Joustavia verkko-opintoja tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena

24.08.2019

Haluatko opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja ajan ja paikan suhteen joustavasti? Onnistuuko opiskelu verkossa täysin etänä - vaikka ulkomailla?

Avoin yliopisto-opetus verkko-opinnot

Verkko-opinnot sopivat kaikille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua säännöllisesti tiettynä aikana ja tietyssä paikassa järjestettävään opetukseen tai jotka muuten haluavat joustavuutta opiskeluun. Oppiaineesta riippuen verkko-opintoja voi suorittaa myös täysin paikkakunnasta riippumatta.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella verkon kautta useiden yliopiston oppiaineiden opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä kursseja. Opintojen toteutustavat vaihtelevat: useimmissa verkko-opinnoissa opiskelijat osallistuvat ohjatun opintoryhmän työskentelyyn ja joissakin opiskelu voi painottua itsenäiseen opiskeluun. Yliopiston opettajien ja muiden asiantuntijoiden luentoja striimataan tai ne voivat olla tallenteina verkossa. Myös lähiopetuksena järjestettäviin opintoihin yhdistetään usein aikatauluihin joustavuutta tuovaa verkko-opiskelua.

Opintojen toteutuksesta ja aikatauluista kerrotaan opetusohjelmissa. Lisätietoja opiskelutavoista voi kysyä opintojen suunnittelijoilta.

Luotu 24.08.2019 | Muokattu 24.08.2019