Turun yliopistolle kannustava ja kunnianhimoinen kansainvälisyysohjelma

01.11.2021

Turun yliopiston hallituksen hyväksymä kansainvälisyysohjelma tukee strategian 2021–2030 kansainvälisyystavoitteiden toteuttamista tulevina vuosina.

Nyt julkaistussa ohjelmassa kansainvälisyys kattaa yliopiston kaikki perustehtävät tutkimuksen, koulutuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutukseen liittyvän toiminnan.

– Uusi kansainvälisyysohjelmamme tukee kansainvälistä yhteistyötä pohjoismaisesta, arktisesta ja Itämeren alueen yhteistyöstä eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Uusi kansainvälisyysohjelmamme korostaa avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Kansainvälistä yhteistyötä rakennetaan pitkäjänteisesti, ja kansainvälisen yhteistyömme ja toimintamme vaikuttavuus syntyy tulevaisuudessakin korkeatasoisesta ja monialaisesta tutkimuksesta ja siihen perustuvassa koulutuksesta, Kola toteaa.

Ohjelmaan on kirjattu tavoitteita, joita toteuttamalla Turun yliopisto voi parantaa kansainvälisyyttään. Tavoitteena on muun muassa kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrän merkittävä nousu. Myös kansainvälistä rekrytointia halutaan kehittää ja lisätä tutkimushenkilöstön diversiteettiä.

– Tavoitteena on myös koko henkilöstömme aktiivinen, uran aikana tapahtuva kansainvälistyminen. Tutkijoiden lisäksi opetus- ja hallintohenkilöstöä kannustetaan ulkomailla työskentelyyn. Tätä tavoitetta tukee parhaillaan luotava tutkija- ja opetushenkilöstön uramalli, rehtori Kola kertoo.

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden määrä kaksinkertaiseksi strategiakauden aikana

Turun yliopiston kansainväliset tutkinnot perustuvat tutkittuun tietoon ja tieteidenväliseen erityisosaamiseen.

– Laadukas kansainvälinen koulutuksemme tukee globaalia osaamisen kehittämistä ja kestävää kehitystä muun muassa lisäämällä korkeakoulutettujen määrää ja koulutuksen saavutettavuutta. Alumniverkostojen avulla voimme vahvistaa yliopistomme tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Koulutuksen avulla tuemme myös työperäistä maahanmuuttoa ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  Laadukkaita tukipalveluita tulee kehittää tarpeen mukaan helpottaaksemme kahdensuuntaista integroitumista, toteaa Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn.

Ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kaksinkertaistaa kansainvälisten maisteriopiskelijoiden määrä vuodesta 2020 kehittämällä etenkin rekrytointiprosessia ja opinto- ja uraohjausta.

– Tavoitteenamme on, että jokainen Turun yliopistosta valmistunut kansainvälinen opiskelija ja tohtorikoulutettava työllistyy tutkintoansa vastaavaan tehtävään ja siirtyy tutkijanurallaan eteenpäin. Kansainväliset alumnimme työllistyvät hyvin myös Suomessa, vararehtori Björn sanoo.

Yhteistyö yliopiston sisällä tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi

Kansainvälisyysohjelma korostaa yliopiston strategian ja sen toimenpiteiden tapaan vahvaa yhteistyötä niin yliopiston sisällä, alueella, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

– Linjauksista käy hyvin ilmi, miten monipuolista yliopistomme kansainvälisyys on. Valmistelutyössä huomattiin konkreettisesti, kuinka läheisesti tutkimuksen ja koulutuksen sekä vastuullisen, kestävän ja vaikuttavan kansainvälisyyden kehittämistarpeet linkittyvät toisiinsa. Se kävi hyvin esille myös alkuvuoden Viima-kyselyssä, jossa ideoita, kommentteja ja tykkäyksiä kävi jättämässä noin 140 yliopistolaista, joista moni jätti kommentteja eri ryhmien puolesta. Lämmin kiitos yhteisölle osallistumisesta jo nyt ohjelman toteuttamiseen, sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen.

Luotu 01.11.2021 | Muokattu 01.11.2021