Ilkka Suuroselle tekniikan alan vuoden 2023 pro gradu -palkinto

13.11.2023

Tekniikan akateemiset TEK, Tekniska Föreningen i Finland TFiF ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry MAL palkitsevat vuositain tekniikan alan parhaan väitöskirjan, diplomityön ja pro gradu -tutkielman.

Pro gradu -palkinnon sai Ilkka Suuronen Turun yliopiston tietotekniikan laitokselta. Tutkielman nimi on ”Parkinsonin taudin tunnistaminen elektroenkefalogrammista koneoppimisteknologian avulla”.

Suuronen tutki, millä tarkkuudella koneoppimisalgoritmi erottaa terveet koehenkilöt Parkinsonin tautia sairastavista koehenkilöistä EEG-datan perusteella, kun käytössä on rajattu määrä EEG-kanavia eri aivoalueilta. EEG on lyhenne elektroenkefalogrammista. EEG-tutkimuksessa päähän kiinnitetään elektrodeja, joilla mitataan aivojen sähköistä toimintaa.

- Ideana on simuloida tillannetta, jossa EEG on keräty suhteellisen pienellä määrällä elektrodeja, mikä voisi lyhentää EEG-tutkimukseen liityvän valmistelun kestoa. Elektrodien valinta on toteutetu ahneen hakualgoritmin avulla, eli algoritmi valitsee prosessin jokaisessa vaiheessa luokitelutarkkuuta eniten parantavan elektrodin, tai käytännössä sen signaalista lasketut piirremuutujat, ja lisää sen valikoimaan, Suuronen kertoo.

Kiinnostava tutkielman aihe löytyi, kun Suuronen oli kesätöissä Turun yliopistolla ja tutustui aiheeseen tulevien gradunsa ohjaajien ja muun henkilökunnan johdolla.

- Kiitokset Antti Airolalle, Tapio Pahikkalalle, Henry Railolle ja Mika Murtojärvelle – ilman heitä tätä gradua ei olisi voinut kirjoittaa.

Tutkielman lopputuloksena algoritmi oppi erottamaan Parkinsonin tautia sairastavan terveestä koehenkilöstä keskimäärin 73 %:n luokittelutarkkuudella. Käyttäen vain kymmenen elektrodin keräämää dataa tulos oli noin yhden prosentin huonompi.

- Työni tarkoitus on lisätä Parkinsonin tautia koskevaa tietoa. Pidemmällä tähtäimellä voi tietenkin toivoa, että tutkimuksellani olisi vaikutusta myös kliinisten sovellusten kehittämiseen.

Koneoppimisen teema jatkuu gradun valmistumisen jälkeenkin.

TEK ja MAL palkitsivat Suurosen kunniakirjalla ja 5 000 euron rahapalkinnolla. Pro gradu -palkintoa TEK ja MAL ovat jakaneet vuodesta 2007. Palkinnon idea on tuoda esiin matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Väitöskirjapalkinnon sai Juha Heinonen Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta, Elektroniikan ja nanotekniikan laitokselta. Vuoden 2023 diplomityöpalkinto myönnettiin Jari Leinoselle LUT-yliopiston Insinööritieteiden tiedekunnasta, tuotantotalouden linjalta.

– Nämä opinnäytetyöt osoittavat, miten hienoa tekniikan kehitystyötä Suomessa tehdään. On ilo päästä palkitsemaan ja tekemään näkyvästi tällaista työtä ja sen tekijöitä, iloitsee Mikko Särelä, innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija TEKissä.

– Töistä huokuvaa monipuolista osaamista, paneutumista ja asiantuntemusta on upeaa seurata. Töiden tulokset hyödyttävät laajasti niin yksityisiä henkilöitä, yrityksiä että koko yhteiskuntaa. Lämpimät onnittelut palkituille, sanoo TFiFin toiminnanjohtaja Annika Nylander.

Luotu 13.11.2023 | Muokattu 13.11.2023