OKM myönsi rahoitusta Turun yliopiston strategisten painotusten kehittämiseen

22.03.2023

Turun yliopisto toteuttaa 3,7 miljoonan euron lisärahoituksella kansainvälisyysohjelmaansa, joka kytkeytyy olennaisesti yliopiston strategiaan. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen päätti 20.3.2023 korkeakoulujen strategisen kehittämisen lisäpanostuksesta. Turun yliopiston osuus on 3,7 miljoonaa euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella on tarkoitus edistää korkeakoulujen strategisten tavoitteiden ohella yhtä tai useampaa keskeistä korkeakoulu- ja tiedepoliittista tavoitetta. 

Turun yliopisto haki strategista rahoitusta yliopiston kansainvälisyysohjelman toteuttamiseen. Yliopiston omien strategisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi Turun yliopiston kansainvälisyysohjelma tukee korkeakoulujen yhteisen valtakunnallisen kansainvälisyysohjelman toteuttamista. 

Useat kansainvälisyysohjelman toimenpiteistä kohdentuvat kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisäämiseen, kansainvälisten opiskelijoiden opinto- ja uraohjauksen kehittämiseen, uramahdollisuuksien kirkastamiseen sekä työllistymisen edistämiseen. 

– Kansainvälisten opiskelijoiden lisäämisellä on vaikutusta myös nuorten ikäluokkien korkeakoulutusasteen nostamiseen, mikä on välttämätöntä, koska osaamisvajetta ei pystytä korjaamaan ainoastaan kotimaisten korkeakouluopiskelijoiden määrää kasvattamalla. Yliopisto on asettanut myös tavoitteen korkealle kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja erityisesti EU-rahoituksen hankkimisen suhteen, rehtori Jukka Kola kertoo. 

Korkeakoulujen strategiaa toteuttavista toimenpiteistä ja niitä tukevasta strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovittiin pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä jo vuonna 2020 käydyissä sopimuskauden 2021–2024 neuvotteluissa. Nyt myönnetyllä rahoituksella OKM suuntaa käyttöön jäänyttä kohdentamattoman strategiarahoitusta.

Yhteensä OKM jakaa lisärahoitusta yliopistoille noin 40 miljoonan euroa ja ammattikorkeakouluille 6 miljoonaa euroa. 

Luotu 22.03.2023 | Muokattu 22.03.2023