Monierkon julkaisua juhlistettiin Tieteiden talolla

23.11.2022

Monierkon eli Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen osallistujat ja kouluttajat juhlistivat tiistaina 22.11. Tieteiden talolla Helsingissä julkaisua "Uutta tietoa ja osaamista työelämään: monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2018-2022". Tilaisuuden osallistujat pääsivät myös keskustelemaan monikulttuurisuuden asiantuntijuuden merkityksestä ja osaamisen kehittämisestä.

Iloinen puheensorina täytti Tieteiden talon aulan, kun Monierko -koulutukseen osallistuneista suuri osa tapasi toisensa ensimmäistä kertaa kasvokkain. Koronan takia koulutus järjestettiin 2020 lähtien pitkälti etänä. Myös äskettäin peruskorjattu rakennus herätti ihastusta. Juhlaseminaari alkoi lounaan merkeissä, jonka jälkeen osallistujat siirtyivät seuraamaan päivän ohjelmaa, joka sisälsi puheenvuorojen ja keskustelun lisäksi Monierkon julkaisun julkistamisen.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on vuosien 2018-2022 välillä järjestetty yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektorien yhteinen, 40 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutusta ovat toteuttaneet Turun yliopisto ja Diakonia ammattikorkeakoulu yhteistyössä muun muassa Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Koulutuksen rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aina ajankohtaista koulutusta

Kia Lundqvist (suunnittelija, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja ja kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija) Turun yliopiston Brahea-keskuksesta toivotti osallistujat tervetulleiksi seminaariin. Monierkon tarjoamalle asiantuntijuuden kehittämiselle on ollut tarvetta koulutuksen alkuvuosista lähtien, ja tarve on ajankohtainen edelleen. Osallistujat pääsivätkin keskustelemaan koulutuksen herättämistä ajatuksista. Työelämälähtöisyyttä pidettiin yhtenä tärkeimmistä koulutuksen osa-alueista, ja koulutuksessa mukana olleet analysoivat oppimansa merkitystä työssään ja antoivat myös vinkkejä tuleviin koulutuksiin.

Sari Vanhanen (Senior Research Fellow ja aikuiskouluttaja) Siirtolaisinstituutista ja Mobile Futures -hankkeesta piti puheenvuoron aiheenaan Käytännön ja teorian yhteensovittaminen Monierkon opetuksessa. Esitys painotti käytäntöjen, kokemusten, työn kautta saadun arkitiedon ja jaetun tiedon tärkeyttä osana yhteiskunnallista keskustelua kulttuurisesta moninaisuudesta.

Julkaisu palvelee käytännön työelämää

Brahea-keskuksen Areal Research and Development -yksikön johtaja Timo Halttunen esitteli julkaisun yleisölle yhdessä Kia Lundqvistin kanssa. Juhlajulkaisu Uutta tietoa ja osaamista työelämään: monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2018-2022 käsittelee monikulttuurisuutta etenkin työelämän käytännön tarpeiden valossa. Julkaisun tekstit ovat koulutuksen toteuttajien ja osallistujien käsialaa. Kirjoittajat pohtivat teksteissään esimerkiksi asiantuntijuutta, kielen ja käsitteiden merkitystä, sekä osaamisen kehittämisen tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Julkaisun viimeisessä osiossa koulutukseen osallistuneet avaavat mielenkiintoisia näkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille maahanmuuttotyön kentällä toimiville ammattilaisille ja heidän esihenkilöilleen sekä kaikille niille hallinnossa ja politiikan piirissä toimiville, joiden työ ja päätökset vaikuttavat maahanmuuttotyön ammatilliseen toimintaan ja kriittiseen kehittämiseen jatkossa.

Julkaisu on saatavilla sähköisenä Turun yliopiston kirjaston julkaisuarkistossa

Asiantuntijuuden tarve ja oivaltamisen ilo

Juhlaseminaarin paneeliin oli kutsuttu keskustelijoiksi aiempien Monierko -koulutusten osallistujia. Panelistit kertoivat muun muassa miksi he itse hakeutuivat aikoinaan mukaan koulutukseen. Keskustelussa nousivat esiin asiantuntijuuden vahvistamisen tarve sekä asiantuntijuuden hyödyntäminen työelämässä. Asiantuntijuuden tärkeyttä monikulttuurisessa työssä painotettiin vastakohtana yhteiskunnallisessa keskustelussa aika ajoin esiintyvälle mututuntumalle.

Keskustelijat myös totesivat, että kulttuurisen moninaisuuden parissa työskenteleviä on pystyttävä tukemaan, ja että tukeminen tapahtuu lisäämällä työntekijöiden osaamista. Tärkeänä tavoitteena keskustelijat nimesivät tasa- ja yhdenvertaisen työyhteisön.

Yhteiskunnan muuttuessa myös työpaikat muuttuvat, ja verkostojen rakentamisen ja ylläpitämisen tärkeys muiden asiantuntijoiden kanssa korostui keskustelussa. Poikkitieteellisyyttä ja yhteistyötä koulutukseen osallistuneiden kesken pidettiin merkityksellisenä ja luontevana oman osaamisen kehittämisen jatkumona.

Koulutukseen osallistuneet panelistit antoivat kiitosta Monierkon luennoille ja luennoitsijoille sekä koulutuksen käytännönläheisyydelle. Osallistujat kertoivat kokeneensa oivalluksia, jotka auttoivat katsomaan ja ymmärtämään monikulttuurisen työelämän ilmiöitä uusista kulmista ja näkemään isompia kehityskulkuja eri ilmiöiden taustalla.

Monierko-koulutus jatkuu

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa jälleen 2023. Haku koulutukseen on parhaillaan käynnissä. Tutustu koulutuksen verkkosivuihin ja hae mukaan.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Koulutus tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa kansainvälisiin muuttoliikkeisiin, maahanmuuttoon, maahanmuuttotyöhön, kotoutumiseen, kulttuuriseen moninaisuuteen sekä monikielisyyteen liittyvää osaamistaan.

Luotu 23.11.2022 | Muokattu 05.12.2022