Opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin tutustuttiin työpajapäivässä

10.04.2019

Educariumilla tutustuttiin perjantaina 29.3. opettajankoulutuksen eri kehittämishankkeisiin työpajapäivän merkeissä. Kaikille oppimisen osaajille tarkoitetussa tilaisuudessa kuultiin muun muassa OVET-hankkeesta sekä opettajien asiantuntijuudesta.

Professori Erno Lehtinen luennoi tilaisuudessa opettajuudesta asiantuntijuustutkimuksen näkökulmasta.

Opettajankoulutuksen kehittämispäivän tarkoituksena oli tietoisuuden lisääminen eri hankkeista ja niiden välisen yhteistyön kehittäminen. Yli kolmasosa tilaisuuden osallistujista tulikin yliopiston ulkopuolelta.

– Päivän tarkoituksena oli tehdä hankkeita näkyväksi yliopistolla ja sen ulkopuolella, tapahtumaa järjestämässä ollut projektitutkija Anni Holmström kertoi.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun opettajankoulutuksen hankkeita käsiteltiin yhteisessä työpajapäivässä. Anni Holmström esitteli aamupäivän luento-osuudella opettajuutta ja opettajan työtä OVET-hankkeen näkökulmasta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on opettajankoulutuksen yhteisen soveltuvuuskokeen kehittäminen vuodeksi 2020 ja hankkeessa on mukana kaikki Suomen opettajankoulutuslaitokset. Holmström käsitteli esityksessään opettajan osaamisen mallia ja korosti opettajan työn edellyttämää laaja-alaista osaamista.

Professori Erno Lehtinen tarkasteli tilaisuudessa opettajuutta asiantuntijuustutkimuksen näkökulmasta. Lehtisen mukaan opettajan asiantuntijuudesta on olemassa vain vähän tutkimusta, vaikka asiantuntijuustutkimus muilla aloilla on kehittynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana.

Opettajan asiantuntijuuden määrittely onkin hankalaa, sillä opettamiseen liittyy usein pitkän aikavälin tavoitteita. Myöskään kokemus ei takaa opettajalle automaattisesti parasta asiantuntijuutta, vaan tähän vaaditaan myös kehittymistä.

– On kohtuutonta ajatella, että opettajan pitäisi olla kaikessa erittäin hyvä. On kohtuullisempaa ajatella, että osaaminen on laaja-alaisesti hyvää ja sitä täydennetään erikoistumisella, Lehtinen kertoi.

Myös erikoistutkija Tarja-Riitta Hurme puhui tilaisuudessa. Päivän ohjelmaan kuului erilaisia hankkeiden pitämiä työpajoja luento-osuuden lisäksi.

Teksti ja kuva: Mikko Järvi

Luotu 10.04.2019 | Muokattu 15.05.2019