Päätoimittaja Ville Pernaa on Turun yliopiston vuoden alumni

28.02.2019

Vuoden alumni -tunnustus myönnettiin Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaalle Turun yliopiston 99. vuosijuhlassa Turun Akatemiatalolla torstaina 28.2.

Vuoden alumni Ville Pernaa

Vuoden alumnin tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on toiminnallaan edistänyt Turun yliopiston ja suomalaisen yhteiskunnan menestymistä. 

Ville Pernaa on valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1998 pääaineenaan poliittinen historia ja väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2002. Hän on Turun yliopiston dosentti. Pernaa työskentelee Suomen Kuvalehden päätoimittajana. 

Ennen siirtymistään Suomen Kuvalehden päätoimittajaksi Pernaa työskenteli Turun yliopistossa poliittisen historian oppiaineessa ja toimi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajana vuosina 2007–2014. Hänen johdossaan Eduskuntatutkimuksen keskukselle muodostui keskeinen asema kansallista päätöksentekoa ja politiikkaa koskevana akateemisena asiantuntijatahona.

Tunnustuksella Turun yliopisto kiittää Ville Pernaata siitä, että hän on työllään ja toiminnallaan edistänyt Turun yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Pernaa on sekä tutkijana että päätoimittajana toimiessaan esimerkillisesti tukenut avointa yhteiskunnallista keskustelua ja tutkimukseen perustuvan tiedon välittämistä suurelle yleisölle.

– On valtavan tärkeää, että tutkijat osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Harvoin on varaa siihen, että tutkimusta tehdään ainoastaan tiedeyhteisöä ajatellen. Sekin on tietenkin merkittävää, sillä siihen perustuu tieteen eteenpäin meneminen. Yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta saattaa kuitenkin olla hyvin toissijaista, mitä kansainvälinen tiedeyhteisö kirjoittaa journaaleissaan, Ville Pernaa sanoo.

Hän korostaa, että ihanteellisessa tiedeyhteisössä ihanteellinen tieteentekijä etenee kaikilla rintamilla. Tutkii, tekee uusia havaintoja, opettaa niihin pohjautuen – ja jakaa tietoa yhteiskunnallisessa keskustelussa alustoilla, jotka tavoittavat paljon ihmisiä.

– Keskustelu on sitä parempaa, mitä enemmän asioista perillä olevat voimat siihen osallistuvat. Pidän vastenmielisenä sitä, että keskusteluun osallistuvia ihmisiä ylenkatsotaan. Jos tieteeseen ja ajankohtaisiin teemoihin intohimoisesti paneutuvat eivät osallistu keskusteluun, yleistä mielipidettä muokkaavat tahot, jotka eivät ole asioista niin perillä. Tämä on hirveän paljon huonompi tilanne.

Turun yliopisto on valinnut vuoden alumnin vuodesta 2004 saakka. Edellisvuosina Turun yliopiston vuoden alumnin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa toimitusjohtaja Aleksi Randell (2018), kansanedustaja Krista Kiuru (2017) ja sisäministeri Petteri Orpo (2016).

Rehtori Väänänen: Yliopistolla oltava mahdollisuus reagoida yhteiskunnan nopeasti muuttuviin koulutustarpeisiin

Rehtori Kalervo Väänänen

Rehtori Kalervo Väänänen käsitteli vuosijuhlapuheessaan yliopistojen päätäntävaltaa koulutusratkaisuissa. 

– On selvää, että joidenkin asioiden osalta yliopiston oma päätäntävalta on merkittävästi kasvanut. Edelleen on kuitenkin paljon tehtävää, jotta voitaisiin puhua aidosta yliopiston autonomiasta ja sen koulutuksellisesta ja tutkimuksellisesta riippumattomuudesta päivänpolitiikasta.

Väänänen kysyi puheessaan, palveleeko nykyinen tutkintojärjestelmämme parhaalla mahdollisella tavalla yliopiston kykyä täyttää tehtäväänsä ja millä tavoin tätä kykyä voitaisiin helpoimmin ja kustannustehokkaimmin lisätä. 

– Olisi viisautta luopua ylempien tutkintojen alakohtaisista kiintiöistä ja antaa kullekin yliopistolle ainoastaan yksi ylempien tutkintojen kiintiö. On selvää, että tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja, jotta pystymme tulevaisuudessa paremmin reagoimaan yhteiskunnan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki Mikko Hupalle 

Turun yliopisto ja Turun Suomalainen Yliopistoseura myönsivät Åbo Akademin rehtori Mikko Hupalle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin hänen ansioistaan Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteistyön edistämisessä. Yhteistyön lisääntyminen useilla toiminnan lohkoilla on ollut omiaan parantamaan sekä Åbo Akademin että Turun yliopiston toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Johan Wickströmin mitali Ilkka Julkuselle

Turun yliopisto jakaa joka viides vuosi hopeisen Johan Wickströmin mitalin tunnustuksena lääkärille, joka on ansioitunut yliopiston piirissä infektiotautien käytännöllisen tai teoreettisen tutkimuksen alalla. Johan Wickströmin mitali nro 9 jaettiin vuosijuhlassa professori Ilkka Julkuselle.

Julkusen tutkimus on kohdistunut erityisesti virusinfektion elimistössä aikaansaamaan immuunivasteeseen, influenssavirusinfektioihin ja virusrokotteiden toimintaan. Hänellä on Turun yliopistossa aktiivinen tutkimusryhmä. Julkusen panos tutkijoiden ja lääkärien kouluttajana on merkittävä. Hän on myös Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Kulkue vuosijuhla 2019
Turun yliopiston 99. vuosijuhlaa vietettiin Turun Akatemiatalolla 28.2.2019. Kuvassa rehtori Kalervo Väänänen ja professori, PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti, joka piti juhlassa puheen tutkitusta tiedosta ja uskomuksista.
Ville Pernaa vuosijuhlassa
turun akatemiatalo vuosijuhla 2019

Teksti: Taru Suhonen
Kuvat: Hanna Oksanen

Luotu 28.02.2019 | Muokattu 01.03.2019