DigiPro-hankkeen loppuraportti on julkaistu

11.02.2019

Teollisuudenalat kaipaavat standardoidumpia prosesseja, jotta digitaalisia projektinohjausratkaisuja voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

Vuoden 2019 alussa päättyneen DigiPro-hankkeen loppuraportissa todetaan, ettei digitaalisia ohjausratkaisuja voida hyödyntää tehokkaasti eri teollisuudenaloilla, jos toimintojen taustalla olevat prosessit eivät muutu selkeämmiksi. Ongelman ratkaisemiseksi olisi ensin selkeytettävä ja standardoitava teollisuudenalojen toimintamalleja.

Loppuraportissa todetaan myös, etteivät rakennus- ja meriteollisuuden toimijoiden ja asiakkaiden käsitykset toimintaprosessien tehokkuudesta aina vastaa toisiaan. DigiPro-hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan teollisuuden projektiosaajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä projektien nykyiseen tasoon. Asiakkaat puolestaan näkevät potentiaalia projektien prosessien tehostamiseen.

DigiPro-hankkeen tavoitteena oli tarkastella digitalisaation hyödyntämistä ennakoivissa projektinohjausratkaisuissa. Uusien teknologioiden saamista meriteollisuuden ja rakennusalan käyttöön tutkittiin Turun kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä neljän pk-yrityksen (Carinafour, Europlan, Sininen Polku ja Wiima Logistics) yhteisessä DigiPro-hankkeessa vuosina 2016–2018. Hankkeen päärahoittajana toimi Business Finland.

Hankkeen loppuraportti ja lisätietoa hankkeesta on luettavissa DigiPron nettisivuilta.

Luotu 11.02.2019 | Muokattu 11.02.2019