Kansallista lapsistrategiaa pohjustava työ esittelee vision lapsi- nuori- ja perhemyönteisestä Suomesta

12.03.2019

Viime keväänä hallitus käynnisti kansallista lapsistrategiaa valmistelevan hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen ja perheen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa juuri julkaistuissa raporteissa esitellään tutkittuun tietoon ja toimialarajat ylittävään yhteistyöhön perustuen keinoja ja toimenpidesuosituksia, joilla voidaan saavuttaa lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta. Kansallisen lapsistrategian valmistelutyöhön on osallistunut useita Turun yliopiston Laituri-tutkijaverkoston asiantuntijoita. 

Kansallisen Lapsistrategia 2040 -hankkeen raportit lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi julkistettiin tiistaina 12.3.2019.

Hankkeessa luodut toimenpidesuositukset esitellään kahdessa raportissa, joissa keskeiset teemat ovat ihmissuhteet, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Raporteista toinen on tutkijaryhmän koostama, runsaan sadan tutkijan ja tutkijaryhmän puheenvuoro siitä, miten voidaan vahvistaa lapsen hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta perheissä ja ihmissuhteissa tai varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 

– Tuoreimpaan tutkimustietoon perustuen esitämme konkreettisia toimenpidesuosituksia, joiden avulla voidaan turvata lapsen paras eri elämänpiireissä. Esimerkiksi monia syrjäytymiseen liittyviä ongelmia olisi mahdollista ehkäistä ennalta kouluissa tapahtuvan perustyön ja varhaisen puuttumisen avulla, mutta tämä on mahdollista vain jos opettajille annetaan siihen aikaa ja mahdollisuuksia, kertoo lapsistrategian ohjaus- ja tutkijaryhmissä mukana ollut apulaisprofessori Niina Junttila

Toisen raportin valmistelusta on vastannut hankkeen ohjausryhmä yhdessä eri sidosryhmien, kansalaisten ja asiantuntijoiden kanssa. ”Lapsen aika – kohti kansallista lapsistrategiaa 2040” -raportissa esitellään Lapsen aika -skenaario, jossa on saavutettu lapsi-, nuori- ja perhemyönteinen Suomi. Raportissa esitetään sitoutumista lapsistrategiatyöhön seuraavan hallituksen ohjelmassa ja tavoitteena on luoda pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu tutkittuun tietoon, lapsen ihmisoikeuksiin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Hankkeesta vastanneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö käynnistivät kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn keväällä 2018. Valmistelutyöhön nimetyssä ohjausryhmässä on ollut mukana useita eri alojen asiantuntijoita. 

Lue lisää:

Luotu 12.03.2019 | Muokattu 12.03.2019