Picture - hand and learning-text

Miten etäopetukseen siirtyminen on sujunut Euroopan yliopistoissa?

25.05.2021

Tähän kysymykseen etsitään vastausta InCompEdu-hankkeessa, jossa selvitetään pandemian aiheuttamia haasteita eri yliopistoissa Euroopassa. Tarkoituksena on löytää menestystarinoita, hyviä käytänteitä ja oppia toinen toisiltamme. Sinä voit olla mukana jakamassa kokemuksia siitä, miten etäopetus on omalta osaltasi sujunut!

Kyselyn tulokset julkistetaan syksyn aikana. InCompEdu kokoaa myös Euroopan yliopistojen opettajia yhteisiin tilaisuuksiin vaihtamaan kokemuksia ja ideoimaan, miten etäopetukseen äkillistä siirtymistä ja siitä ammennettuja kokemuksia ja onnistumisia voidaan edelleen hyödyntää laadukkaan korkeakoulutuksen edistämiseksi.

Kysely etäopetuksen haasteista COVID-19 pandemian aikana

Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus toteuttaa osana Erasmus+ osarahoitteista InCompEdu-hanketta kyselyn siitä, millaisia haasteita COVID-19-pandemia aiheutti etäopetukseen yliopistoissa. Identifioimme hyviä käytäntöjä, tietoa ja kokemuksia. Kartoitamme myös, millaisia valmiuksia etäopetukseen oli ennen pandemiatilannetta.  Selvitämme myös etäopetuksessa käytettävää digitaalista infrastruktuuria, välineitä ja sovelluksia.

Tästä pääset kyselyyn: QUESTIONNAIRE on challenges in online teaching

Vastaathan kyselyyn viimeistään torstaina 12.8.2021 (vastausaikaa on pidennetty). Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 - 30 minuuttia. Voit tallentaa ja jatkaa vastaamista myöhemmin sopivana ajankohtana. Kyselyn lopussa pyydämme vastaamaan muutamaan taustakysymykseen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimustulokset julkaistaan sellaisessa muodossa, etteivät yksittäiset vastaukset ole tunnistettavissa. Henkilötietoja käsiteltäessä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä, vastaamme mielellämme!

Riitta Pöntynen, erikoissuunnittelija, riitta.pontynen@utu.fi  
Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, sari.nyroos@utu.fi


Erasmus+ osarahoitteista InCompEdu-hanketta (“Innovative competence in on-line higher  education”) koordinoi Gdanskin yliopisto Puolasta.

InCompEdu project and EU Erasmus+ logo    

    

Luotu 25.05.2021 | Muokattu 30.06.2021