Osaamispuu vahvistaa lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien ammattilaisten yhteistä osaamista

18.11.2019

Osaamispuu on Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston rakentama avoin ilmiölähtöinen verkkosivusto, jonka tavoitteena on tukea entistä vahvempien lapsi- ja perhepalvelujen rakentamista Suomeen tukemalla sivistys- ja sote-alalla toimivien jatkuvaa yhteistä oppimista. Verkkosivusto julkaistiin Lapsen oikeuksien viikon avajaisissa Turussa.

- Meitä on ohjannut jaettu ymmärrys siitä, että lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi edellyttää tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, yhteistä osaamista. Toivomme, että yhteinen osaaminen todentuu parhaimmillaan aitona monitoimijaisena yhteistyönä ja lasten ja perheiden osallistamisena heitä koskevia asioita käsiteltäessä sekä lasten oikeuksien toteutumisena Osaamispuuta kehittänyt Turun yliopiston kasvatustieteiden yliopisto-opettaja Jaanet Salminen kertoo.

Osaamispuussa samaan aihealueeseen, kuten esimerkiksi koululaisen hyvinvointiin, liittyvä itseopiskelumateriaali, avoimet verkkokurssit, avoimen yliopiston tarjonta sekä tutkintoon johtava koulutus ja erikoistumiskoulutukset on koottu helposti saavutettaviksi kokonaisuuksiksi, moduuleiksi.

Verkkosivuston ensimmäiset moduulit avattiin Lapsen oikeuksien viikon kunniaksi, mutta koulutustarjonta laajenee ja monipuolistuu vuoden 2020 aikana.
– Olemme rakentaneet koulutustarjonnan niin, että se palvelee kaikkia lasten- ja perheiden tai heidän asioidensa parissa toimivia, Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen kertoo.

Jaanet Salminen ja Elsi Similä esittelevät osaamispuuta

Jaanet Saminen Turun Yliopistosta ja Elsi Similä Itä-Suomen yliopistosta esittelevät Oppimispuu-verkkoalustaa.

Lapsen oikeuksien teemaviikko nostaa esille oikeuden auttaviin aikuisiin

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta.  Turun yliopistolla järjestetyssä Lapsen oikeuksien viikon avajaistilaisuudessa Jokaisella lapsella on oikeus auttaviin aikuisiin -tilaisuudessa kerrottiin Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n ja Turun yliopiston tiivistävän monitoimijaista yhteistyötä perheiden ja lasten hyväksi. Tapahtumassa kerrottiin Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n ja Turun yliopiston koordinoiman, eriarvoisuutta tutkiva lippulaivahanke INVESTin aloittavan yhteistyön lastensuojelun parantamiseksi.

Tapahtumassa nostettiin esille se, ettei lasten suojelu ole vain lastensuojelun ammattilaisten tehtävä.
– Lapsuuden suojaaminen ei ole yhden ihmisen asia vaan usean, lapset ja nuoret tarvitsevat meitä kaikkia. Lapset eivät voi hyvin ilman osaavia, auttavia aikuisia ympärillä. Näistä ajatuksista valikoitui teemaksi ”Jokaisella lapsella on oikeus auttaviin aikuisiin”. Lapsen oikeus menee aikuisen oikeuden edelle ja aikuisilla on oltava ymmärrystä, osaamista ja yhteistyötä oikeuksien toteuttamiseksi, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen sanoo.

Miia Tuominen ja Miia Hänninen

Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen

Järjestö on vuosittain koonnut lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivia ammattilaisia ja päättäjiä yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna tapahtuma toteutetaan ensimmäistä kertaa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Turun yliopisto on panostanut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti lastensuojelun opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen, syksyn alussa lastensuojelun uutena työelämäprofessorina aloitti Oona Ylönen.

Työelämäprofessori Oona Ylönen

Turun yliopiston työelämäprofessori Oona Ylönen

– Suomi on lainsäädännössään sitoutunut lasten asioiden ensisijaisuuteen, lapsi on erityisessä suojelussa. Se ei toteudu vain lastensuojelun toimin vaan tämä on jokaisen asia. Lapsen oikeuksien viikolla haluan herättää ihmiset miettimään, mitä lapsen erityinen suojelu tarkoittaa käytännön tekoina jokaiselle meistä aikuisista. Miten otamme erityisesti tukea tarvitsevat lapset huomioon emmekä eristä heitä ajattelussamme omaksi ryhmäkseen, joiden tukeminen kuuluu jollekin muulle, Ylönen sanoo.

Luotu 18.11.2019 | Muokattu 19.12.2019