Kirjaston tilat ja laitteet

Kirjaston tilat on värikoodattu eri hiljaisuusasteita vaativaan työskentelyyn:

 • Vihreissä tiloissa on sallittu keskustelu sekä läppärin ja puhelimen käyttö.  (Asiakaspalvelutilojen ympäristö kaikissa kirjastoissa, ryhmätyötilat ja kokoushuoneet)
 • Keltaisissa tiloissa on sallittu hillitty keskustelu ja läppärin käyttö, mutta ei puhelimen käyttö. (Kirjastojen aineistotilat)
 • Oransseissa tiloissa ei ole sallittua keskustella tai käyttää puhelinta, mutta läppärin käyttö on sallittua. (Osa Educariumin kirjaston työskentelyhuoneista, Feeniks-kirjaston 3. kerroksen opiskelutila)
 • Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä. (Teutorin kirjaston ja opettajankoulutuslaitoksen kirjaston hiljaiset opiskelutilat)

Kirjaston hiljaisuusasteet

Tarkemmat tiedot eri kirjastojen esteettömyydestä (invapysäköinnistä, liikkumisesta kirjaston tiloissa ym.) löydät Kirjaston saavutettavuus ja esteettömyys -sivulta

Tilat

Varattavat ryhmätyö- ja muut tilat

Varattavia ryhmätyötiloja on seuraavissa kirjastoissa

 • Arcanumin kirjasto (B214 Lokki, B229 Telkkä, B230 Kuikka)
 • Calonian kirjasto (CAL 1066 Mietintö ja CAL 1003 Ponsi) 
 • Educariumin kirjasto (KH174.1-8 ja KH262 Steiner)
 • Feeniks-kirjasto (Rantakari, Laurikkala, Kaila)
 • Kauppakorkeakoulun kirjasto (HOLVI P61, HOLVI P62)
 • Teutorin kirjasto (Kaari, Parkki, Vanha Hissi, Valvomo, Pintti)

Ryhmätyöhuoneita voi varata kahdeksi tunniksi päivittäin, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmien käyttöön. Varaaminen on maksutonta. Voit varata kirjaston tiloja Asio-varausjärjestelmän kautta (ks.ohje)

Varattavia työpisteitä on seuraavissa kirjastoissa

 • Kauppakorkeakoulun kirjasto (HOLVI P60_1, HOLVI P60_2, HOLVI P60_3)

Työpiste on kolmen hengen huoneessa ja se on tarkoitettu mm. etäopiskeluun omalla laitteella eli huone ei ole hiljaista tilaa. Voit varata yksittäisen työpisteen Asio-varausjärjestelmän kautta (ks.ohje)

Turun yliopiston henkilökunta voi varata kahta kirjaston ryhmätyöhuonetta utu-sähköpostin avulla:

 • KH253 Fröbel (Educariumin kirjasto)
 • KH272 Montessori (Educariumin kirjasto)

Varauksen voi tehdä vain Outlook-kalenterin kautta (ks.ohje) ja ainoastaan henkilökunta pystyy varaamaan näitä huoneita.

Avoimet opiskelu- ja ryhmätyötilat

Kaikissa kirjastoissa on vapaasti käytettävissä olevia avoimia lukupaikkoja eri kokoisissa opiskelutiloissa isoista saleista kahden hengen huoneisiin ja äänisuojattuihin tuoleihin.

Arcanumin, Calonian ja Kauppakorkeakoulun kirjastoissa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on erilaisia ryhmätyötiloja- tai alueita, jotka ovat vapaasti käytettävissä ilman varausmahdollisuutta.

Yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitsevien tilat

Calonian ja Arcanumin kirjastossa on varattavia opiskelutiloja yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitseville.

​Tilojen nimet Asion huonelistauksessa:

 • Arcanum, B226 Kuusikko
 • Arcanum, B227 Koivikko
 • Calonia, 1079 Pykälä
 • Calonia, 1080 Artikla

Yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitsevan tilat ovat kaikkien varattavissa Asio-varausjärjestelmän kautta (katso ohje tilojen varaamiseen), mutta ensisijaisesti tarkoitettu opiskelussa yksilöllisiä järjestelyjä tarvitseville henkilöille. Enimmäisvarausaika tavalliselle käyttäjälle on 2 h/päivä/käyttäjä.

Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsevilla henkilöillä on ylivarausoikeus tiloihin kahden päivän puskuriajalla sekä oikeus 4 tunnin varauksiin.

Ylivarausoikeuden todentamiseksi kirjasto tarvitsee asiantuntijalausunnon yksilöllisen järjestelyn tarpeesta. Lisätietoja esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä saa yliopiston esteettömyyssuunnittelijalta.

Jos sinulla on yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitsevan tilojen ylivarausoikeus, mutta tila on varattu haluamanasi aikana, niin voit tehdä varauksen sähköpostitse osoitteessa kirjasto@utu.fi.

Kirjaston saavutettavuus- ja esteettömyyssivu

Täysin hiljainen (punainen) opiskelutila

Teutorin kirjastossa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on täysin hiljainen (punainen) opiskelutila.

Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä.

Pidennetyn aukiolon tilat

Pidennetyn aukiolon tiloja on Arcanumin, Calonian ja Kauppakorkeakoulun kirjastojen yhteydessä.

Pidennetyn aukiolon tilat ovat kirjaston aukioloaikoina käytössä kaikille asiakkaille ja muina aikoina Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Jos haluat käyttää pidennetyn aukiolon tiloja kirjaston ollessa suljettuna, tarvitset kulkulupalätkän tai sirullisen opiskelijakortin. Opiskelijan kulkuoikeus aktivoituu, kun hän ilmoittautuu läsnäolevaksi.

Teutori-rakennuksen uudella puolella löytyy opiskelutiloja, jotka ovat Turun yliopiston opiskelijoiden käytettävissä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat eivät ole kirjastossa, vaan niihin kuljetaan Teutorin uuden puolen mustasta ulko-ovesta.

Opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla yksikön henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kirjaston tiloihin erikseen hankitulla kulkukortilla asiakaspalvelun ollessa suljettu seuraavina aikoina

 • ma-pe klo 8-10
 • ma-to klo 16-21
24/7-opiskelutila

Ympärivuorokautiseen opiskeluun tarkoitettu 24/7-opiskelutila sijaitsee Educariumin kirjaston yhteydessä. 

24/7-opiskelutila on käytössä kirjaston aukioloaikoina kaikille asiakkaille ja muina aikoina Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Jos haluat käyttää 24/7-opiskelutilaa kirjaston ollessa suljettuna, tarvitset kulkulupalätkän. Opiskelijan kulkuoikeus aktivoituu, kun hän ilmoittautuu läsnäolevaksi. 

Tila on tarkoitettu opiskeluun. Ovien ollessa lukittuna jokaisen tilaan sisään tulevan on leimattava kulkulupalätkä henkilökohtaisesti.

IT-luokka Paasikivi

Feeniks-kirjaston ala-aulan IT-luokka Paasikivi on asiakkaiden käytössä kirjaston aukioloaikoina silloin, kun siellä ei ole opetusta. Koneet toimivat utu-tunnuksilla.

Tutkijanhuoneet Feeniks-kirjastossa

Tutkijanhuoneiden vuosihaku

Kirjaston tutkijanhuoneet ovat Turun yliopiston piirissä toimivien tutkijoiden haettavissa. Tutkijanhuoneiden vuosittainen hakuaika 1.8. alkavalle käyttökaudelle on 1.3.-30.4.

Huonetta haetaan kirjaston verkkosivulla olevalla sähköisellä hakulomakkeella, jolla voi myös hakea käyttökauden aikana mahdollisesti vapautuvia tutkijanhuoneita varsinaisen hakuajan ulkopuolella. Hakemukseen voi liittää ohjaajan, tutkimusryhmän vetäjän tai vastaavan suosituksen.

Tutkijanhuoneiden käyttöoikeus myönnetään ensisijaisesti Turun yliopistossa väitöskirjatyötä tekeville jatko-opiskelijoille, joilla ei ole yliopistossa työhuonetta käytössään. Myöntöpäätöksessä huomioidaan myös Feeniks-kirjaston kulttuuriaineistolain piirissä olevan aineiston tarve tutkimustyössä. Huone voidaan harkinnan mukaan myöntää myös muun tutkimustyön tekemiseen.

Tutkijanhuoneen käyttöoikeus myönnetään hakemuksen perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään kahdeksi vuodeksi peräkkäin ensimmäisen käyttökauden alkamisesta. Pro gradu -opinnäytetyön tekijälle huone myönnetään kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Huoneet ovat käytettävissä 24/7, ja niissä on tietokone sekä nettiyhteys. Huoneiden peruskalustus on yhdelle hengelle, mutta huone voidaan myöntää myös useamman hengen käyttöön, mikäli hakijat näin haluavat.

Allekirjoittamalla tutkijanhuoneen käyttösopimuksen käyttöoikeuden saanut henkilö sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja.

Hakulomakkeen tiedot kerätään tutkijanhuoneiden myöntöprosessia varten. Hakulomakkeet säilytetään kirjastossa kaksi vuotta. Ks. tietosuojailmoitus.
 
Lisätietoa antaa palvelusihteeri Tuula Kähäri, tuula.kahari@utu.fi.

Tilojen kalustus

Kirjastoyksiköissä on runsaasti erilaisia työskentelytiloja ja kalusteita erilaisiin opiskelutarpeisiin, niin itsenäiseen hiljaiseen työskentelyyn kuin ryhmätyöskentelyyn. Löydät tarkemmat tiedot varattavien tilojen varustelusta (esim. sähköpöydät, sohvat, valkotaulut ja tietokoneet) Asio-varausjärjestelmästä.

Kirjavaunut

Educariumin kirjastossa on lainattavia kirjavaunuja, jotka on tarkoitettu lainatun kirjastoaineiston säilyttämiseen ja kuljettamiseen kirjaston sisällä. 

Katso tarkemmat tiedot kirjavaunujen saatavuudesta Volterista

Lainattavan kirjavaunujen käytössä huomioitavaa: 

 • Kirjavaunun lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti.  
 • Kirjavaunun saa lainattua kirjastosta palveluaikoina.  
 • Kirjavaunun laina-aika on noin kolme kuukautta. Kirjasto uusii lainan automaattisesti vuoden ajan, jos vaunuun ei ole varauksia.  
 • Kirjavaunuun voi tehdä varauksen.

Lisätietoa avaimen myöhästymismaksuista ja kadonneen avaimen korvausmaksuista löydät kirjaston palveluhinnastosta.  

Säilytyslokerot

Turun kampuksen kirjastoyksiköissä, lukuunottamatta Kauppakorkeakoulun kirjastoa, sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on käytössä erilaisia säilytyslokeroita joko päiväkäyttöön tai pidempiaikaiseen käyttöön.  

Avaimellisia, pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitettuja säilytyslokeroita on seuraavissa kirjastoissa: 

 • Calonian kirjasto 
 • Educariumin kirjasto 
 • Feeniks-kirjasto (ks. erityisehdot alta) 
 • opettajankoulutuslaitoksen kirjasto, Rauma
 • Teutorin kirjasto. 

Avaimellisten lokeroiden käytössä huomioitavaa: 

 • Avaimen lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti.  
 • Lokeron avaimen saa lainattua kirjastosta palveluaikoina.  
 • Lokeron laina-aika on 28 vrk. Kirjasto uusii lainan automaattisesti vuoden ajan, jos lokeroon ei ole varauksia.  
 • Avaimeen voi tehdä varauksen.

Feeniks-kirjaston 3. kerroksen lokeroiden käytössä huomioitavaa: 

 • Avaimen lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti.  
 • Säilytyslokerot on tarkoitettu kirjastoaineiston säilyttämiseen. 
 • Lokeroiden laina-aika on 14 vrk.  
 • Voit uusia lainasi itse Volterissa 10 kertaa, minkä jälkeen avain on lainattava uudestaan kirjaston asiakaspalvelussa. 

Lisätietoa avaimen myöhästymismaksuista ja kadonneen avaimen korvausmaksuista löydät kirjaston palveluhinnastosta.  

 

Laitteet

Tietokoneet ja lainattavat läppärit

Asiakaskäyttöön tarkoitettuja UTU-tunnusta vaativia tietokoneita sekä ilman kirjautumista käytettävissä olevia Volter-tietokannan selailuun tarkoitettuja tietokoneita on kaikissa kirjastoissa. 

Jos sinulla ei ole UTU-tunnusta, saat apua kirjautumiseen kirjaston henkilökunnalta palveluaikoina.  

Lainattavia läppäreitä on kaikissa Turun kampusalueen kirjastoissa.

Voit tarkastaa läppäreiden saatavuustilanteen Volterista

Lainattavien läppäreiden käytössä huomioitavaa: 

 • Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti.  
 • Laitteen ​voi lainata vain asiakaspalvelun aukioloaikoina. 
 • Laina-aika on enintään 4 tuntia. 
 • Läppäreihin kirjaudutaan UTU-tunnuksella tai niillä voi käyttää verkkoselainta ilman kirjautumista.  
 • Laitteen saa viedä ulos kirjaston tiloista. 
 • Laitteen lainan voi uusia ja laitteen voi varata kirjaston asiakaspalvelussa. 
 • Laite palautetaan siihen kirjastoon, josta se on lainattu. 
Lainattavat laskimet

Saat lainaksi grafiikka- ja funktiolaskimen seuraavista kirjastoista: 

 • Feeniks-kirjasto 
 • Teutorin kirjasto. 

Voit tarkastaa laskinten saatavuustilanteen Volterista.

Lainattavien laskinten käytössä huomioitavaa: 

 • Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti.  
 • Laskimen saa lainattua kirjastosta palveluaikoina.  
 • Laskimen laina-aika on yleensä enintään 4 tuntia. 
 • Laskimen saa viedä ulos kirjastosta. 
 • Laskimen lainan voi uusia ja varata kirjaston asiakaspalvelussa. 
Monitoimilaitteet (kopiointi, tulostus, skannaus)

Kaikissa kirjastoissa on monitoimilaitteita, joilla voi kopioida, tulostaa ja skannata.

Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on sähköinen kopiointi-/tulostuslätkä.

Muut asiakkaat voivat käyttää monitoimilaitetta kirjaston asiakaspalvelusta saatavilla tunnuksilla ja kopiointi-/tulostuskortilla. Kopioista ja tulosteista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Mikrofilmin ja -kortin lukulaiteet

Feeniks- kirjaston 2. kerroksen huoneessa 262 on Mikrofilmiö. Mikrofilmiössä ovat mikrofilmatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä mikrofilmien ja -korttien lukulaitteet.

Mikrofilmirullat ovat käytettävissä ilman etukäteistilausta, mutta laitteille kannattaa varata aika Asio-varausjärjestelmän kautta (kts ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Digitoidut ja sähköiset kulttuuriaineistot

Kansalliskirjasto digitoi sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja pienpainatteita Digi-palveluun sekä kerää sähköisiä kulttuuriaineistoja Variaan.

Noin puolet Kansalliskirjaston digitoimista aineistoista on vapaassa käytössä.

Tekijänoikeudenalainen aineisto on käytettävissä haka-kirjautumalla tai kirjaston kulttuuriaineistotyöasemilla. Kulttuuriaineistotyöasemia on käytössä Feeniks-kirjastossa ja Arcanumin kirjastossa. Lisätietoa kirjaston kulttuuriaineistotyöasemat-oppaassa.

Työaseman voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje)  tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

Verkkoarkisto (talletettuja www-sivuja)

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaista verkkoaineistoa. Verkkoarkistoon on tallennettu edustavasti ja monipuolisesti verkon sisältöä vuodesta 2006, säännöllisemmin vuodesta 2009.

Verkkoarkistoa ja e-vapaakappaleita voi käyttää Feeniks-kirjaston ja Arcanumin kirjaston kulttuuriaineistotyöasemilla. Lisätietoa kirjaston kulttuuriaineistotyöasemat-oppaassa.

Työaseman voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

Radio- ja televisioarkisto

Radio- ja televisioarkisto (RTVA) huolehtii suomalaisen radio- ja tv-kulttuurin säilymisestä jälkipolville. Arkisto tallentaa keskeisten kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirran kokonaisuudessaan sekä näytteitä yli 100 kanavalta. 

Radio- ja televisioarkistoa voi käyttää kulttuuriaineistotyöasemilla Feeniks-kirjastossa ja Arcanumin kirjastossa. Lisätietoa kirjaston kulttuuriaineistotyöasemat-oppaassa.

Kulttuuriaineistotyöaseman voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

UTUPub-päätteet

UTUPub-päätteitä on kaikissa kirjastoissa.

UTUPub-päätteeltä on mahdollista lukea Turun yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä, joiden kokotekstin julkaisuun avoimessa verkossa tekijä ei ole antanut lupaa.

Päätteitä on mahdollista varata etukäteen Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje).

 

Skanneri ja CD-ROM-asema

Feeniks-kirjastossa on asiakaskäyttöön tarkoitettu työasema skannerilla sekä CD-ROM-asemalla. 

Työaseman eli skannerikoneen voi varata käyttöön Asio-varausjärjestelmässä (kts. ohje) tai kirjaston asiakaspalvelun kautta.