MillenniumDocs-ohjelma edistää luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoiden työllistymistä ja osaamisen hyödyntämistä

05.02.2019

Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Tekniikan Akatemia TAF ovat käynnistäneet Millennium Docs -pilottiohjelman, jonka tarkoituksena on yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisen. Yrityksille ja organisaatioille ohjelma tarjoaa parasta osaamista ja ajankohtaista tietoa, tohtorikoulutettaville työtä ja osaamisen hyödyntämismahdollisuutta. 

Turun yliopistosta valmistui vuonna 2018 ennätykselliset 194 tohtoria, luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnasta 52. Jotta korkeasti koulutetut osaajat saadaan laajasti yhteiskunnan eri sektoreille, Turun yliopistossa on huolehdittu siitä, että tohtorikoulutukseen on mahdollista sisällyttää erilaisia tohtorikoulutettavan toiveiden mukaista jatkouraa tukevia kokonaisuuksia: sekä koulutusta että työskentelyjaksoja ulkomailla tai yritysmaailmassa. 

– Työskentelyä ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa on pidetty erinomaisena tapana paitsi kansainvälistymiseen myös näkemyksien avartamiseen, ja yhä useammin myös työskentely alan yrityksessä nähdään oivana keinona tohtorikoulutettavan työelämävalmiuksien parantamiseksi. Vuorovaikutus hyödyttää molempia osapuolia: yritys saa uutta potkua omaan toimintaansa, ja tohtorikoulutettava oppii reaalimaailman lainalaisuuksia omakohtaisesti, sanoo Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGSin johtaja, professori Pirjo Nuutila

Tohtoreille on tilaa ja tarvetta yrityksissä, sillä vain 6 prosenttia yritysten tutkimustyöstä tehdään väitelleiden voimin.

Millenium Docs -ohjelman avulla viimeisin tieto yritysten käyttöön

Tohtorikoulutettavalle työskentelyjaksoa tarjoavan yliopiston ulkopuolisen organisaation löytäminen omin voimin voi olla haastavaa. Tekniikan Akatemia -säätiö TAF on tarttunut haasteeseen ja aloittaa yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntien kanssa Millenium Docs (MDocs)-ohjelman.  

– Ohjelman avulla TAF pyrkii lisäämään sektoreiden välistä liikkuvuutta sekä yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja verkostoitumista. Työnantajaorganisaatiolle MDocs-ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua parhaaseen osaamiseen ja ajankohtaisimpaan tietoon. Ohjelman tavoitteena on paitsi lisätä tutkijankoulutuksen saaneiden työllistymistä yliopistojen ulkopuolelle myös tehostaa osaamisen hyödyntämistä yhteiskunnassa, kertoo TAF:n operatiivinen johtaja Eeva Sievi

MDocs ohjelmassa idea on yksinkertainen: Yritykset tai muut yliopiston ulkopuoliset organisaatiot palkkaavat tutkintonsa loppuvaiheessa olevan tohtorikoulutettavan 1-3 kuukaudeksi. Rekrytointi tapahtuu koordinoidusti MDocs-sivustolla julkaistavien työpaikkailmoitusten kautta. Työnantajaorganisaatio valitsee työntekijät ja vastaa palkkakustannuksista. 

Ennen työskentelyjaksoa tohtorikoulutettava ja hänen väitöskirjaohjaajansa määrittelevät työskentelyjakson oppimistavoitteet ja niiden toteutumista tarkastellaan työskentelyjakson jälkeen. Tohtorikoulutettava saa työskentelyjaksosta näin myös opintopisteitä tohtorintutkintoonsa.  Tohtorikoulutettava työskentelee organisaation määrittelemässä tehtävässä, eli työskentelyjakson ei ole tarkoitus edistää suoraan väitöskirjatutkimusta, vaan tarjota mahdollisuus kurkistaa aidosti akateemisen maailman ulkopuolelle.  

Varttuneempien tutkijoiden liikkuvuutta lisää PoDoCo-ohjelma

MDocs täydentää muita sektoreiden välistä tutkijaliikkuvuutta edistäviä hankkeita. Vuodesta 2015 Post Docs in Companies (PoDoCo) - ohjelma on säätiöiden ja yritysten yhteisrahoituksella mahdollistanut väitelleiden tutkijoiden ja yritysten yhteiset tutkimushankkeet. Turun seudulta PoDoCo-tutkijoita on ollut esimerkiksi Orionin, Meyer Turun ja Mirkan palveluksessa (klikkaa linkkejä lukeaksesi kokemuksia ohjelmasta). 

Maanantaina 28.1.2019 pidetty MDocs ja PoDoCo ohjelmien esittelytilaisuus keräsi puolen sataa innostunutta tohtorikoulutettavaa ja varttuneempaa tutkijaa Turun yliopistosta ja Åbo Akademista kuulemaan hankkeista ja tutkijan kokemuksista työskentelystä akateemisen uran ohella yrityksessä. Keskustelu oli vilkasta. Kiinnostusta on laajalti, mutta käytännön haasteet arveluttavat. 

– Tavoitteena on kehittää ohjelmia niin, että ne tukevat työelämäosaamista ja työllistymistä parhaalla mahdollisella tavalla samalla kun yritykset oppivat hyödyntämään entistä paremmin kaikkein korkeimmin koulutettujen osaamista, sanoi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaani Tapio Salakoski

MillenniumDocs

Ohjelmien infotilaisuus pidettiin 28.1. Kuvassa vasemmalta professori Yrjö Neuvo, Aalto yliopisto, operatiivinen johtaja Eeva Sievi, TAF, Turun yliopistosta koulutuspäällikkö Sanna Ranto, dekaani Tapio Salakoski ja apulaisprofessori Filip Ginter. 

Teksti: Elise Pinta 
Kuva: Pirjo Nuutila
 

Luotu 05.02.2019 | Muokattu 05.02.2019