Monitieteisiä monikulttuurisuuden opintoja avoimena yliopisto-opetuksena

01.02.2024

Haluatko päivittää tietosi kotoutumisesta tai kulttuurisensitiivisestä vuorovaikutuksesta uusimmalla tutkimustiedolla? Kaipaatko mahdollisuutta pohtia monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä monialaisessa opintoryhmässä?

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät monikulttuurisuuden opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat perehtyä monikulttuurisuutta koskeviin kysymyksiin ja saada uusia näkökulmia aiheeseen. Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Suuri osa osallistujista toimii asiantuntijatehtävissä sote- ja koulutusaloilla. 

Verkko-opintoihin voit osallistua paikkakunnasta riippumatta, ja yhteisissä keskusteluissa on mahdollisuus pohtia opinnoissa käsiteltäviä kysymyksiä suhteessa omiin kokemuksiin.

Voit opiskella eri aiheita käsitteleviä opintojaksoja kevätlukukaudella 2024 ja jatkaa opintoja syksyllä 2024 täydentyvällä kurssitarjonnalla.

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -jaksolla pohditaan kohtaamisia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -opintojaksolla (3 op) saat välineitä yhdenvertaisempiin kohtaamisiin mm. tunnistamalla ammattilaisten omia kulttuurisesti ja tietyssä ajassa muotoutuneita käsityksiä terveydestä, sairaudesta ja hyvinvoinnista. Opinnoissa käsitellään myös maahanmuuttajien hyvinvointia.

- Jokaisella meistä on taustaa useammassakin kuin yhdessä kulttuurissa. Kulttuurisensitiivisyys ei ole tärkeää vain maahanmuuttaja-asiakkaita kohdattaessa vaan sen tulisi olla osa aivan kaikkea sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä, toteaa kurssin opettaja, islamilaisen teologian yliopistonlehtori Teemu Pauha. Pauha on taustaltaan myös sairaalapsykologi, ja hänellä on ollut asiakkaita erilaisista kulttuurisista taustoista. Pauhaa kiinnostavat erityisesti käytännön vuorovaikutustilanteet ja niiden tarkasteleminen psykologisesta näkökulmasta.

Toinen kurssin opettajista, uskontoantropologi Maija Butters on tutkinut muun muassa saattohoitopotilaiden kokemuksia Suomessa ja perehtynyt kulttuurisensitiivisen hoidon kysymyksiin. Hänen luentonsa aiheena on Kulttuuri, uskonto ja erilaiset terveyskäsitykset.

Opintojakso järjestetään verkossa 14.2. - 31.3.2024. Reaaliaikaiset luennot pidetään ke 14.2. ja to 15.2. klo 16.15 - 18. Luennot voi kuunnella myös tallenteina. Ilmoittaudu viimeistään 12.2., opintomaksu 45 euroa.

Syvennä tietämystäsi pakolaisuudesta ja sen tutkimuksesta

Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op -opintojaksolla voit perehtyä pakolaisuuteen ilmiönä ja sen eri osa-alueisiin, kuten pakolaisuuden historiaan, pakolaispolitiikkaan, globaaliin pakkomuuttokontekstiin, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseihin sekä kotoutumiseen. Opinnot on tuotettu Siirtolaisuusinstituutin ja Turun yliopiston yhteistyönä.

- Kurssille osallistuneet ovat kertoneet saaneensa uutta tietoa ja työkaluja myös työelämään, vinkkaa kurssin vastuuopettaja, maahanmuutto- ja turvapaikkatutkija Erna Bodström.

Bodströmin lisäksi kurssilla luennoivat muun muassa turvapaikanhakijoiden käännytyksiä ja karkotuksia tarkastellut tutkija Eveliina Lyytinen Siirtolaisuusinstituutista, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa tutkinut yliopistolehtori Joa Hiitola ja Iida Kauhanen, joka on tutkinut väitöskirjassaan ilman huoltajia maahan tulleiden turvapaikanhakijanuorten elämää Suomessa.

Verkko-opinnot järjestetään 8.3. - 10.5.2024. Niihin sisältyy luentotallenteiden lisäksi tapaamiset Zoomissa 8.3., 12.4. ja 5.5. klo 13 - 15. Ilmoittaudu viimeistään 23.2., opintomaksu 45 euroa.

Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus -opintojaksolla kotoutumista tarkastellaan moniulotteisena prosessina

- Kotoutuminen on paljon muutakin kuin työllistymistä. Tällä opintojaksolla tulevat tutuiksi niin kotoutumisen teoriat kuin käytännöt Suomessa ja kansainvälisesti, kertoo Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus -kurssin vastuuopettaja, tutkimuskeskus ja lippulaiva INVESTin erikoistutkija Minna Tuominen

Tuomisen lisäksi kurssilla luennoivat mm. pakkomuuton ylisukupolvisia kokemuksia tutkinut sosiaalipsykologi Elina Turjanmaa, maahanmuuton ja koulutuksen suhteita tutkineet sosiologi Elina Kilpi-Jakonen sekä kasvatustieteilijä Jenni Alisaari.  

Opintojakso (5 op) järjestetään verkko-opintoina 13.3. - 13.5.2024. Opintoihin sisältyy luentotallenteita, verkkokeskusteluja ja opintotehtäviä sekä Turun yliopistossa ma 6.5. klo 16.30 - 18 pidettävä paneelikeskustelu, jossa Suomeen muualta muuttaneet keskustelevat kotoutumisesta. Paneelikeskustelua voi seurata myös verkossa, lisäksi se tallennetaan. Ilmoittautumiset viimeistään 10.3., opintomaksu 75 euroa.

>> Tutustu monikulttuurisuuden opintoihin!

Luotu 01.02.2024 | Muokattu 02.02.2024