Kehitä yrityksesi muutosjoustavuutta – haku vielä hetken auki

04.02.2022

Muutosjoustava yritys -hankkeessa pk-yritykset kehittävät omaa muutosjoustavuuttaan yliopiston asiantuntijoiden tuella. CCR:stä työssä on mukana kehityspäällikkö Eeli Saarinen ja tutkimusjohtaja Taina Eriksson, tiiviissä yhteistyössä johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikankaan kanssa.

Yritysten muutosjoustavuuden tilanne kartoitetaan ensin hankkeessa kehitetyn muutosjoustavuustutkan avulla. Tutka auttaa yritystä tunnistamaan kehittämiskohteita ja valitsemaan mihin tarjolla olevista valmennuksista henkilöstö ja johto osallistuu. Valmennusten teemoina ovat muun muassa tulevaisuustietoisuus ja uudistuminen, liiketoiminnan joustavuus, muutosjoustavuutta tukeva johtaminen, joustava työyhteisö ja yksilön resilienssi.

Valmennukset alkavat helmikuussa 2022. Kevään aikana toteutetaan neljä valmennusmodulia. Osa keväällä 2022 tarjottavista valmennuksista toteutetaan uudelleen vielä myöhemmin hankkeen aikana.

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Hankkeeseen voivat osallistua Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimivat pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

Hanke toteutetaan REACT-EU -rahoituksella Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteistyönä.  Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat myös Brahea-keskus ja Johtamisen laitos.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Luotu 04.02.2022 | Muokattu 04.02.2022