HOTIT OPIT -hankkeelle parhaan tutkimuspaperin palkinto

22.10.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja Turun yliopiston koordinoiman HOTIT OPIT -hankkeen tutkimuspaperi palkittiin yrittäjyyskasvatuksen konferenssin parhaana paperina.

 

HOTIT OPIT Palkinnonsaajat

​Kuvassa: Kirsi Peura (Turun yliopisto), Satu Aaltonen (Turun yliopisto), Katja Lahikainen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Paula Pehkonen (Turun yliopisto) ja Tarja Römer-Paakkanen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu). Sari Asteljoki (Turun ammattikorkeakoulu) puuttuu kuvasta.  

Turun yliopiston koordinoiman HOTIT OPIT -hankkeen yrittäjyysosaamisen AHOTointia ja opinnollistamista koskeva tutkimuspaperi palkittiin Helsingissä 2.–3.10.2019 järjestetyn YKTT yrittäjyyskasvatuksen konferenssin parhaana paperina. Palkinnon vastaanotti paperin kirjoittajatiimi Kirsi Peura (Turun yliopisto), Satu Aaltonen (Turun yliopisto), Tarja Römer-Paakkanen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu), Sari Asteljoki (Turun ammattikorkeakoulu), Katja Lahikainen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Paula Pehkonen (Turun yliopisto). 

Tutkimuspaperissa tarkastellaan sitä, miksi (tai miksi ei) ja miten suomalaisten korkeakoulujen yrittäjyyden opetushenkilökunta toteuttaa yrittäjyysosaamisen AHOTointia ja opinnollistamista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että AHOTointiin ja opinnollistamiseen suhtaudutaan korkeakouluissa pääosin myönteisesti. Ammattikorkeakouluissa käytäntöjä hyödynnetään yliopistoja laajemmin. Suurimmat haasteet liittyvät yrittäjyysosaamisen tarkan määritelmän sekä AHOToinnin ja opinnollistamisen mallien ja ohjeiden puuttumiseen; koettuun ristiriitaan opetuksen ja oppimisen määrän ja laadun välillä; tarpeeseen kehittää tiedotusta, viestintää ja yhteistyötä sekä haasteisiin korkeakoulujen resursseissa ja rakenteissa. Tutkimuspaperi esittelee myös suosituksia, jotka auttavat korkeakouluja ylittämään edellä mainittuja haasteita sekä toisaalta hyödyntämään jo toimivia käytäntöjä. Tutkimusaineisto koostui 56 opetushenkilökunnan edustajan haastatteluista 25 korkeakoulussa.

Palkinnon perusteina mainittiin mm. hankkeen ajankohtainen ja uusi aihe, jolle on selkeä tarve. Tiimi sai myös erityismaininnan artikkelin selkeästä esityksestä, jota oli kuulemassa varsin runsaslukuinen yleisö.  

HOTIT OPIT on osa OKM:n rahoittamaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -kärkihanketta, joka perustuu opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja nopeampaan työelämään siirtymiseen kytkeytyviin tarpeisiin.

Yhteyshenkilö
Osahankkeen johtaja, Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura, kirsi.peura@utu.fi

Luotu 22.10.2019 | Muokattu 22.10.2019