Verkko-opinnot / etäopinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti? Verkko-opintoihin voit osallistua paikkakunnasta riippumatta - vaikka ulkomailla.

Verkko-opinnot sopivat kaikille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua säännöllisesti tiettynä aikana ja tietyssä paikassa järjestettävään opetukseen tai jotka muuten haluavat joustavuutta opiskeluun. Opinnot suoritetaan opetusohjelman mukaan, mutta sen aikataulun puitteissa voit ajoittaa oman opiskelusi itsellesi parhaiten sopiviin aikoihin.
 
Useimmat verkko-opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa ts. täysin etäopiskeluna paikkakunnasta riippumatta. Opiskelu onnistuu myös ulkomailla, jos opintomateriaalit ovat saatavilla. Opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn Moodle-oppimisympäristössä. Opintoihin kuuluu kirjoittamalla käytäviä verkkokeskusteluja, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Opiskelun tukena ovat Moodlessa olevat opiskeluohjeet ja oppimateriaalit. Opintoihin voi sisältyä myös verkkoluentoja tai luentotallenteita.
 
Osaan verkko-opinnoista sisältyy läsnäoloa edellyttävää opetusta tai tenttejä Turun yliopistossa tai Porin yliopistokeskuksessa tai esimerkiksi sähköisen tenttipalvelun muilla paikkakunnilla (Rauma, Vaasa). 
 
Osa verkko-opinnoista on suoritettavissa itsenäisesti opiskellen Moodlessa olevien ohjeiden mukaan.
 
Verkko-opintoina voi opiskella opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja/kursseja seuraavista oppiaineista. Opintojen esittelysivuilla olevissa opetusohjelmissa kerrotaan tarkemmin toteutustavoista ja aikatauluista.

​"Parasta verkko-opinnoissa on ollut aikataulujen helpottuminen. Toisaalta opiskelussa korostuu vastuu omasta ajankäytöstä. Opetusohjelman pohjalta kannattaa tehdä oma realistinen aikataulu lukemiselle ja kaikille tehtäville ja pitää siitä kiinni."

"Pidän siitä, että voi lukea, miettiä ja kirjoittaa rauhassa omaa osuuttaan opintoryhmän keskusteluihin ja tehtäviin."