Pelikaupunki Turku -hanke selvittää pelaamisen ja leikin merkitystä kaupunkitilakokemukselle

07.02.2022

CCR:n ja Turun yliopiston mediatutkimuksen ”Pelikaupunki Turku” -yhteishankkeessa tutkitaan pelitoiminnan kehittymisen ja kehittämisen vaiheita Turun kaupunkitilassa. Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittama hanke on kaksivuotinen.

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun uudessa konsortiohankkeessa tutkitaan turkulaisen pelitoiminnan kehitystä ja pyritään luomaan skenaarioita ja ehdotuksia, joilla pelitoimintaa ja leikillisyyttä olisi mahdollista monipuolisesti edistää ja hyödyntää entistä laajemmin Turun kaupunkikehityksessa.

Pelikaupunki Turku tutkii pelitoimintaa suhteessa kaupunkitilallisiin muutoksiin erityisesti kolmella maantieteellisellä alueella, joita on nostettu esiin Turun kaupungin strategioissa, pormestariohjelmassa ja kärkihankkeissa. Tutkimuksen kohteina ovat 1) vanhakaupunki (historiallinen keskusta), 2) Kupittaan alue, erityisesti tiedepuisto sekä Kupittaan puisto ja 3) Turun kauppatori ympäristöineen.

Hanke on tutkimusotteeltaan monitieteinen ja sen tehtävänä on kartoittaa laadullisia ja tilastollisia menetelmiä yhdistäen pelitoiminnan pitkäkestoisia muutosprosesseja, nykytilannetta ja tulevaisuuden toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. Hanke hyödyntää Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijuutta erityisesti tulevaisuuden toiminta- ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa. Alueella toimivat peliyrityksen ja pelialan muut toimijat kutsutaan myös yhteistyöhön.

Leikkiautoja ja piirretty autotie

Kuva 1: Markus Spiske, Unsplash

Tutkimuksessa pelitoiminta ymmärretään nykyistä monimuotoisemmin osana kaupungin kehittämistä sekä sitä, miten kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat käyttävät kaupunkitiloja ja kokevat kaupunkitilat leikillisesti ja pelillisesti. Pelikaupunki Turku -hankkeen tutkimuksellinen uutuusarvo liittyykin yhtäältä pelaamisen paikallisen luonteen ja merkityksen pitkäkestoisuuden tunnistamiseen sekä ennen kaikkea laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmetodeihin liittyvään menetelmäkehitykseen.

- Mediatutkimus vastaa erityisesti historiallisten merkitysten tutkimuksesta, CCR toisaalta toteuttaa alueellisesti edustavan, kaupunkilaisille suunnatun laajan kyselytutkimuksen, jossa tutkimme leikillisiä ja pelillisiä kaupunkikokemuksen kiinnittymisen (engagement) tapoja, kertoo CCR:n tutkimuspäällikkö Jukka Vahlo.

Pelikaupunki Turku tuo uuden elementin Turkuun luovien alojen ja kulttuurin keskittymänä. Hanke osoittaa, miten tälle elementille on jo olemassa vankka ja pitkäkestoinen pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa uutta. Kaupunkikehittäminen liittyy asukkaiden arjen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen, matkailuun sekä luovien ja pelialan yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Luotu 07.02.2022 | Muokattu 09.02.2022