Koneen Säätiöltä reilu 1,5 miljoonaa apurahoina Turun yliopiston tutkijoille

07.12.2018

Koneen Säätiö on myöntänyt kymmenelle Turun yliopiston tutkijalle ja neljälle työryhmälle apurahan tutkimustyötä varten. Suurimman apurahan, reilut 410 000 euroa, sai dosentti Katve-Kaisa Kontturin ja FT Milla Tiaisen johtama työryhmä, joka tutkii taidetyön ja talouden uusia muotoja. 

Säätiön mukaan yhdeksi kantavaksi teemaksi rahoitetuissa hankkeissa nousivat tieteellisen ja taiteellisen työn mahdollisuudet Suomessa ja pyrkimys vaikuttaa työn rakenteisiin. Säätiön mukaan sen myöntämien apurahojen myötä uudet rohkeat tekijät etsivät parempaa suhdetta muihin lajeihin, reilumpia rakenteita työntekoon ja uusia ratkaisuja ympäristökriiseihin.

– Nykytaiteen tutkimuksen dosentin Katve-Kaisa Kontturin ja FT Milla Tiaisen johtama projekti paneutuu taiteilijoiden työn muutokseen Suomessa, jossa joka kolmas kuvataiteilija elää köyhyysrajan alapuolella. Työssä tutkitaan vaihtoehtoisia, yhteisöllisyyteen perustuvia malleja yksilöä korostavalle, uusliberalistiselle, jatkuvaa itsensä markkinointia vaativalle yrittäjyydelle, Säätiö kertoo tiedotteessaan.

Koneen Säätiö jakoi apurahoja sekä yleisessä haussa että erityisessä Elintärkeät naapurimme -teemahaussa. Teemahaussa pyydettiin tarkastelemaan ihmisen suhdetta monimuotoiseen joukkoon toisia eliö- ja eläinlajeja. Teemahaun kautta säätiö myönsi 255 000 euron apurahan evoluutiobiologian dosentti Jon Brommerin johtamalle tutkimusryhmälle, joka soveltaa evolutiivista peliteoriaa perinteiseen yhteiskuntatieteelliseen ongelmaan: missä olosuhteissa joukko toimijoita kykenee yhdessä hallinnoimaan luonnonvaroja kestävällä tavalla? Hankkeessa testataan evoluutiobiologian selitysmallien soveltuvuutta yhteiskunnallisen päätöksenteon selittäjänä

Koneen Säätiön tukemista hakkeista useammalla on vahva moni- ja poikkitieteinen ote. Yksi niistä, 147 000 euro rahoituksen saanut professori Ilari E. Sääksjärven johtama Muinaiset ja nykyiset eliönaapurimme, tapaus Seili yhdistää niin biodiversiteettitutkimusta, paleobiologiaa, arkeologiaa, hyönteistiedettä, kasvitiedettä, viestintää kuin taidettakin.

Yli 100 000 euron apurahan saivat myös filosofian maisteri Katri Aholainen tutkimukseensa, joka käsittelee lintujen toimijuutta taiteentekemisen prosesseissa Yrjö Kokon tuotannossa sekä filosofian maisteri Karoliina Sjö tutkimukseensa Kirsti Teräsvuoren päiväkirjakertomuksista.

Kaikkiaan Koneen Säätiö jakoi 26 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin.
Apurahan sai 4,7 prosenttia hakijoista. Koneen Säätiön vuoden 2019 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2019.

Turun yliopisto | Apurahoja 14 kpl, yhteensä 1 522 200 euroa

 • FM Lotta Aarikka 55 200 euroa: Murteentutkimuksen metodit ja ideologiat 1871–2018
 • FM Katri Aholainen 115 200 euroa*: "Vain luonto voi sen keksiä": Lintujen toimijuus taiteentekemisen prosesseissa Yrjö Kokon tuotannossa
 • Tohtorikoulutettava Irfan Ameer 15 400 euroa: The Evolution and Control of Institutionalized Bribery: A study of pharmaceutical sales environment in developing country markets
 • Apulaisprofessori Jon Brommer ja työryhmä apulaisprofessori 255 000 euroa*: Yhteistyö, evoluutio ja luonnonvarojen hallinta
 • FM Johanna Frigård 73 000 euroa: Luonnollista ja keinotekoista. Värin muuttuvat merkitykset valokuvauksen historiassa
 • VTM, AmO, projektitutkija Reeta Hautaniemi 86 400 euroa: Verkostosta hyvinvointia? – yhdistystoiminnan merkitys ja rakenteet erityisherkkyyden määrittelyssä
 • FT Mikko Kauko 84 000 euroa: Jöns Budden versio Mechtildin ilmestyksistä. Tutkimus ja käännös
 • Dosentti Katve-Kaisa Kontturi, FT Milla Tiainen ja työryhmä 413 300 euroa: Taidetyö ja taloudet uudet muodot: Yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin
 • FM Meri Lindeman 86 400 euroa: Kieli, sukupuoli ja tilanne – kaksisukupuolisten henkilöiden puheen tilannevariaatio
 • PhD Sari Mäenpää 9 200 euroa*: Koira, merimies ja albatrossi. Artikkeli merimiesten eläinsuhteista 1920-30-lukujen suomalaisissa purjelaivoissa.
 • FT, yliopistonlehtori Outi Oja ja työryhmä 42 000 euroa: Opas sukupuolisensitiiviseen kirjallisuuskasvatukseen
 • FM Karoliina Sjö 119 000 euroa: Kirjoitettu minä. Kirsti Teräsvuoren päiväkirjakertomus 1916–1934
 • FM Karita Suomalainen 21 000 euroa: Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonasta osana arkikeskustelua
 • Professori Ilari Sääksjärvi ja työryhmä 147 100 euroa*: Muinaiset ja nykyiset eliönaapurimme, tapaus Seili

* Elintärkeät naapurimme -teemahausta rahoitetut

Luotu 07.12.2018 | Muokattu 19.02.2019