Oikeustieteelliseen tiedekuntaan kaksi uutta työelämäprofessoria

28.08.2023

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on aloittanut heinäkuussa 2023 kaksi uutta työelämäprofessoria, Jarkko Männistö ja Venla Roth. Työelämäprofessorien kaksivuotiskausi jatkuu kesäkuuhun 2025 saakka.

Työelämäprofessoriksi kutsutaan henkilöitä, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Näin tuodaan yliopistoon opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista.

Toinen oikeustieteellisen tiedekunnan uusista työelämäprofessoreista, Jarkko Männistö, toimii tiedekunnan ulkopuolisessa työelämässä asianajajana Männistö & Palmula Asianajotoimisto Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut ja toimii edelleen erilaisissa asianajajaliiton luottamustehtävissä, liiton edustajana lainvalmisteluhankkeissa ja tuomioistuinviraston projekteissa. Ennen asianajajaksi ryhtymistä Männistö toimi oikeusministeriön yhteydessä toimivan henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä.

Tiedekunta on Männistölle entuudestaan tuttu työpaikka.

– Toimin tiedekunnassa apurahatutkijana, tuntiopettajana ja assistenttina muutaman vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Väitöskirja valmistui 2013, minkä jälkeen opetustehtävät ovat jatkuneet erilaisissa täydennyskoulutuksissa kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana. Olen luennoinut varsin runsaasti oikeudenkäyntitaitoihin liittyvistä kysymyksistä eri yhteyksissä ja toimin asianajajatutkinnon oikeudenkäyntikoulutuksen vastuuopettajana lähes kymmenen vuoden ajan, kertoo Männistö.

Työelämäprofessorina Männistön tavoite on jatkaa oikeudenkäyntitaitojen opetusta ja siihen liittyvien opetusmenetelmien kehittämistä.

– Tavoitteeni on monipuolistaa ja syventää tiedekunnan nykyistä asianajoon liittyvää opetusta. Selvitän parhaillaan, mitä opetusta tiedekunta tarjoaa jo nyt, ja millaisia toiveita ja odotuksia tämän opetuksen kehittämiseen kohdistuu, kuvailee Männistö.

Männistö katsoo, että juridiikan tuntemus on tietysti edellytys asianajajan ammatissa toimimiselle, mutta varsinainen asianajajan ammattitaito rakentuu kuitenkin vasta tämän osaamisen päälle.

– Haluan auttaa asianajajan ammatista kiinnostuneita opiskelijoita tunnistamaan ja kehittämään tässä ammatissa tarvittavaa menetelmäosaamista. Ammattitaitoa on paljon helpompi kehittää, jos jo alalle tullessaan tietää, millaisia taitoja ammatissa tarvitaan ja miten niitä voi kehittää, sanoo Männistö.

Uusia oivalluksia ja näkymiä työelämään

Venla Roth, toinen tiedekunnan uusista työelämäprofessoreista, työskentelee päätoimisesti oikeusministeriössä kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla tehtävänään koordinoida valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeustieteellinen tiedekunta on myös Rothille tuttu, sillä hän väitteli vuonna 2010 emeritusprofessori Lauri Hannikaisen ja emeritaprofessori Kevät Nousiaisen ohjauksessa ja Kevään johtamassa Suomen Akatemian hankkeessa.

– Pääaineeni oli kansainvälinen oikeus, tosin olennaisesti ajatteluuni vaikutti myös oikeuden ja sukupuolen tutkimus. Olin kuitenkin jo tuolloin siirtynyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon perustamaan Suomeen uutta ihmiskaupan vastaista raportointitehtävää, joka on sittemmin saanut paljon myönteistä kansainvälistä huomiota. Työskentelin toimistossa yli 10 vuotta, ja ehdin myös vetää tiimiä, jonka tehtävänä oli edistää muun muassa turvapaikanhakijoiden asemaa ja oikeuksia. Tein samaan aikaan erilaisia asiantuntija- ja neuvonantajatehtäviä kansainvälisille järjestöille ja Euroopan komissiolle, kertoo Roth.

Nykyisessä työssään oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla Roth tekee muun muassa aloitteita ihmiskaupan ja hyväksikäytön vastaisen työn tehostamiseksi, lainsäädännön kehittämiseksi ja rikosuhrien aseman parantamiseksi, toimii tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen kanssa, johtaa toimintaohjelmien ja strategioiden valmistelua ja toimeenpanoa, vetää työryhmiä ja hankkeita sekä osallistuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Työuransa aikana Roth on kouluttanut niin poliiseja, rajavartioita, syyttäjiä kuin tuomareitakin, ja väitöskirjan teon aikana hän opetti Turun ja Helsingin yliopistoissa ja Åbo Akademissa. Työelämäprofessorina hän toivoo pääsevänsä myös tutkimuksen kentälle enemmän mukaan.

– Otan työelämäprofessorin tehtävän vastaan suurella mielenkiinnolla ja innostuksella. Toivon, että tulevat juristit pääsisivät avullani tutustumaan valtionhallinnon asiantuntijatyöhön ja pohtimaan, voisivatko oikeudellista asiantuntemusta edellyttävät valtionhallinnon tehtävät olla tulevaisuudessa oma, itselle sopiva uravaihtoehto. Valtionhallinnossa tehdään tärkeää työtä koko yhteiskunnan hyväksi, ja myös juristien osaamista ja ammattitaitoa tarvitaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Roth toivoo, että hänen kursseilleen osallistuvat opiskelijat saavat oivaltamisen kokemuksia, kasvattavat strategisen ja oikeudellisen ajattelun kykyjään sekä oppivat työskentelemään ryhmissä ja asiantuntijaverkostoissa.

Tiedekunta toivottaa uudet työelämäprofessorit lämpimästi tervetulleiksi.

– Työelämäprofessuurien tavoitteena on muun muassa avata opiskelijoille oikeudellisen asiantuntijuuden monimuotoisuutta ja juristiprofessioiden moninaisia mahdollisuuksia. Olen iloinen, että tiedekuntamme alumnit ovat innokkaita antamaan panoksensa tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseen, tiedekunnan dekaani Anne Kumpula toteaa.

Luotu 28.08.2023 | Muokattu 03.10.2023