Professori Camilla Wide Upsalan yliopiston kunniatohtoriksi

22.10.2019

Upsalan yliopiston kielitieteellinen tiedekunta (språkvetenskapliga fakulteten) on kutsunut vuoden 2020 kunniatohtoriksi Turun yliopiston pohjoismaisten kielten professorin Camilla Widen.

Arvonimeä perustellaan Widen huomattavalla panoksella ruotsin kielen hyväksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Wide on keskittynyt etenkin puhutun kielen, kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Erityisesti mainitaan hänen plurisentristen kielten kielenkäyttöä ja kielisysteemiä koskevan tutkimuksensa kansainvälisestikin merkittävät tulokset.

Wide johtaa Turun osahanketta Riskbankens Jubileumsfondin rahoittamassa tutkimusohjelmassa (Interaktion och variation i pluricentriska språk, 2013–2020). Upsalan yliopiston aiempia kunniatohtoreita ovat muun muassa Noam Chomsky, William Labov ja Selma Lagerlöf

> Professori Widen tutkijaprofiili

> Uutinen Upsalan yliopiston verkkosivustolla

Luotu 22.10.2019 | Muokattu 22.10.2019