Opiskelija kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Verkko-opinnot / etäopinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti? Etsitkö opintoja, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta - vaikka ulkomailla?

Verkko-opintoina voit opiskella oppiaineiden opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja (kursseja). Opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Tarkista toteutusta koskevat tiedot opintokohtaisesti. Lisätietoja saa opintojen suunnittelijoilta.

  • Verkko-opintoihin voi sisältyä yliopiston opettajien ja muiden asiantuntijoiden pitämiä luentoja ja muuta opetusta, joka välitetään verkossa reaaliaikaisesti päivä- tai ilta-aikaan tai luennot voivat olla katsottavissa tallenteina verkko-oppimisympäristössä.
  • Verkko-opintoihin voi sisältyä myös läsnäoloa edellyttävää opetusta tai tenttejä.
  • Opintoihin voi kuulua sähköinen Exam-tentti, joka suoritetaan tietyllä aikavälillä tenttitilassa, jossa on tietokone tentin tekemistä varten. Tenttitiloja on käytettävissä Turun yliopistossa (myös Porissa ja Raumalla) ja monessa muussa korkeakoulussa, ks. Exam-tenttipalvelun ohjeet (Tenttiajan varaaminen).
  • Useimmissa opintokokonaisuuksissa ja niiden yksittäisillä jaksoilla opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn verkossa. Opinnot etenevät kaikille yhteisen opetusohjelman mukaisesti.
  • Opintotarjonnassa on myös yksittäisiä opintojaksoja, jotka suoritetaan itsenäisesti opiskellen verkko-oppimisympäristössä. Jaksoja voi aloittaa joustavasti koko lukuvuoden aikana.
  • Verkko-opinnoissa käytetään yleensä Moodle-oppimisympäristöä. Se sisältää opiskeluohjeita, keskustelualueita ja oppimateriaaleja. Opinnoissa voidaan käyttää myös ViLLE-oppimisympäristöä.
  • Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta, jos myös opintosuoritukset voi tehdä verkossa esimerkiksi opintotehtävinä tai Moodle-tenttinä. Opiskelu onnistuu myös ulkomailla, jos oppimateriaalit ovat saatavilla.

Verkko-opinnot lukuvuonna 2022 - 2023

Tutustu verkko-opintojen tarjontaan oppiaineiden esittelysivuilla:

​"Parasta verkko-opinnoissa on ollut aikataulujen helpottuminen. Toisaalta opiskelussa korostuu vastuu omasta ajankäytöstä. Opetusohjelman pohjalta kannattaa tehdä oma realistinen aikataulu lukemiselle ja kaikille tehtäville."

"Pidän siitä, että voi lukea, miettiä ja kirjoittaa rauhassa omaa osuuttaan opintoryhmän keskusteluihin ja tehtäviin."

"Oli kiinnostavaa kuulla työelämän eri aloilla toimivien ihmisten näkökulmia ja kysymyksiä opintojen sisältöön liittyvistä asioista. Myös verkossa olevat aineistot ja linkit olivat hyviä kattauksia tieteenalan lisälukemistoksi."