Meripelastusseura toiminut viranomaisten tukena jo 121 vuotta

04.12.2018

Suomen Meripelastusseura perustettiin vuonna 1897, josta lähtien sen tarkoitus on ollut ihmisten pelastaminen ja avustaminen sekä merellä että sisävesillä. Syksyn viimeisellä Studia Maritima -yleisöluennolla kuultiin Meripelastusseuran toiminnasta juuri seuran toimitusjohtajan tehtävän jättäneen Jari Piiraisen kertomana.

Suomen Meripelastusseuran ex-toimitusjohtaja Jari Piirainen

​Meripelastusseura auttaa vuosittain noin 3 500 hätään joutunutta ihmistä. Seuran toiminta on laajaa ja se suorittaa vuodessa 1 500 – 2 000 tehtävää, joista noin 400 on kiireellisiä pelastustehtäviä. Ihmisten pelastamisen, potilaan kuljettamisen ja ensiavun kaltaisten kiireellisten tehtävien lisäksi Meripelastusseuraa työllistävät kiireettömät tehtävät, kuten hinaus, karilta irrotus ja tekniset aputehtävät. Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta nojaa pitkälti vapaaehtoistyöhön. 

- Toimintamme kulmakiven muodostavat 1 400 vapaaehtoista meripelastajaa. Usein meripelastus mielletään virheellisesti miesten lajiksi, mutta meripelastajistamme 22 – 23% on naisia. Meripelastus on ennen kaikkea taito-, tekniikka- ja joukkuelaji, kertoo Jari Piirainen.

Meripelastus on yhteistyötä

Meripelastusseura tekee tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Merialueilla Rajavartiolaitoksen meripelastuskeskus arvioi, keitä meripelastustehtäviin lähetetään ja tarvitaanko tehtävissä viranomaisia. Järvialueilla yhteistyötä tehdään pelastuslaitosten ja poliisin kanssa.

Meripelastusseuran toiminta on viranomaisten näkökulmasta arvokasta, sillä ilman vapaaehtoistoimintaa työt pitäisi jakaa muiden viranomaistahojen kesken. Seuran toiminnalla on myös iso taloudellinen merkitys yhteiskunnassa.

Meripelastusseuran suurimmat kuluerät liittyvät kaluston kunnossapitoon, alushankintoihin ja valmiuden ylläpitoon. Toiminta on riippuvaista veikkausvoittovaroista peräisin olevista avustuksista, jotka ovat yhdistyksen merkittävin tulonlähde.

- Veneiden hankinta ja kunnossapito on kallista. Uuden teknologian korjaamisen on jo havaittu olevan aiempaa tekniikkaa merkittävästi kalliimpaa. Meripelastusseuran toiminnan turvaamisen kannalta olennaista on, että STEA:n avustuslinjauksiin ei tehtäisi muutoksia tulevaisuudessa, toteaa Piirainen.

 

 
 
Teksti ja kuva: Johanna Monnonen

 

Studia Maritima on avoin yleisöluentosarja merenkulun aiheista. Luentosarjan järjestävät yhteistyössä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry, Forum Marinum, Aboa Mare, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova/Merenkulku. Studia Maritima -yleisöluennot jatkuvat keväällä 2019.

Luotu 04.12.2018 | Muokattu 10.06.2019