Kolme Turun yliopiston tutkijoiden teosta ehdolla Vuoden tiedekirjaksi

16.02.2021

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon ehdokkaiksi on valittu kymmenen viime vuonna ilmestynyttä kotimaista tiedekirjaa. Ehdokkaiden joukossa on kolme teosta Turun yliopiston tutkijoilta. Vuosittain myönnettävän palkinnon suuruus on 25 000 euroa. 

Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja nostaa esille erinomaista, mutta usein kovin vähälle huomiolle jäävää suomalaista tutkimuskirjallisuutta.

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon finaaliin on valittu kymmenen teosta. Riippumaton raati on lukenut ja valikoinut teokset noin kuudenkymmenenviiden tiedekirjan joukosta. Palkinto myönnetään yhdelle teokselle ja sen tekijälle tai tekijöille. Palkinnon myöntöperusteiksi tämänvuotinen raati nimeää esimerkiksi erinomaisen kirjoitusasun ja jäsentelyn.

Turun yliopiston tutkijoiden teoksia on ehdolla palkinnon saajiksi.

Tutkijatohtori Mona Mannevuon teos Ihmiskone töissä avaa suomalaisen tehokkuusajattelun historiaa.

Dosentti Satu Lidmanin Taivas ja syli tarkastelee parisuhdeväkivaltaa yhden ihmisen elämäntarinan kautta ja pohtii sen kytköksiä uskonnolliseen yhteisöön.

Tohtorikoulutettava Niko Eskelinen on yhdessä Juho Saaren ja Liisa Björklundin kanssa ehdolla teoksella Raskas Perintö, jossa sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta lähestytään sosiaalitieteellisestä ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta.

Vuoden tiedekirja -palkinto on yksi merkittävimmistä suomalaisista kirjallisuuspalkinnoista, ja sen rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto. Voittaja julkistetaan 15.3.2021.

Vuoden tiedekirja 2020 -palkinnon finalistit:

  • Marko Juntunen: Matkalla islamilaisessa Suomessa. Vastapaino
  • Satu Lidman: Taivas ja syli. Gaudeamus
  • Mona Mannevuo: Ihmiskone töissä. Gaudeamus
  • Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola ja Tytti Rantanen (toim.): Kertomuksen vaarat – Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Vastapaino
  • Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofia. Gaudeamus
  • Petri Paavilainen: Kuinka ajatukset syntyvät – Aivotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Gaudeamus
  • Petteri Pietikäinen: Kipeät sielut – hulluuden historia Suomessa. Gaudeamus
  • Mari Pihlajaniemi, Heikki Eriksson ja Aleksi Lehikoinen: Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon. Docendo
  • Juho Saari, Niko Eskelinen ja Liisa Björklund: Raskas perintö. Gaudeamus
  • Esa Väliverronen ja Kai Ekholm (toim.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Vastapaino
Luotu 16.02.2021 | Muokattu 16.02.2021