DigiPro-hankkeen loppuraportti on julkaistu

11.02.2019

Teollisuudenalat kaipaavat standardoidumpia prosesseja, jotta digitaalisia projektinohjausratkaisuja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

Vuoden 2019 alussa päättyneen DigiPro-hankkeen loppuraportissa todetaan, ettei digitaalisia ohjausratkaisuja voida hyödyntää tehokkaasti eri teollisuudenaloilla, jos toimintojen taustalla olevat prosessit eivät muutu selkeämmiksi. Ongelman ratkaisemiseksi olisi ensin selkeytettävä ja standardoitava teollisuudenalojen toimintamalleja.

DigiPro-hankkeessa toteutetun kyselyn perusteella todetaan myös, että teollisuuden projektipäälliköt ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä projektien nykyiseen tasoon. Toimialan ulkopuolelta tulevat palveluntarjoajat puolestaan näkevät potentiaalia projektien prosessien tehostamiseen.

DigiPro-hankkeen tavoitteena oli tarkastella digitalisaation hyödyntämistä ennakoivissa projektinohjausratkaisuissa. Uusien teknologioiden saamista meriteollisuuden ja rakennusalan käyttöön tutkittiin Turun kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä neljän pk-yrityksen (Carinafour, Europlan, Sininen Polku ja Wiima Logistics) yhteisessä DigiPro-hankkeessa vuosina 2016–2018. Hankkeen päärahoittajana toimi Business Finland.

Hankkeen loppuraportti ja lisätietoa hankkeesta on luettavissa DigiPron nettisivuilta.

Luotu 11.02.2019 | Muokattu 07.03.2019