Kyberturvallisuuden osaajapula haaste yrityksille – yliopistot vahvistavat yhteistyötä ja lisäävät kyberturvallisuuden koulutustarjontaa

06.04.2023

Turun yliopisto on mukana Jyväskylän yliopiston koordinoimassa 2,2 miljoonan euron hankkeessa, joka tähtää kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomessa olevaan kyberturvallisuusalan osaajapulaan parantamalla yliopistojen välistä yhteistyötä, avaamalla opintomahdollisuuksia yli korkeakoulurajojen sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta myös yrityksille.

Vastauksena Suomessa vallitsevaan kyberturvallisuuden osaajapulaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2022 joulukuussa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa harkinnanvaraista rahoitusta kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa.

Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen -nimistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja siihen osallistuvat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoitus jakautuu näiden yliopistojen kesken.

Turun yliopisto on jo pitkään ollut johtava kyberturvallisuusteknologian diplomi-insinöörien kouluttaja Suomessa.

- Olemme myös ainoana suomalaisena yliopistona mukana yhteiseurooppalaisessa EIT Digital Master School Cyber Security -kaksoistutkinto-ohjelmassa. Uuden hankkeen myötä koulutustarjontamme tulee laajemmin muiden saataville. Samalla alan erikoistumisopintojen valikoima omille opiskelijoillemme laajenee sekä uusien opintosisältöjen että muiden korkeakoulujen tarjoamien opintojen kautta, kertoo tietotekniikan laitoksen professori Seppo Virtanen.

Hankkeen vastuullinen johtaja professori Mikko Siponen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

- Hanke lisää yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevaa kyberturvallisuuden opetustarjontaa yli korkeakoulurajojen, Siponen kertoo.

Yliopistojen välistä yhteistyötä ja koulutuksellisia ratkaisuja kehitetään niin, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat täydentää osaamistaan eri yliopistojen kyberturvallisuuden opintotarjonnasta huolimatta siitä, missä yliopistossa ovat kirjoilla.  Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena on lisätä opintotarjontaa myös jo työelämässä oleville ihmisille muun muassa verkossa tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla.

Osaamisen puute voi rajoittaa liiketoiminnan kehitystä yrityksissä

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Piia Perälä Jyväskylän yliopistosta kertoo, että tällä hetkellä yrityksillä on haasteita saada tarvitsemaansa kyberturvallisuusosaamista, koska osaajia ei yksinkertaisesti ole markkinoilla tarpeeksi.

- Osaajapula ei heijastu ainoastaan kyberosaamisen laajuuteen yrityksissä, vaan osaamisen puute voi rajoittaa myös yrityksen liiketoiminnan kehitystä, Perälä pohtii.

Hanke pyrkii lisäämään kyberosaamisen määrää suomalaisilla työmarkkinoilla. Osaamisen lisääntyminen luo pohjaa, joka Perälän mukaan mahdollistaa yrityksille monipuolisempien, tehokkaampien ja innovatiivisempien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämisen. Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen välisen yhteistyön lisäksi myös vuorovaikutusta ja opetusyhteistyötä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa.

Luotu 06.04.2023 | Muokattu 06.04.2023