Koneen Säätiöltä lähes 3,2 miljoonaa euroa apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

08.12.2023

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2023 apurahahaussa Turun yliopiston tutkijoille 3 195 150 euroa apurahoja. Turun yliopistoon apurahoja myönnettiin 14 henkilölle tai työryhmälle.

Yhteensä Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2023 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille yli 44 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Syksyn haussa rahoituksen saa yli 350 hanketta, jotka tuovat maailmaan innovatiivista tutkimusta ja moniäänistä taidetta. Tieteen osuus myönnöistä on noin 75 prosenttia ja taiteen 25 prosenttia.

– Tulevaisuus voi näyttäytyä monen poikkeusvuoden jälkeen epävarmana ja riskialttiina kenelle tahansa, mutta työskentely tieteen ja taiteen kentällä vaatii erityistä sitkeyttä jo rahoituksen saamisen osalta. Haluamme luoda pitkäjänteisellä rahoituksella uskoa siihen, että tieteen ja taiteen tekeminen on arvokasta, tavoiteltavaa ja ylipäätään mahdollista näinä aikoina, sanoo säätiön toimitusjohtaja Ulla Tuomarla.

Professori Leila Koivusen johtamassa hankkeessa suomalaiset ja namibialaiset tutkijat tarkastelevat yhdessä suomalais–namibialaista tiedonmuodostuksen historiaa vuosina 1870–1990. Koneen Säätiö myönsi 298 900 euroa rahoitusta tutkimushankkeelle, joka valottaa suomalaisten vaikutuksia Owambon alueen historiassa ja rakentaa aiempaa monisyisempää käsitystä suomalaisista koloniaalisessa maailmassa.

Professori Viola Capkovan johtamalle SoTeTe-hankkeelle säätiö myönsi rahoitusta 485 700 euroa kaunokirjallisuuden ja yhteisöllisen lukemisen merkityksen tutkimiseen muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta vaaditaan monitasoisia ilmaisun, lukemisen ja kuuntelemisen taitoja, kykyä hahmottaa eri näkökulmia ja ymmärtää kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja ja valtarakenteita. Hankkeessa kehitetään soveltavaa kirjallisuudentutkimusta ja luodaan uusi kerronnallisen lääketieteen lukupiirimenetelmä, jota voivat hyödyntää sekä suomea ensi- että vieraana kielenään puhuvat sote-ammattilaiset.

Dosentti Kimmo Laineen johtama SEE-hanke sai 509 800 euroa suomalaisten elokuvien moninaisten ja ristiriitaisten ympäristövaikutusten tutkimiseen. Tavoitteena on tutkia suomalaisen näytelmäelokuvan koko historiaa 1900-luvun alusta nykypäivään yhtäältä ekokriittisen sisällönanalyysin ja toisaalta tuotantokriittisen vaikutustutkimuksen näkökulmista. Päämääränä on kattava tutkimus ympäristökysymysten ja kansallisen elokuvakulttuurin moninaisesta yhteen kietoutumisesta.

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Vuoden 2024 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2024.

Kaikki Turun yliopistoon myönnetyt apurahat:

 • FT Varpu Alasuutari, 181 100 euroa: Queer-yksinäisyyden kokemukset Pohjoismaissa
 • Professori Viola Capkova ja työryhmä, 485 700 euroa: Sanoja terveyden tekijöille: kaunokirjallisuus, terveydenhuolto ja demokratia
 • Ph.D. Juha Haavisto, 128 300 euroa: Economic utility and environmentalism in the Finnish forest thought in the twentieth century
 • Dosentti Sonja Hukantaival, 198 200 euroa: Kansanuskon arkeologia Suomessa kontekstuaalisen moniaineistoisen menetelmän valossa
 • Professori Leila Koivunen ja työryhmä, 298 900 euroa: Decolonizing History-Writing: Transcultural Production, Mobilization and Transformations of Knowledge in Finnish-Namibian Relations 1870-1990
 • Dosentti Kimmo Laine ja työryhmä, 509 800 euroa: Suomalaisen elokuvan ekohistoria
 • Valtiotieteiden tohtori Emma Lamberg, 168 200 euroa: Hoivavaje: Sosiaalinen uusintaminen ja kotitalouksien arki vetäytyvässä hyvinvointivaltiossa
 • VTT Mikko Leino ja työryhmä, 79 000 euroa: Politiikasta – ajantasaista ja moniäänistä tiedeviestintää uusille yleisöille
 • Filosofian maisteri Hai Nguyen, 149 200 euroa: Mallivähemmistö, personofioitu virus, näkymätön kansanryhmä – Aasialaisamerikkalaisten kielelliset representaatiot yhdysvaltalaisissa uutisissa korpuslingvistiikan avulla
 • PhD Tiago Queimada e Silva, 81 800 euroa: The Muslim ‘Other’ and National Identity-Building at the Dawn of the Portuguese Empire
 • FT, dosentti Heli Rantala, 141 300 euroa: Marginaalimerkintöjä Suomen tieteen historiaan
 • FT, ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä ja työryhmä, 221 900 euroa: Pölyttäjien kirjo: tieteen ja taiteen välinen, monitaiteinen kirja-, näyttely- ja viestintähanke pölyttäjistä
 • FT, professori Hannu Salmi ja työryhmä, 371 750 euroa: Kuvitellut kotimaat – Pohjois-Amerikan suomalainen lehdistö 1876–1923 ja ylirajaisen kulttuurin digitaalinen tutkimus

Apulaisprofessori Anna Törnroos-Remes ja työryhmä, 180 000 euroa: Monitieteinen ja monitaiteinen Aboagora-tapahtuma, The Planets -teemakokonaisuus

Luotu 08.12.2023 | Muokattu 08.12.2023