Opiskelija kirjoittaa kannettavalla tietokoneella.

Verkko-opinnot / etäopinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko opiskella ajan ja paikan suhteen joustavasti? Etsitkö opintoja, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta - vaikka ulkomailla?

Verkko-opintoina voit opiskella oppiaineiden opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja (kursseja). Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineittain, joten tarkista opetus- ja opiskelutavat opintokohtaisesti. Lisätietoja saa opintojen suunnittelijoilta.

  • Verkko-opinnot voivat tarkoittaa, että opintojakson opetus välitetään verkossa reaaliaikaisesti päivä- tai ilta-aikaan. Luennot voivat olla katsottavissa myös tallenteina tai ne voivat olla pelkästään tallenteina.
  • Joissakin verkko-opinnoissa opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn verkko-oppimisympäristössä. Opinnot etenevät kaikille yhteisen opetusohjelman mukaisesti.
  • Opintotarjonnassa on myös opintojaksoja, jotka voi opiskella itsenäisesti verkossa.
  • Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta, jos kaikki opintosuoritukset voi tehdä verkossa esimerkiksi opintotehtävinä tai Moodle-tenttinä. Opiskelu onnistuu myös ulkomailla, jos oppimateriaalit ovat saatavilla.
  • Verkko-opintoihin voi sisältyä myös Turun yliopistossa järjestettävää opetusta tai tenttejä tai sähköisiä Exam-tenttejä. Exam-tentit suoritetaan tietyllä aikavälillä tenttitilassa, jossa on tietokone tentin tekemistä varten. Tenttitiloja on käytettävissä Turun yliopistossa, myös Porissa ja Raumalla, ja monessa muussa korkeakoulussa, ks. Exam-tenttipalvelun ohjeet (Tenttiajan varaaminen).
  • Verkko-opinnoissa käytetään yleensä Moodle-oppimisympäristöä. Moodlessa ovat opiskelua koskevat ohjeet, keskustelualueita ja oppimateriaaleja. Opinnoissa voidaan käyttää myös ViLLE-oppimisympäristöä.

Verkko-opinnot lukuvuonna 2023 - 2024

Tutustu verkko-opintojen tarjontaan ja tarkempiin toteutustietoihin oppiaineiden esittelysivuilla:

​"Parasta verkko-opinnoissa on ollut aikataulujen helpottuminen. Toisaalta opiskelussa korostuu vastuu omasta ajankäytöstä. Opetusohjelman pohjalta kannattaa tehdä oma realistinen aikataulu lukemiselle ja kaikille tehtäville."

"Pidän siitä, että voi lukea, miettiä ja kirjoittaa rauhassa omaa osuuttaan opintoryhmän keskusteluihin ja tehtäviin."

"Oli kiinnostavaa kuulla työelämän eri aloilla toimivien ihmisten näkökulmia ja kysymyksiä opinnoissa käsiteltävistä aiheista. Verkossa olevat aineistot ja linkit olivat hyviä kattauksia alan lisälukemistoksi."