Kirjaston tilat ja laitteet

Kirjaston tilat on värikoodattu eri hiljaisuusasteita vaativaan työskentelyyn:

 • Vihreissä tiloissa on sallittu keskustelu sekä läppärin ja puhelimen käyttö.  (Asiakaspalvelutilojen ympäristö kaikissa kirjastoissa, ryhmätyötilat ja kokoushuoneet)
 • Keltaisissa tiloissa on sallittu hillitty keskustelu ja läppärin käyttö, mutta ei puhelimen käyttö. (Kirjastojen aineistotilat)
 • Oransseissa tiloissa ei ole sallittua keskustella tai käyttää puhelinta, mutta läppärin käyttö on sallittua. (Osa Educariumin kirjaston työskentelyhuoneista)
 • Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä. (Calonian kirjaston, Feeniks-kirjaston, Quantumin kirjaston ja Teutorin kirjaston hiljaiset opiskelutilat)

Kirjaston hiljaisuusasteet

Tarkemmat tiedot eri kirjastojen esteettömyydestä (invapysäköinnistä, liikkumisesta kirjaston tiloissa ym.) löydät Kirjaston saavutettavuus ja esteettömyys -sivulta. 

Tilat

Varattavat ryhmätyötilat

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Varattavia ryhmätyötiloja on seuraavissa kirjastoissa:

 • Calonian kirjasto (CAL 1066 Mietintö ja CAL 1003 Ponsi) 
 • Educariumin kirjasto (KH174.1-8 ja KH262 Steiner)
 • Feeniks-kirjasto (Rantakari, Laurikkala, Kaila)
 • Teutorin kirjasto (Kaari, Parkki, Vanha Hissi)

Voit varata kirjaston ryhmätyöhuoneita utu-sähköpostin avulla (ks.ohje). Ryhmätyöhuoneen voi varata kahdeksi tunniksi kerrallaan.

Jos sinulla ei ole utu-tunnuksia, voit tehdä varauksia ottamalla yhteyttä ko. kirjaston asiakaspalveluun.

Avoimet ryhmätyötilat

Calonian, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastoissa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on erilaisia ryhmätyötiloja, jotka eivät ole varattavissa.

Täysin hiljainen (punainen) opiskelutila

Feeniks-kirjastossa, Calonian ja Teutorin kirjastoissa sekä opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla on täysin hiljainen (punainen) opiskelutila.

Punaiset tilat on tarkoitettu täysin hiljaiseen työskentelyyn eikä niissä käytetä puhelimia tai läppäreitä.

24/7 -opiskelutila

Kirjastojen sisällä olevat 24/7-tilat avataan 10.8.2020 kirjastojen aukioloajoiksi. Muut 24/7-tilat ovat poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä toistaiseksi.

24/7-tiloja on Calonian, Educariumin, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastojen yhteydessä.

24/7-tilat ovat kirjaston aukioloaikoina käytössä kaikille asiakkaille ja muina aikoina vain Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Jos haluat käyttää 24/7-tiloja kirjaston ollessa suljettuna, tarvitset kulkulupalätkän tai sirullisen opiskelijakortin. Opiskelijan kulkuoikeus aktivoituu, kun hän ilmoittautuu läsnäolevaksi.

Teutori-rakennuksen uudella puolella löytyy opiskelutiloja, jotka ovat Turun yliopiston opiskelijoiden käytettävissä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat eivät ole kirjastossa, vaan niihin kuljetaan Teutorin uuden puolen mustasta ulko-ovesta.

Opettajankoulutuslaitoksen kirjastossa Raumalla yksikön henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kirjaston tiloihin erikseen hankitulla kulkukortilla asiakaspalvelun ollessa suljettu seuraavina aikoina

 • ma-pe klo 8-10
 • ma-to klo 16-21
IT-luokka Paasikivi

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Feeniks-kirjaston ala-aulan IT-luokka Paasikivi on asiakkaiden käytössä kirjaston aukioloaikoina silloin, kun siellä ei ole opetusta. Koneet toimivat utu-tunnuksilla.

Feeniks-kirjaston tutkijanhuoneet

Tutkijanhuoneiden vuosihaku

Feeniks-kirjastossa sijaitsevat tutkijanhuoneet ovat Turun yliopiston piirissä toimivien tutkijoiden haettavissa. Feeniks-kirjaston tutkijanhuoneiden haku 1.8.2020 alkavalle käyttökaudelle päättyy 31.5.2020. Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella.

Huoneiden jaossa etusijalle asetetaan Turun yliopiston jatko-opiskelijat, jotka tarvitsevat tutkimustyössään Feeniks-kirjaston kulttuuriaineistolain piirissä olevaa aineistoa ja joilla ei ole yliopistossa työhuonetta käytössään. 

Huoneet ovat käytettävissä myös kirjaston ollessa suljettuna, ja niissä on tietokone sekä verkkoyhteys. Huoneiden peruskalustus on yhdelle hengelle, mutta huone voidaan antaa myös useamman hengen käyttöön, mikäli hakijat näin haluavat.

Tutkijanhuoneiden käyttökausi on 

 • pro gradu -opinnäytetyössä kolme (3) kuukautta 
 • muussa tutkimustyössä enintään yksi (1) vuosi

Käyttökauden aikana mahdollisesti vapautuvia tutkijanhuoneita voi hakea hakulomakkeella. 

Hakulomakkeen tiedot kerätään tutkijanhuoneiden myöntöprosessia varten. Hakulomakkeet säilytetään kirjastossa kaksi vuotta. 
Ks. tietosuojailmoitus.
 
Lisätietoa antaa palvelusihteeri Tuula Kähäri, tuula.kahari@utu.fi.

Laitteet

Lainattavat läppärit

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Lainattavia läppäreitä on Calonian, Educariumin, Teutorin, Kauppakorkeakoulun ja Quantumin kirjastoissa sekä Feeniks-kirjastossa.

Tarvitset lainaamiseen Turun yliopiston kirjaston kirjastokortin. Läppäreihin kirjaudutaan UTU-tunnuksella ja niiltä voi tulostaa yliopiston verkkotulostimiin (utu_secure).

Voit tarkastaa läppäreiden saatavuustilanteen Volterista

 • ​voi lainata vain asiakaspalvelun aukioloaikoina
 • laina-aika on enintään 4 tuntia.
 • koneen saa viedä ulos kirjaston tiloista
 • voi uusia ja varata kirjaston asiakaspalvelussa
 • koneet palautetaan siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Quantumin kirjaston asiakaspalvelun itsepalveluaikoina koneen voi palauttaa Feeniks-kirjastoon.
Lainattavat tabletit

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Tablettien lainausoikeus on Turun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Tabletit lainataan ja palautetaan Feeniks-kirjaston asiakaspalvelussa kirjaston aukioloaikoina. Tableteilta ei voi tulostaa. Voit tarkastaa tablettien saatavuustilanteen Volterista.

 • laina-aika 7 pv
 • tabletin saa viedä kirjaston ulkopuolelle
 • lainaa ei voi uusia
 • jos kaikki tabletit ovat lainassa, varauksen voi tehdä Volterin kautta
Lainattavat grafiikkalaskimet

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Quantumin kirjastossa on lainattavia grafiikkalaskimia. Voit tarkastaa laskinten saatavuustilanteen Volterista.

 • laina-aika enintään 4 tuntia
 • voi lainata vain asiakaspalvelun aukioloaikoina
 • koneen saa vieda ulos kirjastosta
 • voi uusia ja varata kirjaston asiakaspalvelussa
 • asiakaspalvelun itsepalveluaikoina laskimen voi palauttaa Feeniks-kirjastoon
Monitoimilaitteet (kopiointi, tulostus, skannaus)

Kaikissa kirjastoissa on monitoimilaitteita, joilla voi kopioida, tulostaa ja skannata.

Yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on sähköinen kopiointi-/tulostuskortti.

Muut asiakkaat voivat käyttää monitoimilaitetta kirjaston asiakaspalvelusta saatavilla tunnuksilla ja kopiointi-/tulostuskortilla. Kopioista ja tulosteista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Mikrofilmin ja -kortin lukulaiteet

Feeniks- kirjaston 2. kerroksen huoneessa 262 on Mikrofilmiö. Mikrofilmiössä ovat mikrofilmatut sanoma- ja aikakauslehdet sekä mikrofilmien ja -korttien lukulaitteet.

Mikrofilmirullat ovat käytettävissä ilman etukäteistilausta, mutta laitteille kannattaa varata aika joko Outlookin kautta (kts ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Digitoidut ja sähköiset kulttuuriaineistot

Kansalliskirjasto digitoi sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja pienpainatteita Digi-palveluun sekä kerää sähköisiä kulttuuriaineistoja Variaan.

Noin puolet Kansalliskirjaston digitoimista aineistoista on vapaassa käytössä.

Tekijänoikeudenalainen aineisto on käytettävissä utu-tunnuksilla tai kirjaston kulttuuriaineistojen työasemilla. Lisätietoa työasemista.

Työasemia on Teutorin kirjastossa ja Feeniks-kirjastossa. Työaseman voi varata käyttöönsä joko Outlookin kautta (kts. ohje)  tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Verkkoarkisto (talletettuja www-sivuja)

Kansalliskirjasto tallettaa kotimaista verkkoaineistoa. Verkkoarkistoon on tallennettu edustavasti ja monipuolisesti verkon sisältöä vuodesta 2006, säännöllisemmin vuodesta 2009. Lisätietoa verkkoarkistosta.

Verkkoarkistoa ja e-vapaakappaleita voi käyttää Feeniks-kirjaston ja Teutorin kulttuuriaineistojen työasemilla.

Työaseman voi varata käyttöönsä joko Outlookin kautta (kts ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Radio- ja televisioarkisto

Radio- ja televisioarkisto (RTVA) huolehtii suomalaisen radio- ja tv-kulttuurin säilymisestä jälkipolville. Arkisto tallentaa keskeisten kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirran kokonaisuudessaan sekä näytteitä yli 100 kanavalta. Lisätietoa radio- ja televisioarkistosta.

RTVA-koneita on Teutorin kirjastossa ja Feeniks-kirjastossa.

Koneen voi varata käyttöönsä joko Outlookin kautta (kts. ohje) tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

UTUPub-kone

UTUPub-päätteitä on kaikissa kirjastoissa.

UTUPub-päätteeltä on mahdollista lukea Turun yliopistossa tehtyjä opinnäytetöitä, joiden kokotekstin julkaisuun tekijä ei ole antanut lupaa. Päätteitä ei voi varata etukäteen.

 

Erillinen skanneri

Poikkeustilanteen vuoksi poissa käytöstä.

Feeniks-kirjastossa on skanneri, jonka voi varata käyttöön Outlookin (kts. ohje) tai kirjaston asiakaspalvelun kautta.