Lääkintöneuvos Alhopuro lahjoitti terveystaloustieteen professuurin yliopistolle

24.09.2013

Professuuri tarkastelee koko terveydenhuoltojärjestelmää taloustieteen näkökulmasta.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen (kuv. vas.) ja lääkintöneuvos Sakari Alhopuro ovat allekirjoittaneet sopimuksen lahjoitusprofessuurista. Sopimus on kolmivuotinen ja siihen on kirjattu lisäksi kahden vuoden optio. Professuurin kustannukset ovat 100 000 euroa vuodessa.

Terveystaloustieteen professuuri sijoittuu hallinnollisesti Turun kauppakorkeakouluun. Monitieteisen professuurin tutkimus- ja opetustehtävät jakaantuvat kauppakorkeakouluun ja lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Terveystaloustieteessä tarkastellaan koko terveydenhuoltojärjestelmää taloustieteen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa terveydenhuollon toiminnan organisointi ja rahoitus sekä voimavarojen kohdentaminen ja palvelutuotannon järjestäminen.

– Yhteiskunnassamme on ilmiselvä tarve tällaiselle tutkimukselle. Päättäjät joutuvat tälläkin hetkellä pohtimaan tiukasti terveydenhuollon kulurakenteen keventämistä. Objektiivisen tutkimustiedon saaminen ja sen välittäminen yhteisten varojen käyttäjille on äärimmäisen tärkeää, rehtori Väänänen toteaa. 

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Terveystaloustieteen professuurin tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhoidon johtajia ymmärtämään talouden lainalaisuudet. Alhopuro näkee tulevan professorin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana, eräänlaisena unilukkarina, joka puhuu ja kirjoittaa terveydenhuollon terveen kulurakenteen puolesta. 

– Usein ei tulla ajatelleeksi, että lääkärit ovat itse asiassa yhteiskunnassamme merkittäviä taloudellisen vallan käyttäjiä. Heillä on iso rooli julkisen terveydenhuollon kulurakenteen muodostumisessa. Talouden hallintaan ja yleiseen johtamiskoulutukseen tulisi kiinnittää lääkärikoulutuksessa enemmän huomiota.Uskon, että professuuri osaltaan edesauttaa myös tätä asiaa, Alhopuro sanoo.

Alhopuro näkisikin mielellään, että terveystaloustieteen professuureja perustettaisiin Suomen jokaiseen lääkäreitä kouluttavaan yliopistoon. Turun tulevan professuurin lisäksi terveystaloustieteen professuuri on vain Itä-Suomen yliopistossa. 

– Itse olen mielelläni myös jatkossa tukemassa terveystaloustieteen tutkimusta, esimerkiksi väitöskirjojen muodossa, Alhopuro sanoo. 

Terveystaloustieteen professuuri täytetään syksyn aikana käynnistyvällä kansainvälisellä hakumenettelyllä. 

Tuomas Koivula

Luotu 24.09.2013 | Muokattu 24.09.2013