kehitystyössä erityisen huomion saavat kohderyhmien valinta sekä käyttäytymisen objektiivisen ja luotettavan mittaamisen hyödyntäminen vaikutusten arvioinnissa.

CLIMATE-NUDGE -hankkeen tavoitteena on luoda kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä, skaalautuvia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten ohjauskeinojen tueksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi laaja-alainen tutkimusryhmä hyödyntää käyttäytymistieteitä ja erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus) helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ilmaston kannalta parempia valintoja.

Tuuppausten toimivuuden, oikeudenmukaisuuden ja päästövaikutusten kannalta on merkitystä toimintaympäristön ja kohderyhmän tuntemuksella sekä kohderyhmien valinnalla ja osallistamisella.

Hankkeen ensimmäisen jakson aikana kehitettiinkin kohderyhmien näkemykset tuuppausten kehittämisessä huomioiva yhteiskehittämisprosessi, jota on käytetty tuuppausinterventioiden suunnitteluun. Ensimmäisen kauden aikana kehitettyjä tuuppauksia on pilotoitu koulu- ja työmatkaliikenteessä ja metsänhoidossa. Tuuppausten kehittämisen tueksi on kerätty ja analysoitu tietoa monimenetelmäisesti sekä tuotettu tuuppausten eettisyyden arviointimalli.

Ensimmäisen kauden aikana havaittiin erityisesti liikenteen päästöjen vähentämisen olevan suuri haaste. Vaikka monet kaupungit niin Suomessa kuin ulkomaillakin ovat onnistuneet vähentämään päästöjä muilta aloilta, liikenne on edelleen suuri pulma. Lisäksi metsänhoidon ja maankäytön ohjauksen tutkiminen on osoittautunut äärimmäisen haastavaksi.

Kohdatuista haasteista riippumatta tuuppaukset vaikuttavat olevan käyttökelpoinen, mutta eettistä harkintaa vaativa keino ohjata käyttäytymistä. Vaikuttavien tuuppausten kehittämisessä on tärkeää huomioida toimintaympäristö ja kohderyhmät.

Toisen rahoituskauden aikana hankkeessa keskitytään eettisesti hyväksyttävien, vaikuttavien ja skaalautuvien tuuppausten kehittämiseen. Tässä työssä erityishuomion saavat kohderyhmien ja käyttöympäristöjen valinta, tuuppauksen tason valinta ja osallistaminen sekä käyttäytymisen objektiivinen ja luotettava mittaaminen taloudellisten vaikutusten ja terveysvaikutusten arvioimiseksi.

CCR:stä Climate Nudge -hankkeeseen osallistuvat tutkimusjohtaja, KTT Aki Koponen ja tutkimuspäällikkö, FT Jukka Vahlo. Hankkeen johtajana toimii psykologian professori Paula Salo Turun yliopistosta.

Luotu 20.10.2023 | Muokattu 03.11.2023