Quantumin kirjaston aineistot muuttivat monipuolisia tiloja tarjoavaan Teutorin kirjastoon

25.04.2023

Kirjaston matemaattis-luonnontieteelliset sekä tekniikan aineistot siirrettiin keväällä Quantumista Teutorin kirjastoon, josta vapautui tilaa aineistoille. Samassa yhteydessä Teutorin kirjaston tiloja uudistettiin opiskelijoita kuunnellen.

Tilat monipuolistuivat ja asiakaspalvelu lisääntyi

Pyrimme kirjastossa huomioimaan toiminnalliset tekijät ja asiakkaidemme tarpeet muutoksessa. Pystyimme säilyttämään matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan kirjastopalvelut pääosin ennallaan - nyt vain muutama sata metriä kauempana. Palvelun taso osin jopa hieman parani: kun etäisyys kirjastoon ja sen tiloihin sekä palveluihin jonkin verran kasvoi, kasvoi vastapainona myös käytettävissä ja varattavissa olevien tilojen määrä sekä kirjaston asiakaspalvelun saatavuus. 

Teutorin kirjastossa on tarjolla enemmän ryhmätyötiloja ja lukupaikkoja kuin Quantumin kirjastossa oli. Merkittävä osa tiloista on myös varattavissa etukäteen. Näin tilan käytettävyys on ennakoitavissa ja työskentely tiloissa helpottuu. Teutorin kirjaston palveluajat ovat laajemmat: palvelua on saatavilla iltakuuteen asti. Lisäksi Teutorissa sijaitsi jo valmiiksi lääketieteen aineistot. Aineistot tukevat toisiaan tiedekuntien käyttäessä kurssivaatimuksissa osin samoja aineistoja.

Opiskelijoiden toiveena tiloja työskentelyyn

Quantumin kirjaston muuton yhteydessä kirjasto järjesti kyselyn, jolla kartoitettiin huomioita ja toiveita Teutorin kirjastolle. Kysely järjestettiin sekä sähköisesti (Webropol) että fyysisesti Quantumin kirjastossa. Kaikki vastaukset on koottu yhteen ja saimme ilahduttavat 124 vastaajaa. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Toteutimme kyselyn saadaksemme ideoita Teutorin kirjaston sisustussuunnitteluun. Kyselyssä esiin tulleita toiveita olemmekin voineet huomioida uudistuneessa Teutorin kirjastossa. Saimme lisäksi kahden ainejärjestön, Synapsi ja Delta, edustajat Teutorin kirjastoon kommentoimaan alustavaa sisustussuunnitelmaa. Suunnitelma sai hyvän vastaanoton ja saimme ainejärjestön edustajilta hyviä kommentteja.

Ensimmäinen kysymys kartoitti, mikä on ollut hyvää ja toimivaa Quantumin tiloissa. Tärkeimmäksi nousivat ryhmätyöloosit (78 % vastauksista) ja seuraavaksi etäisyys luentosaleista (65 % vastauksista). Myös tunnelma, kirjastolaiset ja aineistot saivat useita vastauksia (38 - 43 % vastauksista). Yksittäisiä mainintoja saivat muun muassa sijainti ja luonnonvalon iso määrä.

Toinen kysymys selvitti, mitä Quantumin kirjastosta haluttaisiin ottaa mukaan Teutorin kirjastoon. Eniten vastauksia keräsi pöytäryhmät (57 %). Tasaista kannatusta tuli koppituoleille (46 %), kirjaston henkilökunnalle (44 %), asiakaskoneille (41 %) sekä kirjoitettaville seinille (38 %). Yksittäisissä vastauksissa mainittiin jälleen sijainti, mutta myös liitutaulut tussitaulujen sijaan, ergonomiset työpisteet sekä itsenäiseen että ryhmätyöhön nousivat esiin.

Seuraavalla monivalintakysymyksellä haluttiin selvittää, mitä kirjastossa käydessä yleensä tehdään. Eniten kirjastoa käytettiin opiskeluun (87 % vastauksista). Lisäksi kirjastossa tehtiin ryhmätöitä (59 %), lainattiin kirjoja ja luettiin (45 - 46 %) sekä vain oleiltiin (43 %) ja tavattiin kavereita (36 %). Noin kolmasosa vastaajista on osallistunut etäluentoihin kirjaston tiloista. Yksittäisissä maininnoissa nousi esiin tiedon etsiminen opinnäytetöitä tai opiskelua varten.

Viimeinen kysymys käsitteli unelmien kirjastoa. Tässäkin kysymyksessä eniten kannatusta keräsi erilaiset ryhmätyötilat (69 % vastauksista) ja hiljaiset opiskelutilat (57 % vastauksista). Lähes puolessa vastauksista (47 %) unelmoitiin Itsepalvelukirjastosta 24/7. Myöskin tämän kysymyksen yhteydessä mainittiin monipuoliset opiskelutilat, hyvä sijainti, luonnonvalo, relevantti aineisto ja kahvio/kahviautomaatti.

Toiveista käytäntöön – erilaisia työskentelytiloja tarjolla

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen kirjaston muutettua Teutorista Arcanumiin on Teutorin kirjastoon saatu luotua enemmän opiskelutiloja. Ryhmätöiden tekemistä varten on 1. kerroksessa tarjolla erilaisia pöytäryhmiä, kirjaston parvilta löytyy opiskelupisteitä itsenäiseen, hiljaisempaan läppärityöskentelyyn ja myös täysin hiljainen, erillinen opiskelutila. Teutorin kirjastossa on varattavia ryhmätyöhuoneita (varaukset osoitteesta asio.utu.fi​), kun taas osa tiloista on käytössä ilman ajanvarausta. Opiskelun lomassa voi myös välillä rentoutua vaikkapa palapeliä tekemällä.

On tärkeää muistaa, että koko kampuksen kirjastoverkosto on kaikkien käytettävissä. Vaikka Turun yliopistossa on useita kirjastoyksiköitä, on vain yksi kirjasto. Kirjaston tilat yksiköstä riippumatta ovat kaikkien asiakkaidemme käytössä tasapuolisesti. Löydät Turun yliopiston kirjaston tilat ja niiden tarjoamat työskentelymahdollisuudet kirjaston verkkosivuilta.

Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen Teutorin kirjastoon

Uudistuneessa Teutorin kirjastossa vietetään Wappuetkoja tiistaista 25.4. klo 12 alkaen aina perjantaihin saakka. Tarjolla on simaa, munkkeja sekä vappuhenkisiä kilpailuja. Tervetuloa tutustumaan! 

Kuulemme mielellämme palautetta ja toiveita uudistuneista Teutorin kirjaston tiloista. Voit antaa sitä paikan päällä tai lähettämällä postia osoitteeseen kirjasto@utu.fi. Kaikki esitetyt toiveet ja kommentit ovat kirjastolle arvokkaita myös jatkossa tilojemme kehittämistä varten.​

Luotu 25.04.2023 | Muokattu 26.04.2023