Neuvolatutkimus pyrkii ennaltaehkäisemään lasten mielenterveysongelmia

31.10.2012

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hanke tukee haasteellisessa kasvatustilanteessa olevia vanhempia internetin välityksellä.

 

​Neuvolan nelivuotistarkastukseen saapuvat perheet saavat kotiinsa kyselyn, jossa kartoitetaan lasten vahvuuksiin ja vaikeuksiin ja perheen hyvinvointiin liittyviä asioita. Kyselylomakkeen täyttävät kaikki perheet, joiden nelivuotistarkastus tehdään tutkimukseen osallistuvissa neuvoloissa.

Vastausten perusteella pyritään tunnistamaan perheet, joille hoito-ohjelmasta voisi olla apua.

Ohjelmassa tehdään ennaltaehkäisevää hoitotyötä ja tutkitaan, miten uusi tapa tarjota tukea vaikuttaa pitkän ajan kuluessa lapsen ja perheen hyvinvointiin.

Hanke on ollut käynnissä jo vuoden ajan Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa, joissa se jatkuu entiseen tapaan.

Lokakuun alusta alkaen kyselylomakkeen saavat myös Raumalla sekä Härkätien ja Paimion-Sauvon terveyskeskuksen alueella asuvat.

Suomessa on hyvät edellytykset kehittää ennaltaehkäiseviä ohjelmia

Tutkimushankkeen puitteissa tullaan tarjoamaan sadoille varsinaissuomalaisille ja satakuntalaisille perheille tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvissä haasteissa. Tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut jo yli 150 perhettä, joilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Puolet perheistä valikoituu kymmenen teemaa sisältävään etähoito-ohjelmaan.

- Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että lapsuuden häiriökäyttäytymisellä ja aikuisuudessa esiintyvillä, usein syrjäytymiseen johtavilla sosiaalisilla, mielenterveys- ja päihdeongelmilla on vahva yhteys, tutkimuksen johtaja, lastenpsykiatrian professori Andre Sourander kertoo.

- Varhaisessa vaiheessa asioihin puuttumisella voidaan vaikuttaa siihen, etteivät ongelmanalut paisu myöhemmin ylitsepääsemättömiksi vaikeuksiksi, Sourander jatkaa.

Voimaperheet-hanke on suurin mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävä lapsiväestöön kohdistuva hankkeista, joita Suomessa on koskaan toteutettu. Hankkeessa tutkitaan myös, onko internetin ja puhelimen välityksellä annettava hoito tehokasta.

- On mahdollista, että riskiryhmään kuuluvat lapset voidaan tunnistaa jo neljän vuoden iässä, Sourander sanoo.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston ja kanadalaisen Dalhousien yliopiston yhteistyönä ja sitä rahoittavat Suomen Akatemia ja Canadian Institutes of Health Research sekä lukuisat suomalaiset lasten mielenterveyden edistämiseen panostavat yleishyödylliset säätiöt.

 

SE

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 16.10.2020