FOKUS-hanke tuotti ohjeet monenlaisten kriisien hallintaan työpaikoilla

20.01.2021

Valtakunnallinen FOKUS-hanke on tuottanut kattavat kriisinhallintaohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön. Ohjeet on laadittu tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille.

Kriisinhallinta on juuri nyt ajankohtaista koronan ja kyberturvaongelmien vuoksi. Koronalla on ollut osuutensa myös liiketoimintamuutoksiin. Myös onnettomuudet ja henkilöistä aiheutuvat kriisit ovat osa työelämää.

Erikoistutkija Jyrki Liesivuori Turun yliopistosta toteaa, että yritysten mahdollisuudet varautua kriiseihin vaihtelevat koon ja resurssien takia suuresti.

– Vain osalla yrityksistä on laadittuna visio ja strategia, ja sen perusteella uskomme, että kriisivalmius on yrityksissä vielä harvinaisempi. Nyt haluamme auttaa niitä 300 000 pk-yritystä, joilla aika ei riitä mihinkään ylimääräiseen päivittäisten toimien lisäksi.

Kriisinhallintaohjeilla halutaan auttaa työpaikkoja varautumaan erilaisiin kriiseihin ja johtamaan kriisin eri vaiheita hallitusti. Kaikissa ohjeissa annetaan ohjeet kriisin varautumiseen sekä toimintaan kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeen.

– FOKUS-hankkeen ensimmäisenä tuotoksena julkaistu Kriisiohjeistus tarjoaa yksinkertaiset ohjeet eri kriiseissä toimimista varten varautumisesta sen jälkihoitoon. On hyvä muistaa, että nämä kriisit saattavat kohdistua kaikenlaisiin työpaikkoihin, Liesivuori kertoo.

Ohjeet on tarkoitettu johdon ja esimiesten työvälineeksi. Ne ovat testattuja ja lakiasiantuntijan tarkistamia, ja niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute. Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja saatavissa pdf-versiona hankkeen nettisivuilta. Ohjeet ovat tulossa alkuvuoden 2021 aikana myös digisovelluksena.

Hanketta koordinoi Vaasan yliopisto, ja mukana ovat Turun yliopiston lisäksi Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulut. Hankkeen toimijat ovat kokeneita asiantuntijoita työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, johtamisen ja digitekniikan tutkimuksessa ja kehittämisessä.

– Olemme oppineet arvostamaan hankkeen osatoteuttajien kesken toistemme asiantuntijuutta ja työstämään yhdessä uusia ratkaisuja työelämän tarpeisiin, Liesivuori kertoo.

Turun yliopistossa hanketta toteutetaan tietotekniikan laitoksella professori Jouni Isoahon johdolla, ja mukana ovat Jyrki Liesivuori ja Kimmo Kiiveri. Liesivuorella on pitkä kokemus työhyvinvoinnin eri osa-alueilta sekä käytännön työstä yrityksissä että aihealueen opettamisesta yliopistossa. Kiiveri on digisovellusten ammattilainen, joka aloittaa nyt jatko-opinnot tietotekniikan laitoksella.

Ohjeet on laadittu FOKUS-hankkeessa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-rahoituksella, ja ne ovat osa FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen! -hankkeessa rakennettavaa työhyvinvoinnin johtamisen menetelmää, joka valmistuu vuoden 2023 kesäkuun loppuun mennessä. Hanke sai maaliskuussa 2020 ESR-rahoitusta lähes miljoona euroa, ja se on juuri valittu Suomesta menestyksekkääksi ESR-hankkeeksi Euroopan komission sivuille.

> FOKUS-hankkeen nettisivut

> Lataa ohjeet pdf-muodossa

Luotu 20.01.2021 | Muokattu 20.01.2021