Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto professori Juhani Knuutille

13.11.2023

Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto on myönnetty Turun yliopiston professorille, lääkäri Juhani Knuutille. Palkinto on Suomalaisen Tiedeakatemian tunnustus, jonka se myöntää tieteen puolestajapuhujalle, henkilölle tai muulle taholle, joka on merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. 

Professori Juhani Knuuti on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteisen PET-tutkimuskeskuksen johtaja ja ylilääkäri, sekä InFLAMES-lippulaivan varajohtaja. Knuuti on tutkinut erityisesti sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa  sepelvaltimotaudissa ja sydämen vajaatoiminnassa.

Menestyksekkään tutkimustoimintansa lisäksi Knuuti on tullut tunnetuksi tieteen popularisoijana ja puolustajana sekä uutterana terveysvalistajana. Palkintoperusteissa todetaan, että Knuuti torjuu virheellisiä, toisinaan jopa valheellisia terveysväittämiä esitelmissään, teoksissaan, blogeissaan ja sosiaalisessa mediassa. Hän pitää lääketiedettä yleistajuistavaa Tiede & Terveys -palstaa Turun Sanomien verkkosivuilla sekä kirjoittaa Uusi Suomi -lehden Puheenvuoro-palstalle. Palkitsijat mainitsivat myös Knuutin kirjoitukset muissa julkaisuissa kuten Professoriliiton Professoriblogissa.

Suomalainen Tiedeakatemia toteaa tiedotteessaan, että akatemia pitää Juhani Knuutia merkittävänä tieteen puolestapuhujana: ”Knuuti auttaa suomalaisia oikean tiedon äärelle. Tieteellisen tiedon esiintuominen erilaisista terveysväittämistä luo yhteiskuntaan myös vakautta.”

Pro Scientia -palkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi arvokasta tieteen hyväksi tehtävää työtä, joka helposti jää julkisuudelta ja suurelta yleisöltä huomaamatta. 

”Professori Knuutin työ onkin erinomainen esimerkki pyyteettömästä toiminnasta tieteen parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi”, palkitsijat toteavat.

Tieteen tekijöiden ei pidä vaieta 

Juhani Knuuti on palkinnosta ilahtunut. Hän toteaa, että ihminen löytää yleensä aikaa sille, mihin hänellä on motivaatiota ja tämä selittää myös hänen tuotteliaisuuttaan muun muassa tieteen yleistajuistamisen saralla.

– Tuoreimman tiedebarometrin mukaan 85 prosenttia suomalaisista pitää tieteen tasoa hyvänä ja lähes saman verran katsoo, että tiede on hyödyllistä. Meillä on siis hyvä tilanne, mutta pitää myös huomata, että ympäristömme on muuttunut. Tiede ei saa enää automaattisesti uskottavuutta, vaan sitä pitää perustella ja avata laajemmalle yleisölle, Knuuti toteaa.

Tieteen rahoittajat ja tietyt rahoitetut hankkeet ovat silti saaneet viime aikoina kärjekästäkin arvostelua osakseen. Tuohtuneet kommentoijat ovat tosin pöyristelleet lähinnä tutkimussuunnitelmien otsikoita. Knuuti uskoo, että kahdesta asiasta olisi apua: rahoittajien toimintamalleja, perusteita ja logiikkaa pitäisi tehdä läpinäkyvämmäksi ja tutkijoiden pitäisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka he viestivät tutkimuksestaan.

Mitä tulee tieteen yleistajuistamiseen, ikävä palaute on valitettavan tavallista, mutta Knuutin mielestä se ei ole syy vaieta.

–Kollegoille sanoisin, että loan heittäjät ovat kuitenkin vain pieni marginaali ja teki niin tai näin, aina joku pahoittaa mielensä. Eli rohkeasti vaan puhumaan tieteestä, tutkimuksesta ja sen hyödyistä!  

Pro Scientia -palkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian yleisötilaisuudessa maanantaina 13.11. 2023 Ritarihuoneella Helsingissä.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

 

Luotu 13.11.2023 | Muokattu 13.11.2023