Rehtori Jukka Kola valittu EUA:n yliopistojen ja Euroopan tulevaisuuteen keskittyvän UniFE-projektin neuvottelukunnan jäseneksi

20.02.2023

Eurooppalaisten yliopistojen yhteistyöjärjestö EUA haluaa visionsa mukaisesti kehittää eurooppalaisen tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja kulttuuriyhteistyön raameja ja hallintojärjestelmiä.

Aikamme kriisit sekä geopoliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset ja teknologiset muutokset ja niiden tuoma epävarmuus vaikuttavat siihen, miten yliopistot toimivat, toteuttavat tehtäviään ja tekevät yhteistyötä eurooppalaisten ja globaalien kumppaneidensa kanssa. Sekä eurooppalaisten yliopistojen välisellä yhteistyöllä että eurooppalaisella päätöksenteolla on tässä ratkaiseva merkitys.

UniFE (Universities and the Future of Europe) -projektin tavoitteena on selvittää, mitä eurooppalaiset yliopistot haluavat yhteistyöltä tulevaisuudessa ja mitä se vaatii esimerkiksi poliittisilta rakenteilta.

Turun yliopiston rehtori, UNIFIn puheenjohtaja Jukka Kola on valittu projektin neuvottelukuntaan, joka koostuu kokeneista yliopistojohtajista ja akateemisista asiantuntijoista.

– Nyt, ehkä enemmän kuin koskaan, on tärkeää valmistautua mahdollisiin tulevaisuuksiin ilman, että menetämme näkemystämme eurooppalaisen yliopistokentän toivotusta tulevaisuudesta, joka on yhdessä määritelty EUA:n visiossa Universities without walls. Yliopistot ovat edelläkävijöitä ja rakentavat monipuolisesti ja vaikuttavasti Euroopan kestävää tulevaisuutta.

Neuvottelukuntaa johtaa EUA:n puheenjohtaja Michael Murphy ja sen muut jäsenet ovat Carle Bonafous-Murat (Representative of France Universités in Brussels, former President of Sorbonne Nouvelle University, France), Katja Brøgger (Associate Professor and Director of the Policy Futures research programme, Aarhus University, Denmark), Jukka Kola (Rector, University of Turku, Finland), Amaya Mendikoetxea (Rector, Autonomous University of Madrid, Spain) ja Snježana Prijić Samaržija (Rector, University of Rijeka, Croatia)

UniFE-projekti edistää tiedonvaihtoa ja kiteyttää yhteisiä näkemyksiä järjestämällä johtajuustyöpajoja ja haastattelemalla akateemisia asiantuntijoita. Aiheita käydään läpi myös kansallisissa rehtorineuvostoissa, kuten UNIFIssa. Projektin lopputulokset ovat mukana EUA:n pyrkimyksissä vaikuttaa yliopistoihin liittyvään eurooppalaiseen päätöksentekoon.

EUA (The European University Association) edustaa yli 850 yliopistoa ja kansallisia rehtorineuvostoja 49 Euroopan maassa. EUA:lla on merkittävä rooli Bolognan prosessissa ja EU:n korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan vaikuttamisessa. EUA vuorovaikuttaa säännöllisesti muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa varmistaakseen, että eurooppalaisten yliopistojen ääni kuuluu.

Luotu 20.02.2023 | Muokattu 20.02.2023