Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä

Nuorten valmiuksia kiertotalousyrittäjyyteen kehitetään Turun yliopiston vetämässä projektissa

21.09.2020

Ympäristön kantokyky on globaali haaste, ja nuorilla on tuoreita ajatusmalleja käytännön ratkaisujen löytämiseen. ChangeMakers-projektissa kehitetään toisen asteen opiskelijoiden kiertotalousyrittäjyyden osaamista Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

ChangeMakers-projektin tavoitteena on edistää yrittäjähenkistä ajattelutapaa 15–17-vuotiaiden nuorten keskuudessa luomalla kiertotalousyrittäjyyden opinto-ohjelma lukioihin ja ammattikouluihin. Opetuksessa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, yrittäjäkasvatukseen ja sosiaalisen median viestintään. Projekti toteutetaan yhteistyössä koulujen ja yritysten kanssa.

Yrittäjämäistä ajattelutapaa ympäristöhaasteisiin

Projektissa luodaan kiertotalousyrittäjyyden opinto-ohjelma lukioihin ja ammattikouluihin. Suomessa ohjelmaa kokeillaan v. 2020–2021 Eurajoen ja Merikarvian lukioissa ja ammattikoulussa Ahvenanmaalla. Samalla opettajille järjestetään koulutuksia tukemaan kiertotalousyrittäjyyden opetusta. Projektissa tuotetaan opettajien ja oppilaiden käyttöön erilaista oppimateriaalia, kuten esimerkiksi videoita eri ympäristöhaasteiden ja yrittäjyyden teemoista.

– Oppilaat harjoittelevat yrittäjyyden ajattelutapaa ympäristöhaasteiden avulla. Haasteet perustuvat tosielämän yritysten esimerkkeihin. Oppilaat luovat yritysten haasteiden pohjalta yhteensä 50 kansainvälistä harjoitusyritystä, joiden liiketoimintaideat liittyvät kestäviin ratkaisuihin. Harjoitusyrityksen teemana voi olla tuote, palvelu, nettisovellus tai konsepti, projektin vetäjä Marja-Leena Rönkkö Turun yliopistosta kertoo.

Kansainvälistä yhteistyötä ja oppimateriaalit avoimesti saataville

Kiertotalouden opinnoissa oppilaat muodostavat kansainvälisiä pienryhmiä, jotka ottavat etukäteen määritellyn ympäristöhaasteen harjoitusyrityksensä teemaksi.

– Ryhmissä oppilaat oppivat kansainvälistä yhteistyötä sekä eri maiden ympäristöosaamisesta ja yhteisyrityksen perustamisesta. Sosiaalista mediaa hyödynnetään osana intensiivikurssien ohjelmaa, jotta kommunikointi tiimeissä olisi luontevaa ja nuoret saisivat käyttää itselleen tuttuja kanavia, projektin viestintäpäällikkö Nina Savela Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuvaa.

Kaikkiaan projektissa tulee olemaan mukana 250 oppilasta eri maiden lukioista ja ammattiopistosta. Koronavirustilanteesta johtuen kansainvälisiä intensiivikursseja järjestetään etäyhteyksin. Tulokset ja oppimateriaali tulevat saataville avoimelle verkkoalustalle. Koulut, yritykset ja muut aiheesta kiinnostuneet pääsevät vaikuttamaan alustan sisältöihin. Verkkoalustalla esitellään mm. nuorten harjoitusyrityksiä ja olemassa olevien yritysten menestystarinoita. Lisäksi saataville tulee materiaalipankki opettajien käyttöön.

Projektia vetää Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos (Rauman yksikkö) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu vastaa projektin viestinnästä. Suomalaisista kouluista mukana ovat Merikarvian ja Eurajoen lukiot. Suomalaiset yritysesimerkit ovat laivanrakennus- ja tekstiiliteollisuudesta. Paikallisia yrityksiä kutsutaan mukaan projektiin esittelemään toimintaansa ja kannustamaan oppilaita yritystoimintaan.

ChangeMakers-projektia 1.3.2020–30.11.2022 rahoittaa Euroopan Unionin Interreg Central Baltic -ohjelma (www.centralbaltic.eu), ja sen kokonaisbudjetti on 1,4 miljoonaa euroa. Projektin kumppaneita ovat Turun yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Ahvenanmaan ammattiopisto, Tukholman yliopisto, Tallinnan tekninen yliopisto ja Riikan tekninen yliopisto.

Lisätietoja

Marja-Leena Rönkkö, ChangeMakers-projektin vetäjä, Turun yliopisto, +358 50 5721490, malepe@utu.fi

Minna Keinänen-Toivola, tutkimuspäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, +358 44 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

Nina Savela, ChangeMakers-projektin viestintäpäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, +358 710 3630, nina.savela@samk.fi

Luotu 21.09.2020 | Muokattu 21.09.2020