Kehitä liiketoimintaosaamistasi Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen kursseilla

07.10.2021

Kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Syksyn II opetusperiodin opintotarjontaan sisältyy kursseja useista oppiaineista. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti maanantaina 11.10. Kursseja on tarjolla verkossa ja kampuksella.

Opintoja joustavasti verkossa

Monille kursseille osallistuminen onnistuu joustavasti, sillä opetus välitetään verkon kautta. Osallistua voi paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta kurssien tenttiä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä useilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluva Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op - kurssi järjestetään verkossa keskiviikkoisin 27.10. - 1.12.2021 klo 16.15 - 19.15. Opintojakso käsittelee työn arkea organisaatioissa ja työpaikoilla painottaen johtajuuden, työssä onnistumisen ja hyvinvoinnin teemoja. Kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op -kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa toimitusketjun hallinta ja strategia, prosessijohtaminen, varasto-ohjaus, hankintojen johtaminen sekä kuljetukset ja logistiikkapalvelut. Luennot pidetään tiistaisin 26.10. - 30.11. klo 12.30 - 14.00. Osallistua voi kauppakorkeakoulussa tai etänä.

Tilastotieteen perusteet 3 op -kurssilla 25.10. - 29.11. perehdytään tilastollisen analyysin ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteisiin sekä menetelmiin. Luennot ovat kuunneltavissa tallenteina Moodlessa. Vapaaehtoiset harjoitus- ja ohjaustunnit järjestetään lähiopetuksena.

Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op järjestetään perjantaisin 29.10. - 3.12. klo 12.30 - 14.00. Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia etäluentoja, joita ei tallenneta, sekä ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS -kurssin opetus pidetään verkossa ti ja to 26.10. - 2.12. klo 14.15 - 16.00.

Saksan alkeiskurssi I 4 op järjestetään ilta-aikaan 28.10.2021 - 17.2.2022. Opintoihin sisältyy reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opintojakso on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka tähtäävät suorittamaan liikesaksan kursseja.

Kurssitarjontaa Turun kampuksella

Taloustieteestä kiinnostuneille on tarjolla Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op sekä Mikroteoria II 6 op -kurssit, joiden opetus järjestetään kauppakorkeakoulussa päiväaikaan. Taloustieteen opintoja voi suorittaa avoimena yliopisto-opetuksena kurssi kerrallaan ja niistä voi koota 25 opintopisteen laajuiset taloustieteen perusopinnot.

Yritysjuridiikan kysymyksistä kiinnostuneille on tarjolla Sopimusoikeus 6 op ja Yhteisöoikeus 6 op -kurssit, joihin sisältyy reaaliaikainen etäopetus ja tentti kampuksella.

Yrittäjyyden opinnoista on tarjolla Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS. Opetus pidetään kauppakorkeakoulussa 3.11., 17.11. ja 1.12. klo 16.00 – 18.00.

Vastuullisen liiketoiminnan eettiset kysymykset 5 op -kurssin opetus pidetään ti ja to 26.10. - 2.12. klo 14.15 - 16.00. Kurssi pyritään pitämään lähiopetuksena, mutta osa opetuksesta saatetaan toteuttaa etäopetuksena, joka myös tallennetaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kauppakorkeakoulun II opetusperiodin kurssit järjestetään ajalla 25.10. - 3.12.2021. Ilmoittautuminen kursseille alkaa porrastetusti maanantaina 11.10. Paikkoja on rajoitetusti. Opintomaksu on 15 e/op. Tutustu koko opintotarjontaan ja kysy lisätietoja!

Luotu 07.10.2021 | Muokattu 07.10.2021