Muutosjoustavuuspolku yrityksien muutoskyvykkyyden vahvistamiseen

18.10.2023

Lähes 100 mikro- ja pk-yritystä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta on osallistunut Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeeseen vuosina 2021-2023. Hanke vastasi yrityksien tunnistettuun tarpeeseen parantaa muutosjoustavuuttaan epävakaassa ja vaihtuvassa toimintaympäristössä.

Kehityshankkeen toteuttamisesta vastaavat Turun yliopiston Brahea-keskus ja kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopiston johtamisen akateeminen yksikkö sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät ry ovat viimeisen kolmen vuoden aikana rakentaneet laajan valmennustarjonnan lisäksi yrityksille työkaluja ja reittikarttoja, joiden avulla yritykset voivat navigoida yllättävissä ja vaihtuvissa muutostilanteissa. Muutoskyvykkyys viittaa yrityksen kykyyn ennakoida, sopeutua ja löytää uusia toimintatapoja vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Se on erittäin tärkeä ominaisuus, joka auttaa pk-yrityksiä uudistumaan, menestymään pitkällä aikavälillä ja pysymään kilpailukykyisinä.

-Muutoskyvykäs yritys -hankkeen aikana tuotettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä Muutosjoustavuuspolku vahvistaa muutosjoustavuutta yritystasolta aina verkostoihin ja ekosysteemeihin, kertovat projektipäällikkö Heli Trapp Brahea-keskuksesta ja tutkimuspäällikkö Titiana Ertiö Centre for Collaborative Research -yksiköstä Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. 

Muutosjoustavuuspolku alkaa itsearviointikyselyllä, jossa hyödynnetään hankkeesssa kehitettyjä kysymyspatteristoja. Arvoinnista syntyy Muutosjoustavuustutkakuva, jonka avulla yritys pystyy tunnistamaan erityisesti ennakointiin sekä muutoksessa selviytymiseen ja sopeutumiseen kohdistuvia kehittämistarpeita. Kyselyjä on laadittu kolmelle kohderyhmälle: 1) yksinyrittäjien, 2) henkilöstön sekä 3) johdon kysely. Muutosjoustavuustutkasta saadun tiedon pohjalta yritys valitsee yrityksen muutoskyvykkyyden kehittämisen kannalta keskeisimmät teemat.

-Monitieteinen, uusimpaan tutkimustietoon ja palvelumuotoiluun perustuva Muutosjoustavuustutka mahdollistaa myös kehittämisen vaikuttavuuden arvioinnin. Tämä tarkoittaa käytännössä kyselyn toteuttamista yrityksessä kaksi kertaa eli ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen, Ertiö totea.

Jatkossa yritykset voivat kehittää muutoskyvykkyyttä käyttämällä hankkeen aikana kehitettyä opasta. Oppaan tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia näkökulmia liiketoiminnan vahvistamiseen. Opas sisältää tietoa muutosjoustavuuteen liittyvistä teemoista sekä käytännönläheisiä tehtäviä kehittämiseen. Opas soveltuu myös muiden organisaatioiden kuin yritysten muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen.

-Muutosjoustavuus on kytköksissä myös työhyvinvointiin, sillä kehittämällä esimerkiksi johtamista tai työyhteisön muutosjoustavuutta saadaan myönteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin, kertoo Trapp.

Opas julkaistaan 25.10.2023 kehityshankkeen kotisivuilla: https://sites.utu.fi/muutoskyvykasyritys/

Muutoskyvykäs yritys -hanke on rahoitettu REACT-EU -välineen määrärahoista. REACT-EU kuuluu toimiin, joita Euroopan unioni toteutti COVID-19 -pandemian johdosta.

Luotu 18.10.2023 | Muokattu 19.10.2023