Magneettitutkimus on tarkka menetelmä eturauhassyövän diagnosointiin

14.08.2019

Eturauhasen kasvainkuvantaminen on aiemmin ollut hyvin haasteellista, mutta viime vuosina yleistynyt magneettikuvaus (MRI) on osoittautunut aiempia menetelmiä, kuten ultraääntä, selvästi tarkemmaksi eturauhassyövän osoittajaksi. 

Tällä hetkellä eturauhasen kasvainkuvantamisen standardiksi on vakiintunut niin sanottu multiparametrinen MRI, jossa tehdään useita eri kuvaussekvenssejä, kuten anatominen ja varjoainetehosteinen kuvaus sekä diffuusiokuvaus. Multiparametrinen MRI on vaativa ja resursseja kuluttava. Sen kesto on noin 45 minuuttia

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on tehty vuodesta 2011 alkaen systemaattista tutkimusta eturauhasen MRI-kuvauksen optimoinnissa. Tutkimuksen seurauksena on kehitetty nopea ja tarkka kuvausmenetelmä, niin sanottu biparametrinen kuvaus, jossa nojaudutaan anatomiseen ja diffuusiokuvantamiseen, jolloin varjoainekuvauksesta on pystytty luopumaan. Samalla kuvaus on tullut potilasystävällisemmäksi. Menetelmää käytettäessä esimerkiksi verisuonikanyylia ei tarvitse asentaa, ja kuvauksen kesto on vain 15 minuuttia.

MRI voi vähentää turhien koepalojen ottamista

Vuosina 2013–2015 Tyksissä toteutettiin IMPROD (Improved Prostate Cancer Diagnosis with MRI and Biomarkers) -tutkimus, jossa MRI edelsi eturauhasen koepaloja. Tutkimukseen rekrytoitiin 175 miestä, joilla oli eturauhassyöpäepäily. Tutkimus osoitti, että MRI on hyvin tarkka kasvaindiagnostiikassa.

Tulosten vahvistamiseksi vuosina 2015–2017 toteutettiin Tyksin johtama multi-IMPROD -monikeskustutkimus, johon osallistuivat myös Helsingin ja Tampereen yliopistosairaalat sekä Satasairaala. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Plos Medicine -julkaisusarjassa, ja se vahvisti IMPROD-tutkimuksessa aiemmin saadut tulokset. 

– Osoitimme, että magneettikuvantamisen tarkkuus ja negatiivinen ennustearvo merkittävän syövän suhteen ovat 70 ja 95 prosenttia. Vastaavasti, ottamalla koepalat vain potilailta, joilla on magneettikuvissa osoitettu epäilyttävä pesäke, voisimme vähentää koepalojen määrää 22 prosentilla. Tällöin ainoastaan neljä merkittävää syöpää jäisi diagnosoimatta, sanoo ylilääkäri, Turun yliopiston dosentti Peter Boström Tyksin urologian osastolta.

Neljä syöpää 146:sta tarkoittaa kolme prosenttia. Multi-IMPROD -tutkimus toi myös uutta merkittävää tietoa eturauhasen koepalojen turvallisuudesta, infektioriskeistä sekä antibioottiresistenssistä. Edelleen jatkuvat tutkimukset keskittyvät mikrobiomin rooliin eturauhassyövän kehityksessä ja biomarkkereiden käyttöön eturauhassyövän diagnostiikassa.

Tutkimukseen osallistuivat Tyksin urologian ja patologian yksikkö, kuvantamiskeskus, mikrobiologia sekä genetiikka sekä muiden tutkimuskeskusten urologian ja radiologian yksiköt. Tutkimus sai tukea Syöpäsäätiöltä.
 
Nadine Karell/TJ

Luotu 14.08.2019 | Muokattu 14.08.2019