kuvituskuva: pilvinen taivas

Kestävyys.nyt-kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta

26.01.2021

Kestävyys.nyt - Kestävän kehityksen peruskurssi on korkeakoulujen Climate University -verkoston tuottama monitieteinen kurssi, jolla parannetaan valmiuksia kestävyyskriisin ja ilmastonmuutoksen hallintaan. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan kurssilla yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa.

Kestävän kehityksen peruskurssi (3 - 5 op) järjestetään verkko-opintoina 17.3. - 19.5.2021 ja se on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa ilmastokriisin aikakaudella?

- Kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä, kertoo kurssin opettajana toimiva Mikko Puumala. Kurssilla käsitellään muun muassa sitä, millaisia eettisiä haasteita tai ongelmia kestävyyskysymysten ratkaisuun liittyy.

Kestävyys- ja ilmastohaasteita käsitellään kurssilla rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana, mutta kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen näkökulmasta.

Joustavasti ja monialaisesti verkko-opintoina

- Kurssi järjestetään kokonaan verkossa ja siihen sisältyy monipuolista työskentelyä: ohjattuja ryhmäkeskusteluja, lyhyitä itsenäisiä kirjoitustehtäviä ja ryhmätyön laatimista. Opetusta ja ryhmätyöskentelyä on viikoittain päiväaikaan, kertoo kurssin toinen opettaja, projektitutkija Maria Louna-Korteniemi. Verkko-opetuksen käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Ryhmätyötehtävät opettavat monitieteistä tiedonmuodostusta ja yhteistyötaitoja, jotka ovat oleellisia kestävyyshaasteiden ratkaisussa.

Ilmoittautuminen kurssille alkaa avoimessa yliopistossa perjantaina 29.1.2021 klo 10. Kurssin voi suorittaa 3 op:een laajuisena (opintomaksu 45 euroa) tai 5 op:een laajuisena (75 euroa). Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot ovat opetusohjelmassa.

Luotu 26.01.2021 | Muokattu 27.02.2021