alt=””

Kauppakorkeakoulusta yli 180 kurssia avoimena yliopisto-opetuksena – katso infotallenne opiskelusta kiinnostuneille!

13.08.2021

Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin sisältyviä kursseja järjestetään Turussa, Porissa ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkko-opintoina. Ilmoittautumiset opintoihin alkavat viikolla 33.

Johtamisen ja organisoinnin, yritysjuridiikan sekä laskentatoimen ja rahoituksen kurssit suosituimpia

Suurin osa kauppatieteellisistä kursseista järjestetään Turun opetusohjelman mukaisina. Suosituimpien kurssien opiskelijakiintiöt ovat jopa 100 opiskelijaa. Nämä kurssit ovat enimmäkseen etäopintoja, tämän hetkisen tiedon mukaan. Muutamia kursseja voi opiskella kokonaan verkossa, osalla kursseista opetus välitetään verkon kautta ja tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa eli tenttiä voi joustavasti myös eri korkeakoulujen Exam-palvelun tiloissa. Useimmilla tutkinto-opetukseen integroiduilla kursseilla kiintiöt ovat huomattavasti pienemmät ja kilpailu ilmoittautumisesta paikoille voi olla tiukkaa.  

Kurssit järjestetään lukuvuoden aikana neljän opetusperiodin mukaan, lisäksi tarjolla on kesäopintoja. Ensimmäisen periodin kurssit toteutetaan 30.8. - 8.10.2021 ja ilmoittautumiset alkavat porrastetusti 16.8. Opintomaksut ovat 15 euroa/opintopiste.

Tutkinto-opiskelijaksi tähtääville ja ammatillisiin tarpeisiin

Avoimen yliopiston opinnot sopivat erityisesti yliopistoon tähtääville, mutta kurssit soveltuvat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen erilaisissa tehtävissä toimiville. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea kauppakorkeakouluun myös avoimen väylän kautta. Ensi vuoden opiskelijavalinnassa voidaan KTK- ja KTM-tutkinnon suoritusoikeus myöntää 40 avoimen väylän hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen. Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä valintaperusteissa määriteltyjä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja ja vieraiden kielten opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin. Valintaperusteiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijat valitaan karsintatilanteessa opintomenestyksen perusteella. Vuoden 2021 opiskelijavalinnassa väylän kautta tuli hakemuksia 83 ja opiskelupaikan sai 42 hakijaa.

Ohjeita ja infotallenne opintojen aloittamista suunnitteleville

Opintojen aloittamista suunnittelevien kannattaa tutustua opintojen esittelysivuille koottuihin ohjeisiin. Opiskelukäytännöistä ja väylähakuun sopivien opintojen suorittamisesta kerrotaan myös sivuilla julkaistussa infotallenteessa.

Lisätietoja voi kysyä opintoneuvonnasta avoin-tse@utu.fi

Luotu 13.08.2021 | Muokattu 13.08.2021