Mentorin saattamana työelämään

30.01.2018

Mercatori täyttyi innostuneesta kuhinasta, kun opiskelijat ja mentorit kohtasivat ensimmäisen kerran mentorointiohjelman koulutusseminaarin yhteydessä.

 

Opiskelijoita mentoroi tänä vuonna 54 alumnia ja työelämän konkaria, jotka tukevat valmistumassa olevan opiskelijan kehittymistä ja jakavat omaa työelämäkokemustaan sekä osaamistaan.

– Olin itse mukana mentorointiohjelmassa, kun valmistuin. Nyt kun takana on muutama vuosi työelämässä, koen että on jo annettavaa ja mielelläni tuen oman alani nuorta osaajaa, toteaa nyt ensimmäistä kertaa mentoroiva mediatutkimuksen kasvatti Simo Arvo, joka työskentelee Elisa Oyj:llä viestintäpäällikkönä.

Mentorointiohjelma koostuu pääosin mentorointiparien tapaamisista, joissa käsitellään työelämään liittyviä teemoja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Mukana on lähes kaikkien alojen opiskelijoita ja mentoreja. Eniten tarvetta on joka vuosi generalistialojen mentoreille, tänäkin vuonna suurin osa opiskelijoista on humanisteja, yhteiskuntatieteilijöitä ja kasvattajia.

Englannin kieltä opiskeleva Essi Ekman toivoo saavansa mentoroinnista paljon ideoita siitä, mihin generalistina voi työllistyä:

– Mentorillani on tosi kiinnostava työnkuva ja koulutustaustassammekin on yhtäläisyyksiä. Odotan innolla, että pääsen kuulemaan lisää siitä, mitä mentorini työ on käytännössä ja mitä hän pitää omina vahvuuksinaan.

Vapaaehtoistyötä opiskelijan ja yliopiston hyväksi

Mentorit tekevät vapaaehtoistyötä ja sitoutuvat olemaan opiskelijan käytettävissä vuoden ajan. Tapaamisissa puhutaan opiskelijan esiin tuomista aiheista, muun muassa työelämävalmiuksista, uratoiveista, oman alan työnantajista sekä esimerkiksi perheen ja uran yhteen sovittamisesta. Monet parit myös vierailevat työpaikoilla tai oman alansa tapahtumissa. Tyyli on vapaa ja osallistujat laativat oman ohjelmansa.

– Mentorina toimiminen on yksi hienoimpia asioita, joita yliopiston kasvatti voi kotiyliopistolleen antaa. Mentorit kaventavat kuilua opintojen ja työelämän välillä sekä antavat yliopistolle ajantasaista tietoa omalla alallaan vaadittavista työelämävalmiuksista, sanoi koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö mentorointiohjelmaa avatessaan.

Moni on jäänyt koukkuun mentorointiin ja jatkaa mentorina vuodesta toiseen. Itsenäisenä asiantuntijana konsulttina työskentelevä Sassu Saarinen laskee mentoroineensa jo toistakymmentä opiskelijaa:

– Vertaisin mentorointia autokouluun. Opiskelija istuu kuskin paikalla ja päättää mihin mennään. Minä toimin kartturina ja autan löytämään perille. Tärkeintä mentoroinnissa on kuunteleminen ja kysyminen. Mentori auttaa opiskelijaa löytämään itse vastaukset ja alun omalle uralleen, Saarinen toteaa.

Lisätietoja mentoroinnista: www.utu.fi/mentorointi

Teksti: Laura Kopu
Kuvat: Minna Kankare 

Luotu 30.01.2018 | Muokattu 14.06.2019