Kansallinen Tulevaisuuspäivä kutsuu suomalaisia maailman suurimpaan tulevaisuuskeskusteluun 1.3.2019

21.01.2019

Tulevaisuus otetaan usein itsestäänselvyytenä ja pidemmän tähtäimen tulevaisuuspohdinnat jäävät helposti kiireellisempien asioiden jalkoihin. Meillä on harvoin aikaa pysähtyä miettimään, millaiset käsitykset tulevaisuudesta oikeastaan ohjaavat toimintaamme nykyhetkessä. Ensimmäistä kertaa 1.3.2019 vietettävä koko Suomen Tulevaisuuspäivä kutsuu suomalaisia pysähtymään tulevaisuuden äärelle ja tarjoaa valmiit materiaalit tulevaisuudesta keskusteluun.

Minkälaista tulevaisuutta sinä rakennat tämän päivän teoillasi? Tulevaisuus on jatkuvasti läsnä arjessamme ohjaten toimintaamme ja päätöksiämme - ajattelimmepa sitä tietoisesti tai emme. 

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on saavuttaa päivän aikana 10 000 tulevaisuuskeskustelua. Tulevaisuuskeskusteluja voi järjestää kouluissa, kunnissa, kirjastoissa, työpaikoilla tai missä tahansa yhteisössä. 1.3 on myös The Millennium Projectin lanseeraama kansainvälinen tulevaisuuspäivä, joten Tulevaisuuspäivänä toivotaan syntyvän myös globaalia keskustelua. 

- Tulevaisuuspäivä tuo tulevaisuuden kaikkien ulottuville tässä ja nyt. Tulevaisuuspäivä haastaa suomalaiset yhden päivän ajaksi pohtimaan ja keskustelemaan, minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä. Meillä on tulevina vuosikymmeninä edessämme monenlaisia viheliäisiä ongelmia ratkottavana. Näiden ratkaisemiseksi emme voi jättäytyä menneisyyden ratkaisuihin tai antaa tulevaisuuden uhkakuvien lamaannuttaa toimintaamme, vaan tarvitsemme uudenlaista, rohkeaa tulevaisuusajattelua. Mukaan parempaa tulevaisuutta visioimaan – ja tekemään – tarvitaan meitä kaikkia, sanoo toinen Tulevaisuuspäivän perustajista Laura Pouru Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Järjestä tulevaisuuskeskustelu omassa yhteisössäsi valmiiden materiaalien avulla

Tulevaisuuspäivää järjestävät Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Tulevaisuuskoulu sekä Futures Specialists Helsinki yhteistyössä Opetushallituksen, Kuntaliiton, Sitran, Laurean ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevaisuuspäivän vastuutiimi laatii valmiit työmateriaalit, joiden avulla kuka tahansa voi järjestää oman - suuren tai pienen, virallisen tai epävirallisen, sisäinen tai julkisen – Tulevaisuuspäivä-tapahtuman tai -tilaisuuden 1.3.2019. 

Materiaalit laaditaan erityisesti kolmelle kohderyhmälle: 

  • kouluille tai muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tahoille
  • kunnille eli kuntien päättäjille, työntekijöille ja kuntalaisille
  • yrityksille ja muille organisaatioille

Tulevaisuuspäivää voi kuitenkin viettää kuka tahansa muukin tulevaisuudesta kiinnostunut taho. Valmiiden materiaalien avulla voi järjestää kevyen keskustelutuokion kahvipöydässä tai järjestää tutkimusmatkan vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin ja visioida erilaisia tulevaisuuksia. 

Lisätietoa, ilmoittautuminen ja Tulevaisuuspäivän materiaalit löytyvät osoitteesta www.tulevaisuuspaiva.fi. Materiaalit on ladattavissa tammikuun loppuun mennessä. 

Tulevaisuuspäivä järjestettiin viime keväänä ensimmäisen kerran kouluille ja tänä vuonna mukaan tulevaisuuskeskusteluihin kutsutaan kaikkia suomalaisia. Tulevaisuuspäivä on osa Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen UNESCO-professuurin alla tehtävää yksilöiden ja yhteiskuntien tulevaisuuslukutaidon kehittämistyötä.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään – yhdessä. Tule sinäkin mukaan keskustelemaan vaihtoehtoisista tulevaisuuksista Tulevaisuuspäivänä! 
 

Luotu 21.01.2019 | Muokattu 21.01.2019