Kuka on seuraava vuoden alumni? Tee ehdotus marraskuun aikana!

01.11.2022

Vuoden alumni -tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on edistänyt suomalaisen yhteiskunnan ja Turun yliopiston menestystä tai on osoittanut muuta esimerkillistä toimintaa yhteisön hyväksi. Yliopistoyhteisö ja sidosryhmät voivat ehdottaa vuoden alumnia 30.11.2022 mennessä. 

Vuoden alumni -tunnustus on myönnetty vuodesta 2004 alkaen. Turun yliopiston yhteisö ja sidosryhmät voivat nyt ehdottaa seuraavaksi vuoden alumniksi ketä tahansa Turun yliopiston alumnia, joka on vaikuttanut positiivisella tavalla Turun yliopistoon tai laajemmin yhteiskuntaan ja sen osa-alueille.

Kuka voi olla vuoden alumni?

Vuoden alumni on Turun yliopiston kasvatti, joka on positiivisella ja esimerkillisellä tavalla toiminut Turun yliopiston, suomalaisen yhteiskunnan, yhteisönsä tai organisaationsa eduksi. Tunnustuksella halutaan edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vahvistaa yliopiston alumnitoimintaa. 

Ehdotuksen tekeminen 

Ehdotukset tehdään kyselylomakkeella, johon vastaaja kuvaa lyhyet perustelut ja kertoo, miten toivoisi vuoden alumnin näkyvän ja osallistuvan Turun yliopiston toimintaan. 

Valinta ja ehdotusten käsitteleminen 

Valintaprosessia koordinoi Turun yliopiston alumnisuhdetiimi. Lopullisen valinnan tekevät rehtori Jukka Kola, viestintäjohtaja Anne Paasi, vararehtori Mika Hannula ja yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors.  

Ehdotuksia käsitellään ainoastaan alumnisuhdetiimin ja valintaraadin keskuudessa eikä niitä julkaista.  

Uudistuneella ja osallistavammalla valintaprosessilla kehitetään Turun yliopiston alumnitoimintaa. Ehdotukset antavat myös arvokasta tietoa siitä, miten alumnit voivat olla yliopiston toiminnassa mukana.  

Vuoden alumni 2023 julkistetaan helmikuussa Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Lisätietoja alumnisuhdetiimiltä

Siru Kaihua, siru.e.kaihua@utu.fi

Paula Pehkonen, papehk@utu.fi

Ameya Foujdar, ameya.a.foujdar@utu.fi

Luotu 01.11.2022 | Muokattu 16.11.2022