Johtamisen perusteet -verkkokurssi nonstopina avoimessa yliopistossa

15.06.2023

Haluatko tutustua johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen perusteisiin ja saada uusia näkökulmia johtamisen käytäntöihin?

Turun kauppakorkeakoulun opintoihin kuuluvan Johtamisen perusteet 3 op -opintojakson voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi.

Opintojaksolla opit tunnistamaan eri lähestymistapoja johtamiseen, johtamisen ja toimintaympäristön väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä sekä opit ymmärtämään perusteluja erilaisille johtamisen käytännöille. Jaksolla voit perehtyä johtamisoppien kehittymiseen tieteellisestä liikkeenjohdosta tämän päivän innovaatioita korostavaan johtamispuhuntaan. Opinnoissa tarkastellaan erityisesti strategista johtamista, muutosjohtamista, henkilöstöjohtamista ja lähijohtamista (leadership) sekä johtamisen vastuullisuus -teemaa. Organisaatiokäyttäytymisen aihepiiriä käsitellään yksilöiden, ryhmien, tiimien ja työyhteisön toimivuuden kannalta.

Opinnot antavat myös sysäyksen pohtia itsensä johtamista ja oman johtajuuskäsityksesi kehittämistä.

Voit opiskella Johtamisen perusteet -opintojakson itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Siihen sisältyy luentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, sekä opintotehtäviä kirjallisuudesta. Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja sen voi suorittaa täysin etäopiskeluna paikkakunnasta riippumatta. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille - osallistua voi ilman aiempia opintoja. 

Tarkemmat tiedot löydät Turun kauppakorkeakoulun opintojen esittelysivulta.

Tutustu myös muihin johtamisen ja organisoinnin opintoihin!

Luotu 15.06.2023 | Muokattu 15.06.2023