Oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden professoriksi Tuomas Hupli ja oikeustieteen apulaisprofessoriksi Daniela Alaattinoğlu

13.02.2023

Oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden professoriksi on nimitetty Tuomas Hupli ja oikeustieteen apulaisprofessoriksi Daniela Alaattinoğlu.

Prosessioikeuden professorin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on nimitetty Tuomas Hupli. Hän on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2015 saakka, ensin hoitaen prosessioikeuden professuuria viisi vuotta ja 2020 alkaen prosessioikeuden apulaisprofessorina vakinaistamispolulla. Aiemmin hän on toiminut Helsingin yliopiston prosessioikeuden yliopistonlehtorina, oikeusministeriössä lainvalmistelijana, esittelijänä korkeimmassa oikeudessa ja lakimiehenä asianajotoimistossa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt klassiseen prosessioikeuteen sekä maksukyvyttömyysoikeuteen.

– Lisäksi mitä pidemmälle uralla nykyään etenee, sitä vahvemmaksi käy EU-oikeudellinen elementti. Unionin oikeuden kehitys on varsinkin EU-lainsäädännön valmistelu- ja implementointivaiheessa haastavaa, mutta tuo myös paljon kiinnostavuutta verrattuna pelkkiin kansallisiin "kuppikuntiin", pohtii Hupli.

Hupli kertoo viihtyneensä tiedekunnan välittömässä, kollegiaalisessa ilmapiirissä, jossa tehdyllä tutkimuksella on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Tiedekunnan tutkimusedellytyksiä, opetusjärjestelyitä sekä yhteyksiä opiskelijoihin ja hallintohenkilöstöön Hupli pitää ensiluokkaisina.

– Pidän erityisesti siitä, että täällä voi hyvällä omatunnolla yhdistää teoreettisia ambitioita perinteiseen – jos sellaisesta halutaan puhua – lainoppiin. Tämä yhdistelymahdollisuus koskee sekä opetusta että tutkimusta, sanoo Hupli.

Hupli painottaa, että oikeustiedettä tehdään ihmisiä varten, oli kysymys sitten välittömästi luonnollisten henkilöiden asemasta tai välillisemmin ihmisten muodostamista yhteisöistä, kuten osakeyhtiöistä; oikeudelliset kysymykset palautuvat aina viime kädessä ihmisille tärkeisiin asioihin.

Oikeustieteen apulaisprofessoriksi Daniela Alaattinoğlu

Oikeustieteen apulaisprofessorin tehtävään urapolun ensimmäiselle apulaisprofessorikaudelle neljän vuoden määräajaksi on nimitetty Daniela Alaattinoğlu.

Alaattinoğlu on toiminut aiemmin tutkimustehtävissä Islannin yliopistossa, Turun yliopistossa, Euroopan yliopistoinstituutissa (EUI) ja Helsingin yliopistossa. Hän on opettanut kursseja tai niiden temaattisia osia Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Science Po -yliopistossa, Firenzen yliopistossa ja Poliisiammattikorkeakoulussa. Ennen akateemista uraansa Alaattinoğlu työskenteli ihmisoikeusjuristina ja -tutkijana TOHAV-ihmisoikeusorganisaatiossa Turkin Istanbulissa.

Tutkimuksessaan ja opetuksessaan Alaattinoğlu keskittyy kysymyksiin, jotka liittyvät oikeuden ja yhteiskunnan tutkimukseen, oikeuden ja sukupuolen tutkimukseen ja ihmisoikeuksiin. Tutkimuksessaan hän liikkuu eri oikeusalojen välillä.

– Tiedekunnassa haluan kehittää kursseja esimerkiksi oikeuden sisä- ja ulkopuolisista näkökulmista, oikeuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksesta, ihmisoikeuksista ja siirtymävaiheen oikeudesta. Haluaisin myös kehittää sekä metodikursseja että käytännön kursseja, kuten oikeudenkäynti- ja kirjoituskursseja. Tämän lisäksi olen erityisen kiinnostunut vähemmistöjen ja syrjäytyneiden ryhmien oikeuksista, kertoo Alaattinoğlu.

Siirtymä kansainvälisistä instituutioista tiedekuntaan syksyllä 2019 oli Alaattinoğlulle jännittävä. Yliopisto ja tiedekunta ovat ylittäneet Alaattinoğlun odotukset monella tavalla.

– Tiedekunta on kansainvälistyvä paikka, jolla on melko vähän byrokratiaa ja tietty läheisyys valtion instituutioihin ja kansalaisyhteiskuntaan. Arvostan tätä läheisyyttä, koska haluan itse olla tieteentekijä, jonka tutkimus on kiinteästi yhteydessä ajankohtaisiin keskusteluihin ja oikeudellisiin kysymyksiin. Yksi suurimmista vahvuuksistamme tiedekuntana on monitieteisyys, Alaattinoğlu toteaa.

Luotu 13.02.2023 | Muokattu 21.02.2023