Kirjaston tilat ja laitteet

Kirjaston tilat on värikoodattu eri hiljaisuusasteita vaativaan työskentelyyn:

 • Vihreissä tiloissa on sallittu keskustelu sekä läppärin ja puhelimen käyttö.  (Asiakaspalvelutilojen ympäristö kaikissa kirjastoissa, ryhmätyötilat ja kokoushuoneet)
 • Keltaisissa tiloissa on sallittu hillitty keskustelu ja läppärin käyttö, mutta ei puhelimen käyttö. (Kirjastojen aineistotilat)
 • Oransseissa tiloissa ei ole sallittua keskustella tai käyttää puhelinta, mutta läppärin käyttö on sallittua. (Osa Educariumin kirjaston työskentelyhuoneista, Feeniks-kirjaston 3. kerroksen opiskelutila)
 • Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä. (Calonian kirjaston, Teutorin kirjaston ja opettajankoulutuslaitoksen kirjaston hiljaiset opiskelutilat)

Kirjaston hiljaisuusasteet

Tarkemmat tiedot eri kirjastojen esteettömyydestä (invapysäköinnistä, liikkumisesta kirjaston tiloissa ym.) löydät Kirjaston saavutettavuus ja esteettömyys -sivulta

Tilat

Varattavat ryhmätyötilat

Varattavia ryhmätyötiloja on seuraavissa kirjastoissa:

 • Calonian kirjasto (CAL 1066 Mietintö ja CAL 1003 Ponsi) 
 • Educariumin kirjasto (KH174.1-8 ja KH262 Steiner)
 • Feeniks-kirjasto (Rantakari, Laurikkala, Kaila)
 • Teutorin kirjasto (Kaari, Parkki, Vanha Hissi)

Voit varata kirjaston ryhmätyöhuoneita Asio-varausjärjestelmän kautta (ks.ohje). Ryhmätyöhuoneen voi varata kahdeksi tunniksi päivittäin.

Turun yliopiston henkilökunta voi varata kahta kirjaston ryhmätyöhuonetta utu-sähköpostin avulla:

 • KH253 Fröbel (Educariumin kirjasto)
 • KH272 Montessori (Educariumin kirjasto)

Varauksen voi tehdä vain Outlook-kalenterin kautta (ks.ohje) ja ainoastaan henkilökunta pystyy varaamaan näitä huoneita.

Avoimet ryhmätyötilat

Calonian, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastoissa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on erilaisia ryhmätyötiloja, jotka ovat vapaasti käytettävissä ilman varausmahdollisuutta.

Täysin hiljainen (punainen) opiskelutila

Calonian ja Teutorin kirjastoissa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on täysin hiljainen (punainen) opiskelutila.

Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä.

Pidennetyn aukiolon tilat

Pidennetyn aukiolon tiloja on Calonian, Educariumin, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastojen yhteydessä.

Pidennetyn aukiolon tilat ovat kirjaston aukioloaikoina käytössä kaikille asiakkaille ja muina aikoina vain Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Jos haluat käyttää pidennetyn aukiolon tiloja kirjaston ollessa suljettuna, tarvitset kulkulupalätkän tai sirullisen opiskelijakortin. Opiskelijan kulkuoikeus aktivoituu, kun hän ilmoittautuu läsnäolevaksi.

Teutori-rakennuksen uudella puolella löytyy opiskelutiloja, jotka ovat Turun yliopiston opiskelijoiden käytettävissä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat eivät ole kirjastossa, vaan niihin kuljetaan Teutorin uuden puolen mustasta ulko-ovesta.

Opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla yksikön henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kirjaston tiloihin erikseen hankitulla kulkukortilla asiakaspalvelun ollessa suljettu seuraavina aikoina

 • ma-pe klo 8-10
 • ma-to klo 16-21
IT-luokka Paasikivi

Poissa käytöstä toistaiseksi.

Feeniks-kirjaston ala-aulan IT-luokka Paasikivi on asiakkaiden käytössä kirjaston aukioloaikoina silloin, kun siellä ei ole opetusta. Koneet toimivat utu-tunnuksilla.

Feeniks-kirjaston tutkijanhuoneet

Tutkijanhuoneiden vuosihaku

Feeniks-kirjastossa sijaitsevat tutkijanhuoneet ovat Turun yliopiston piirissä toimivien tutkijoiden haettavissa. Feeniks-kirjaston tutkijanhuoneiden vuosittainen haku 1.8. alkavalle käyttökaudelle päättyy 30.4. Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella.

Huoneiden jaossa etusijalle asetetaan Turun yliopiston jatko-opiskelijat, jotka tarvitsevat tutkimustyössään Feeniks-kirjaston kulttuuriaineistolain piirissä olevaa aineistoa ja joilla ei ole yliopistossa työhuonetta käytössään. 

Huoneet ovat käytettävissä myös kirjaston ollessa suljettuna, ja niissä on tietokone sekä verkkoyhteys. Huoneiden peruskalustus on yhdelle hengelle, mutta huone voidaan antaa myös useamman hengen käyttöön, mikäli hakijat näin haluavat.

Tutkijanhuoneiden käyttökausi on 

 • pro gradu -opinnäytetyössä kolme (3) kuukautta 
 • muussa tutkimustyössä enintään yksi (1) vuosi

Käyttökauden aikana mahdollisesti vapautuvia tutkijanhuoneita voi hakea hakulomakkeella. 

Hakulomakkeen tiedot kerätään tutkijanhuoneiden myöntöprosessia varten. Hakulomakkeet säilytetään kirjastossa kaksi vuotta. 
Ks. tietosuojailmoitus.
 
Lisätietoa antaa palvelusihteeri Tuula Kähäri, tuula.kahari@utu.fi.

Laitteet

Lainattavat läppärit

Lainattavia läppäreitä on Calonian, Educariumin, Teutorin, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastoissa sekä Feeniks-kirjastossa.

Tarvitset lainaamiseen Turun yliopiston kirjaston kirjastokortin. Läppäreihin kirjaudutaan UTU-tunnuksella ja niiltä voi tulostaa yliopiston verkkotulostimiin (utu_secure).

Voit tarkastaa läppäreiden saatavuustilanteen Volterista

 • ​voi lainata vain asiakaspalvelun aukioloaikoina
 • laina-aika on enintään 4 tuntia.
 • koneen saa viedä ulos kirjaston tiloista
 • voi uusia ja varata kirjaston asiakaspalvelussa
 • koneet palautetaan siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Quantumin kirjaston asiakaspalvelun itsepalveluaikoina koneen voi palauttaa Feeniks-kirjastoon.
Lainattavat grafiikkalaskimet

Poissa käytöstä toistaiseksi.

Quantumin kirjastossa on lainattavia grafiikkalaskimia. Voit tarkastaa laskinten saatavuustilanteen Volterista.

 • laina-aika enintään 4 tuntia
 • voi lainata vain asiakaspalvelun aukioloaikoina
 • koneen saa vieda ulos kirjastosta
 • voi uusia ja varata kirjaston asiakaspalvelussa
 • asiakaspalvelun itsepalveluaikoina laskimen voi palauttaa Feeniks-kirjastoon
Monitoimilaitteet (kopiointi, tulostus, skannaus)

Kaikissa kirjastoissa on monitoimilaitteita, joilla voi kopioida, tulostaa ja skannata.

Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on sähköinen kopiointi-/tulostuslätkä.

Muut asiakkaat voivat käyttää monitoimilaitetta kirjaston asiakaspalvelusta saatavilla tunnuksilla ja kopiointi-/tulostuskortilla. Kopioista ja tulosteista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Mikrofilmin ja -kortin lukulaiteet

Feeniks- kirjaston 2. kerroksen huoneessa 262 on Mikrofilmiö. Mikrofilmiössä ovat mikrofilmatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä mikrofilmien ja -korttien lukulaitteet.

Mikrofilmirullat ovat käytettävissä ilman etukäteistilausta, mutta laitteille kannattaa varata aika Asio-varausjärjestelmän kautta (kts ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Digitoidut ja sähköiset kulttuuriaineistot

Kansalliskirjasto digitoi sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja pienpainatteita Digi-palveluun sekä kerää sähköisiä kulttuuriaineistoja Variaan.

Noin puolet Kansalliskirjaston digitoimista aineistoista on vapaassa käytössä.

Tekijänoikeudenalainen aineisto on käytettävissä utu-tunnuksilla tai kirjaston kulttuuriaineistojen työasemilla. Lisätietoa työasemista.

Työasemia on Teutorin kirjastossa ja Feeniks-kirjastossa. Työaseman voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje)  tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

Verkkoarkisto (talletettuja www-sivuja)

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaista verkkoaineistoa. Verkkoarkistoon on tallennettu edustavasti ja monipuolisesti verkon sisältöä vuodesta 2006, säännöllisemmin vuodesta 2009. Lisätietoa verkkoarkistosta oppaassa.

Verkkoarkistoa ja e-vapaakappaleita voi käyttää Feeniks-kirjaston ja Teutorin kulttuuriaineistojen työasemilla.

Työaseman voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

Radio- ja televisioarkisto

Radio- ja televisioarkisto (RTVA) huolehtii suomalaisen radio- ja tv-kulttuurin säilymisestä jälkipolville. Arkisto tallentaa keskeisten kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirran kokonaisuudessaan sekä näytteitä yli 100 kanavalta. Lisätietoa radio- ja televisioarkistosta.

RTVA-koneita on Teutorin kirjastossa ja Feeniks-kirjastossa.

Koneen voi varata käyttöönsä joko Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun sähköpostitse kirjasto@utu.fi.

UTUPub-kone

UTUPub-päätteitä on kaikissa kirjastoissa.

UTUPub-päätteeltä on mahdollista lukea Turun yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä, joiden kokotekstin julkaisuun avoimessa verkossa tekijä ei ole antanut lupaa.

Päätteitä on mahdollista varata etukäteen Asio-varausjärjestelmän kautta (kts. ohje).

 

Erillinen skanneri

Feeniks-kirjastossa on skanneri, jonka voi varata käyttöön Asio-varausjärjestelmän (kts. ohje) tai kirjaston asiakaspalvelun kautta.