Lena Weber vierailevaksi tutkijaksi Turun työtieteiden keskukseen

26.09.2022

Weber osallistuu TCLS:ssa toimivan Digital Society -hankkeen tutkimustyöhön syksyn 2022 ajan. 

Lena Weber toimii tutkimusryhmän johtajana GESIS-tutkimuslaitoksen CEWS-ryhmässä. GESIS - Leibnizin yhteiskuntatieteiden instituutti (aiemmin Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen) on johtava saksalainen yhteiskuntatieteiden alan tutkimuslaitos. GESIS tukee yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita tarjoamalla tutkimukseen perustuvia peruspalveluita ja konsultointia sekä aineistoja. 

Aiemmin Weber on toiminut Paderbornin yliopistossa koulutussosiologian apulaisprofessorina, Wissenschaftskollegen Data Society -projektin tutkijana sekä sosiologian postdoc-tutkijana. 

Weber on opiskellut yhteiskuntatieteitä ja sosiologiaa keskittyen sukupuolen ja median tutkimukseen JLU Gießenissä, Bielefeldin yliopistossa sekä Pariisissa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat: 

  • Sukupuolijärjestys ja sukupuolen työmalli akateemisessa maailmassa
  • Tasa-arvopolitiikka yliopistoissa
  • Sukupuolittunut työn eriytyminen, erityisesti hoivatyö
  • Digitalisoitunut työ, erityisesti vanhustenhoidon ammatissa

Lena Weberin vierailee TCLS:ssa 15.9.-15.12.2022 välisen ajan. 

Luotu 26.09.2022 | Muokattu 26.09.2022