Sakari Alhopuron säätiöltä apurahoja lääketieteen ja luonnontieteiden tutkijoille

31.05.2024

Sakari Alhopuron säätiö myönsi rahoitusta 11:lle Turun yliopiston tutkijalle yhteensä yli 560 000 euroa.

Sakari Alhopuron säätiön apurahoilla rahoitetaan korkeatasoista lääketieteellistä ja luonnontieteellistä tutkimusta. Säätiö myöntää apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus menestykselliseen tutkimustyöhön ja tutkijanuransa edistämiseen myös väitöstutkimuksen jälkeen. Säätiö korostaa pitkäjänteisen tutkimustyön tärkeyttä.

– Säätiöiden tarjoama tutkimusrahoitus ei ole tärkeää ainoastaan apurahansaajille vaan meille kaikille. Ilman korkeatasoista tutkimusta ja työhönsä sitoutuneita tutkijoita terveydenhuoltomme ei pysty tarjoamaan tehokasta ja ajantasaista hoitoa. Yhtä kipeästi tarvitsemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tutkimuksen tuottamaa tietoa, sanoo Sakari Alhopuron säätiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Huovinen.

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 21:lle lääketieteen ja luonnontieteen tutkijalle tai tutkimushankkeelle. Tutkijoille myönnettiin henkilökohtaisia apurahoja, hankeapurahoja tai molempia samanaikaisesti. Säätiö jakoi apurahoina yhteensä yli 915 000 euroa.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

 • Eichin Dominik (biolääketieteen laitos): Discovering macrophage polarizing effects in approved therapeutics, 60 000 €
 • Erawijantari Pande Putu (data-analytiikka): Gut Microbiome Insights for Predicting T2D-related Multimorbidity in Finnish Population, 59 350 €
 • Fält-Nardmann Julia (biodiversiteettiyksikkö): Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus, 40 000 € (jatkorahoitus)
 • Hiltunen Arto (biodiversiteettiyksikkö): Saaristomeren salaisuus – Ensimmäiset mittaukset Saaristomeren nanomuovipitoisuudesta, 60 000 €
 • Ivaska Lotta (korva-, nenä-, ja kurkkutautioppi): Nielurisaleikkausmenetelmien vertailu – jatkotutkimus FINITE-2, 35 900 €
 • Latva-Rasku Aino (kliininen laitos, valtakunnallinen PET-keskus): Aivoissa tapahtuvat muutokset lihavuudessa – mikä on insuliinin rooli?, 60 000 €
 • Mathew Suni Anie (biodiversiteettiyksikkö): Heavy metal pollution in Arctic ecosystems - can microbes mitigate heavy metal stress in plants?, 60 000 € (jatkorahoitus)
 • Rainio Oona (matematiikka, valtakunnallinen PET-keskus): Syöpäkasvainten 3D-mallintaminen konvoluutioneuroverkoilla, 25 800 €
 • Rousi Heta (biodiversiteettiyksikkö): Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus, 40 000 € (jatkorahoitus)
 • Rundquist Olof (Turun biotiedekeskus, InFLAMES-lippulaiva): New regulators of human regulatory T cells, 60 000 €
 • Sävilammi Tiina Maria (ekologia ja evoluutiobiologia): Kolmannen sukupolven DNA-sekvensointikirjastojen teko hyppäävän geenin molekyylikoneistoa hyväksikäyttäen: uusia sovelluksia ympäristö-DNA:n analyyseihin metagenomiikassa ja diagnostiikassa, 60 000 €

Luotu 31.05.2024 | Muokattu 31.05.2024