Mediakasvatus-verkkokurssilta saat valmiuksia käytännön mediakasvatukseen

10.10.2021

Mediakasvatuksen kurssilla voit perehtyä mediakasvatuksen nykytilaan ajankohtaisen tutkimuksen ja käytännön harjoitusten näkökulmista.

Mediakasvatuksen verkkokurssilla 27.10. - 19.12.2021 perehdytään mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen.

Kurssilla saat käsityksen mediakasvatuksen erilaisista kulttuurisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista tavoitteista, alan määrittelytavoista sekä median merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, erityisesti lasten ja nuorten elämässä. Työstäessäsi erilaisia media-analyyseja saat valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Verkkokurssin (5 op) voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Kurssi kuuluu tutkinto-opinnoissa mediatutkimuksen aineopintoihin. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävälle kurssille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen 13.10. - 22.10.2021, kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu on 75 euroa. Niille Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on opinto-oikeus mediatutkimuksen aineopintoihin, opintojakso on maksuton.

Lisätietoja löydät mediatutkimuksen opintojen esittelysivuilta!

Luotu 10.10.2021 | Muokattu 11.10.2021