Miten turvata rahti ja minimoida riskit onnettomuustilanteissa – turvallisempaa kuljetuslogistiikkaa

05.11.2021

SataDiLogis-hankkeen toiminnallisessa työpajassa 21.10.2021 Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella tehtiin käytännön harjoituksia liittyen rahdin turvaamiseen ja riskien minimointiin onnettomuustilanteessa. Tilaisuuteen osallistui rahtikuljetusten ja kuormanvarmistuksen parissa työskenteleviä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Satakunnan kuljetuslogistiikan turvallisuutta, tehokkuutta, varmuutta ja kilpailukykyä, sekä vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. Satakunnassa on varsin paljon teollisuutta ja kemikaalikuljetuksia. Porin lentokentän läheisyydessä sijaitsevalla Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella on monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin onnettomuuksiin liittyviin käytännön harjoituksiin.

Autopalo-ohjausta-1Autopalo-ohjausta-2

Työpajan teoriaosuudessa käytiin läpi paloturvallisuuden sekä vaarallisten aineiden onnettomuuden perusteita, sekä rahdin turvaamisen periaatteita. Uudet polttoaineet ja käyttövoimat edellyttävät uusia toimintatapoja. Esimerkiksi LNG:n käyttö yleistyy myös rahtikuljetuksissa maanteillä. Sähkö- ja hybridiautojen yleistyessä niiden paloturvallisuus on noussut esille. Työpajassa käytiin läpi asioita, joita onnettomuustilanteissa pitää ottaa huomioon, mukaan lukien turvaetäisyys onnettomuuspaikkaan, mahdolliset myrkylliset kaasut sekä onnettomuusalueen rajaaminen. Työpajassa keskusteltiin myös vaarallisten aineiden kuljetusten merkitsemisestä ja voimassa olevista standardeista.

Lujala_esittely-1Rengassimulaatio

Lisäksi Hanna Lujala Haklift Oy:ltä esitteli 1.4.2021 alkaen tarkentuneita rahdin sidontavaatimuksia, ja koordinaattori Anne E. Suominen MKK:lta esitteli CARING-hankkeessa tehtyjä materiaaleja ja lastiturvallisuustyöryhmä  LASTUn toimintaa.

Työpajan käytännön harjoitteissa harjoiteltiin alkusammutusta, esimerkkeinä pakettiautopalo sekä rengaspalosimulaatiot. Osallistujat myös tutustuivat tarvittaviin toimenpiteisiin kaivon suojaamiseksi sekä polttoainevuodon tukkimiseksi. Lopuksi simuloitiin autopalo, sen eteneminen ja sammuttamiskeinot.

Hankkeessa järjestetään kolmas toiminnallinen työpaja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueella vuoden 2022 aikana. Otamme mielellämme ehdotuksia ja ideoita vastaan työpajan sisällöistä. 

Yhteystiedot: Anne E. Suominen, anne.e.suominen@utu.fi, 040 779 9494

 

SataDiLogis-logot

Luotu 05.11.2021 | Muokattu 08.11.2021