Rinnakkaistallentaminen – maksuton tie kohti avointa julkaisemista

26.10.2021

Kansainvälistä Open Access -viikkoa vietetään 25.-31.10.2021. Julkaiseminen kokonaan avoimissa open access -julkaisuissa on usein kallista, samoin kuin artikkelin ostaminen avoimeksi ns. hybridijulkaisuna. Niinpä tutkijan onkin hyvä muistaa rinnakkaistallennus (engl. green open access, self-archiving, parallel publishing) yhtenä vaihtoehtona julkaisun avoimuuteen.

Rinnakkaistallennuksessa tulee ottaa huomioon kustantajan asettamat ehdot. Kustantaja sallii useimmiten vain vertaisarvioidun tutkimusartikkelin hyväksytyn käsikirjoituksen (final draft/author’s accepted manuscript) julkaisemisen avoimesti – lopullisen julkaistun version sijaan (publisher’s pdf). Lisäksi asiaan voi liittyä avoimelle julkaisulle asetettava viive (embargo).

Turun yliopistossa on tarjolla palveluita rinnakkaistallentamiseen. Tutkijat voivat joko itse tallentaa vertaisarvioidun tutkimusjulkaisunsa TY:n omaan julkaisuarkistoon UTUCRISiin, mutta tarvittaessa kirjasto voi hoitaa artikkelin rinnakkaistallennuksen, tehdä siihen liittyvät lupien tarkistukset ja selvittää mahdollisen julkaisuviiveen. Tutkijan tulee vain lähettää sopiva versio artikkelistaan kirjaston palveluosoitteeseen researchportal@utu.fi.

Yliopistojen uudessa rahoitusmallissa vertaisarvioidut avoimet tai rinnakkaistallennetut julkaisut saavat 1,2 kannustekertoimen.

Tutkijan muistilista rinnakkaistallentamiseen

  1. Ota talteen artikkelisi final draft -versio. Final draft on vertaisarvioitu, julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitusversio, joka on sisällöllisesti sama kuin lopullinen julkaistu versio, mutta se ei sisällä kustantajan taittoa, logoa tai sivunumeroita. Suurin osa kustantajista hyväksyy rinnakkaistallennettavaksi final draftin.
  2. Lähetä final draft -versio osoitteeseen researchportal@utu.fi. Laita mukaan myös tieto siitä, missä artikkeli on ilmestynyt (esim. lehden nimi). researchportal@utu.fi-palveluosoitteen kautta artikkeli päätyy kirjaston asiantuntijoille, jotka varmistavat rinnakkaistallennusoikeuden ja tekevät tallennuksen UTUC-julkaisuarkistoon. Voit käyttää lähettämiseen myös julkaisujen ilmoituslomaketta osoitteessa http://www.utu.fi/julkaisutietolomake. Kirjasto myös tarkistaa, onko kustantajan artikkeliversion rinnakkaistallennus mahdollista – jos on, se tallennetaan final draftin sijasta.

Yli kolmannes viime vuoden vertaisarvioiduista julkaisuista on yhä maksumuurin takana

Vuonna 2020 37% vertaisarvioiduista Turun yliopiston julkaisuista on edelleen maksumuurin takana. Rinnakkaistallentamalla suurin osa näistä saataisiin avoimesti kaikkien saataville.

 

Ympyrägraafi, jossa esitellään Turun yliopiston vuoden 2020 vertaisarvioituja julkaisuja.

Ohjeet rinnakkaistallentamiseen kirjaston oppaassa

 

Luotu 26.10.2021 | Muokattu 26.10.2021