Kansainvälinen uutuusteos yksilöllisestä hoidosta

02.11.2018

Kansainvälinen uutuusteos yksilöllisestä hoidosta

​Professori Riitta Suhonen (oik.) ja yliopistonlehtori Minna Stolt (vas.) toimittivat uutuusteoksen ”Individualized Care – Theory, Measurement, Research and Practice” yhdessä kyproslaisen Evridiki Papastavroun kanssa

​Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Riitta Suhonen ja yliopistonlehtori, dosentti Minna Stolt ovat olleet toimittamassa kansainvälisenä yhteistyönä tehtyä uutuusteosta “Individualized Care – Theory, Measurement, Research and Practice”. Kirja kokoaa yhteen yli 20 vuoden aikana tehtyä tutkimusta potilaiden yksilöllisyydestä, hoidosta ja palveluista jatkuvasti muuttuvassa terveyspalvelujärjestelmässä. Teos perustuu professori Suhosen jo maisteriopinnoissaan 1990-luvun alkupuolella aloittamalle tieteelliselle työlle. Maisteriopintojen jälkeen työ jatkui väitöskirjassa ja sittemmin edelleen käynnissä olevana kansainvälisenä yhteistyönä.

Itse kirjan kirjoittamiseen kului noin kaksi vuotta. Professori Suhonen kuvaa toimitusprosessia sanoen, että kirjan rakenteen suunnittelu oli helppoa, mutta alkuvaiheessa kirjoittajien kiinnittäminen työhön vaikeampaa. Kun oikeat ihmiset löytyivät, lähti työskentely etenemään sujuvasti. Suhonen välittääkin vilpittömät kiitoksensa kaikille kirjoittajille siitä, että he kiireistään huolimatta antoivat panostuksensa kirjalle. “Suurin työ kirjan toimittamisessa oli katsoa, ettei kappaleissa ole päällekkäisyyttä”, hän kiteyttää. Samaa sanoo yliopistonlehtori Stolt, täsmentäen vielä että “yhteistyö kaikkien teoksen kirjoittajien kanssa sujui hyvin – ehkä juuri kiitos Suhosen toimivien kansainvälisten verkostojen.”

Yksilöllinen hoito on keskeinen eettinen lähtökohta terveydenhuollossa ja hoitamisessa. Laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi korosti kirjan juhlatilaisuuden puheessaan erityisesti käsitteen “yksilöllinen hoito” ajankohtaisuutta. Ajankohtaisuus käy hyvin ilmi siinä, että käsite yksilöllinen hoito on mukana lähes kaikissa kansallisissa ja kansainvälisissä terveysstrategioissa. Se on myös keskeinen oman maamme sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa. ”On hienoa, että hoitotieteessä tuotetaan tämän kaltaista kirjallisuutta” professori Leino-Kilpi toteaa.

Uutuusteos on saatavilla niin fyysisenä kuin sähköisenäkin teoksena kustantajan Springer kautta.

Luotu 02.11.2018 | Muokattu 28.11.2018